خرید و فروش بهترین املاک ویلایی در شمال کشور

خط دریا - ملک مستقل

خرید ملک خط دریا - خرید ملک مستقل

ویلا ها و زمین های مستقل با سند تک برگ با قیمت مناسب در شهر های مختلف ساحلی مانند محمودآباد و سرخرود بصورت خصوصی و چهار دیواری خارج از شهرک با رعایت و حفظ حریم خصوصی قرار دارند


شهرک ۳۴۰۰ متری با ۱۵ ویلا در خط دریا سرخرود کد ۷۳۰۲
سرخرود
مساحت:
3,400 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: 7302

نقدی

زمین بلوار دریا سرخرود کد ۷۳۰۱
سرخرود
مساحت:
700 متر
خواب
حمام

14 میلیارد

کد: 7301

نقدی

زمین خط دریا سرخرود کد ۷۳۰۰
سرخرود
مساحت:
218 متر
خواب
حمام

5.014 میلیارد

کد: 7300

نقد و اقساط

زمین خط دریا سرخرود کد ۷۲۹۹
سرخرود
مساحت:
220 متر
خواب
حمام

7.700 میلیارد

کد: 7299

نقدی

زمین خط دریا سرخرود کد ۷۲۹۸
سرخرود
مساحت:
600 متر
خواب
حمام

27 میلیارد

کد: 7298

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد ۷۲۹۳
سرخرود
مساحت:
1,000 متر
خواب
حمام

45 میلیارد

کد: 7293

نقد و اقساط

زمین خط دریا سرخرود کد ۷۲۵۹
سرخرود
مساحت:
890 متر
خواب
حمام

27 میلیارد

کد: 7259

نقد و اقساط

آپارتمان سرخرود کد 7239
سرخرود
مساحت:
133 متر
2 خواب
2 حمام

4.256 میلیارد

کد: 7239

نقد و اقساط

آپارتمان سرخرود کد ۷۲۳۰
سرخرود
مساحت:
110 متر
2 خواب
2 حمام

3.080 میلیارد

کد: 7230

نقدی

آپارتمان ساحلی خط دریا سرخرود کد ۷۲۲۹
سرخرود
مساحت:
125 متر
2 خواب
2 حمام

3.125 میلیارد

کد: 7229

نقدی

آپارتمان سرخرود کد 7228
سرخرود
مساحت:
103 متر
2 خواب
1 حمام

1.339 میلیارد

کد: 7228

نقد و اقساط

برج باغ ساحلی خط دریا سرخرود کد ۷۲۲۷
سرخرود
مساحت:
143 متر
3 خواب
2 حمام

4.862 میلیارد

کد: 7227

نقد و اقساط

آپارتمان سرخرود کد ۷۲۲۶
سرخرود
مساحت:
110 متر
2 خواب
2 حمام

3.850 میلیارد

کد: 7226

نقد و اقساط

آپارتمان پلاک  اول خط دریا سرخرود کد ۷۲۲۵
سرخرود
مساحت:
155 متر
2 خواب
2 حمام

5.890 میلیارد

کد: 7225

نقد و اقساط

آپارتمان خط دریا سرخرود کد ۷۲۲۴
سرخرود
مساحت:
115 متر
2 خواب
1 حمام

3.220 میلیارد

کد: 7224

نقد و اقساط

آپارتمان سرخرود کد ۷۰۸۰
سرخرود
مساحت:
3,400 متر
1 خواب
1 حمام

2.640 میلیارد

کد: 7080

نقد و اقساط

آپارتمان ساحلی در خط دریا سرخرود کد ۷۰۶۴
سرخرود
مساحت:
160 متر
3 خواب
2 حمام

4.800 میلیارد

کد: 7064

نقدی

آپارتمان ساحلی در خط دریا سرخرود کد ۷۰۶۳
سرخرود
مساحت:
140 متر
2 خواب
2 حمام

4.200 میلیارد

کد: 7063

نقد و اقساط

آپارتمان ساحلی در سرخرود خط دریا کد ۷۰۶۲
سرخرود
مساحت:
120 متر
2 خواب
1 حمام

3.600 میلیارد

کد: 7062

نقدی

آپارتمان ساحلی دید به دریا سرخرود کد ۷۰۵۹
سرخرود
مساحت:
128 متر
2 خواب
1 حمام

3.584 میلیارد

کد: 7059

نقد و اقساط

ویلا خط دریا سرخرود کد ۴۱۵۶
سرخرود
مساحت:
150 متر
3 خواب
3 حمام

7 میلیارد

کد: 4156

نقد و اقساط

زمین در خط دریا سرخرود کد ۵۱۲۱
سرخرود
مساحت:
2,400 متر
خواب
حمام

72 میلیارد

کد: 5121

نقد و اقساط

زمین مسکونی ساحلی سرخرود کد ۵۴۷۶
سرخرود
مساحت:
700 متر
خواب
حمام

24.500 میلیارد

کد: 5476

نقدی

خرید ویلا ساحلی سرخرود کد ۵۱۳۸
سرخرود
مساحت:
135 متر
2 خواب
1 حمام

3.600 میلیارد

کد: کد 5138

نقدی

زمین مسکونی ساحلی سرخرود کد ۵۴۵۸
سرخرود
مساحت:
342 متر
خواب
حمام

7.011 میلیارد

کد: 5458

نقدی