خرید و فروش بهترین املاک ویلایی در شمال کشور

خرید ملک درویش آباد - خرید ویلا


ویلا درویش آباد سرخرود کد 7441
سرخرود
مساحت:
250 متر
4 خواب
4 حمام

6.500 میلیارد

کد: 7441

نقد و اقساط

ویلا سرخرود در درویش آباد کد 3956
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
3 حمام

4.500 میلیارد

کد: 3956

نقد و اقساط

ویلا ساحلی سرخرود کد ۴۸۲۴
سرخرود
مساحت:
200 متر
2 خواب
1 حمام

5 میلیارد

کد: 4824

نقد و اقساط

ویلا درویش آباد سرخرود کد4952
سرخرود
مساحت:
320 متر
3 خواب
2 حمام

8.500 میلیارد

کد: 4952

نقد و اقساط

ویلا درویش آباد سرخرود کد 5195
سرخرود
مساحت:
250 متر
3 خواب
1 حمام

3 میلیارد

کد: 5195

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد ۵۷۵۲
سرخرود
مساحت:
400 متر
4 خواب
2 حمام

8 میلیارد

کد: 5752

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد 103
سرخرود
مساحت:
103 متر
3 خواب
2 حمام

1.800 میلیارد

کد: 103

نقدی

ویلا سرخرود کد 2989
سرخرود
مساحت:
250 متر
3 خواب
2 حمام

7 میلیارد

کد: 2989

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد 4847
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

2.700 میلیارد

کد: 4847

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد 7323
سرخرود
مساحت:
401 متر
3 خواب
3 حمام

10.500 میلیارد

کد: 7323

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد ۲۴۸۵
سرخرود
مساحت:
210 متر
2 خواب
2 حمام

توافقی

کد: 2485

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد ۱۸۰۱
سرخرود
مساحت:
240 متر
3 خواب
3 حمام

توافقی

کد: 1801

نقد و اقساط

ویلا درویش آباد در سرخرود کد ۴۸۸۰
سرخرود
مساحت:
250 متر
3 خواب
3 حمام

4.500 میلیارد

کد: 4880

نقد و اقساط

ویلا سرخرود ساحلی کد ۴۸۶۱
سرخرود
مساحت:
250 متر
4 خواب
4 حمام

7 میلیارد

کد: 4861

نقد و اقساط

ویلا ساحلی سرخرود کد 7221
سرخرود
مساحت:
210 متر
3 خواب
2 حمام

3.200 میلیارد

کد: 7221

نقد و اقساط

ویلا درویش آباد در سرخرود کد ۷۲۱۴
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

14 میلیارد

کد: 7214

نقد و اقساط

ویلا در سرخرود ساحلی کد ۷۰۵۶
سرخرود
مساحت:
105 متر
2 خواب
1 حمام

1.700 میلیارد

کد: 7056

نقد و اقساط

ویلا ساحلی در سرخرود کد 4943
سرخرود
مساحت:
160 متر
3 خواب
3 حمام

4 میلیارد

کد: 4943

نقد و اقساط

ویلا ساحلی در سرخرود  کد 4951
سرخرود
مساحت:
340 متر
3 خواب
3 حمام

7.500 میلیارد

کد: 4951

نقد و اقساط

ویلا ساحلی در سرخرود کد 7024
سرخرود
مساحت:
95 متر
2 خواب
2 حمام

1.800 میلیارد

کد: 7024

نقد و اقساط

ویلا درویش اباد سرخرود کد ۷۰۲۱
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

4.500 میلیارد

کد: 7021

نقد و اقساط

ویلا   دوبلکس استخردار مبله سرخرود ۱۲۳۳
سرخرود
مساحت:
220 متر
3 خواب
3 حمام

توافقی

کد: 1233

نقد و اقساط

ویلا درویش اباد در سرخرود کد ۴۶۵۸
سرخرود
مساحت:
216 متر
3 خواب
3 حمام

توافقی

کد: 4658

نقد و اقساط

ویلا ساحلی سرخرود کد 3189
سرخرود
مساحت:
200 متر
2 خواب
2 حمام

4.700 میلیارد

کد: 3189

نقد و اقساط

ویلا ساحلي سرخرود کد ۵۶۵۶
سرخرود
مساحت:
200 متر
2 خواب
3 حمام

13 میلیارد

کد: 5656

نقد و اقساط

ویلا ساحلی سرخرود کد ۵۱۶۹
سرخرود
مساحت:
250 متر
3 خواب
2 حمام

3 میلیارد

کد: 5169

نقد و اقساط

ویلا ساحلی سرخرود کد 4942
سرخرود
مساحت:
160 متر
3 خواب
3 حمام

4 میلیارد

کد: 4942

نقدی

ویلا ساحلی سرخرود کد2920
سرخرود
مساحت:
350 متر
3 خواب
3 حمام

4.500 میلیارد

کد: 2920

نقد و اقساط

ویلا ساحلی درویش آباد سرخرود کد 4837
سرخرود
مساحت:
150 متر
3 خواب
3 حمام

5.500 میلیارد

کد: 4837

نقد و اقساط

ویلا ساحلی درویش آباد در سرخرود کد 5666
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
3 حمام

8 میلیارد

کد: 5666

نقد و اقساط

پشتیبانی آنلاین 0