خرید و فروش بهترین املاک ویلایی در شمال کشور

خرید ملک خط دریا - خرید ویلا


ویلا ساحلی سرخرود کد7382
سرخرود
مساحت:
135 متر
3 خواب
2 حمام

4.800 میلیارد

کد: 7382

نقدی

ویلا ساحلی سرخرود کد 7379
سرخرود
مساحت:
145 متر
3 خواب
1 حمام

4.500 میلیارد

کد: 7379

نقدی

ویلا ساحلی خط دریا کد 1258
سرخرود
مساحت:
130 متر
2 خواب
1 حمام

4.650 میلیارد

کد: 1258

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد 5471
سرخرود
مساحت:
100 متر
2 خواب
2 حمام

توافقی

کد: 5471

نقد و اقساط

ویلا استخردار تریبلکس خط دریا سرخرود کد ۲۴۰
سرخرود
مساحت:
1,300 متر
5 خواب
4 حمام

توافقی

کد: 240

نقد و اقساط

ویلا خط دریا سرخرود کد 2199
سرخرود
مساحت:
225 متر
2 خواب
2 حمام

4 میلیارد

کد: 2199

نقد و اقساط

شهرک ساحلی سرخرود کد 2909
سرخرود
مساحت:
3,400 متر
6 خواب
3 حمام

210 میلیارد

کد: 2909

نقد و اقساط

ویلا خط دریا سرخرود کد 4255
سرخرود
مساحت:
112 متر
3 خواب
1 حمام

6.500 میلیارد

کد: 4255

نقد و اقساط

ویلا سرخرود خط دریا کد 4469
سرخرود
مساحت:
200 متر
4 خواب
2 حمام

12.500 میلیارد

کد: 4469

نقد و اقساط

ویلا در سرخرود خط دریا کد 7074
سرخرود
مساحت:
425 متر
3 خواب
3 حمام

10 میلیارد

کد: 7074

نقد و اقساط

ویلا استخردار خط دریا سرخرود کد ۵۶۰۳
سرخرود
مساحت:
135 متر
3 خواب
3 حمام

7 میلیارد

کد: 5603

نقد و اقساط

ویلا خط دریا سرخرود کد ۵۳۷۹
سرخرود
مساحت:
120 متر
3 خواب
3 حمام

4.200 میلیارد

کد: 5379

نقد و اقساط

ویلا خط دریا سرخرود کد ۴۱۵۶
سرخرود
مساحت:
150 متر
3 خواب
3 حمام

7 میلیارد

کد: 4156

نقد و اقساط

ویلا خط دریا سرخرود کد 5683
سرخرود
مساحت:
130 متر
3 خواب
3 حمام

5.200 میلیارد

کد: 5683

نقد و اقساط

ویلا ساحلی سرخرود کد ۴۵۰۶
سرخرود
مساحت:
329 متر
4 خواب
2 حمام

30 میلیارد

کد: 4506

نقد و اقساط

ویلا خط دریا سرخرود کد ۳۹۹۰
سرخرود
مساحت:
160 متر
4 خواب
3 حمام

10 میلیارد

کد: 3990

نقد و اقساط

ویلا شهرکی در خط دریا سرخرود کد ۵۱۳۸
سرخرود
مساحت:
135 متر
2 خواب
1 حمام

3.600 میلیارد

کد: 5138

نقد و اقساط

مجموعه شهرکی سند دار سرخرود کد 4896
سرخرود
مساحت:
3,400 متر
3 خواب
3 حمام

125 میلیارد

کد: 4896

نقد و اقساط

خط دریا ویلا سرخرود شهرکی کد 3032
سرخرود
مساحت:
561 متر
3 خواب
2 حمام

23 میلیارد

کد: 3032

نقد و اقساط

سرخرود ویلا خط دریا مدرن کد 3890
سرخرود
مساحت:
250 متر
4 خواب
2 حمام

9 میلیارد

کد: 3890

نقد و اقساط

سرخرود خط دریا ساحلی ویلا کد 2198
سرخرود
مساحت:
225 متر
2 خواب
1 حمام

4.500 میلیارد

کد: 2198

نقد و اقساط

ویلا ساحلی خط دریا سرخرود کد 2681
سرخرود
مساحت:
125 متر
3 خواب
1 حمام

5 میلیارد

کد: 2681

نقد و اقساط

ویلا خط دریا سرخرود کد ۵۱۳۵
سرخرود
مساحت:
3,400 متر
3 خواب
2 حمام

125 میلیارد

کد: 5135

نقد و اقساط

ویلا ویو دریا منطقه قوری سرخرود کد 5123
سرخرود
مساحت:
220 متر
3 خواب
2 حمام

11 میلیارد

کد: 5123

نقد و اقساط

ویلا ساحلی خط دریا سرخرود کد ۲۷۰۱
سرخرود
مساحت:
3,200 متر
3 خواب
3 حمام

115 میلیارد

کد: 2701

نقدی

ویلا ساحلی در سرخرود خط دریا کد ۵۱۴۹
سرخرود
مساحت:
110 متر
3 خواب
2 حمام

3.500 میلیارد

کد: 5149

نقدی

ویلا شهرکی سرخرود کد ۵۱۲۸
سرخرود
مساحت:
3,400 متر
6 خواب
4 حمام

220 میلیارد

کد: 5128

نقدی

خرید ویلا ساحلی سرخرود کد ۵۱۳۸
سرخرود
مساحت:
135 متر
2 خواب
1 حمام

3.600 میلیارد

کد: کد 5138

نقدی

ویلا دوبلکس فول امکانات خط دریا سرخرود کد 5245
سرخرود
مساحت:
200 متر
5 خواب
2 حمام

13 میلیارد

کد: 5245

نقد و اقساط

ویلا لاکچری ساحلی خط دریا سرخرود کد 5240
سرخرود
مساحت:
360 متر
4 خواب
2 حمام

14 میلیارد

کد: 5240

نقد و اقساط

پشتیبانی آنلاین 0