خرید و فروش بهترین املاک ویلایی در شمال کشور

خط دریا - ملک ساحلی

خرید ملک خط دریا - خرید ملک ساحلی

ویلاهای ساحلی در کنار آپارتمان های ساحلی و زمین های همجوار با قیمت مناسب و سند تک برگ بسیار نردیک به ساحل و بعضا دید به دریا را دارند


ویلا استخردار تریبلکس خط دریا سرخرود کد ۲۴۰
سرخرود
مساحت:
1,300 متر
5 خواب
4 حمام

توافقی

کد: 240

نقد و اقساط

ویلا خط دریا سرخرود کد 2199
سرخرود
مساحت:
225 متر
2 خواب
2 حمام

4 میلیارد

کد: 2199

نقد و اقساط

آپارتمان سرخرود کد ۷۳۲۶
سرخرود
مساحت:
3,400 متر
2 خواب
2 حمام

4.800 میلیارد

کد: 7326

نقد و اقساط

آپارتمان سرخرود کد ۷۳۲۵
سرخرود
مساحت:
3,400 متر
3 خواب
2 حمام

12 میلیارد

کد: 7325

اقساط بلندمدت

آپارتمان سرخرود کد ۳۸۴۷
سرخرود
مساحت:
115 متر
2 خواب
1 حمام

4.485 میلیارد

کد: 3847

نقد و اقساط

آپارتمان سرخرود کد ۳۸۴۶
سرخرود
مساحت:
115 متر
2 خواب
1 حمام

3.450 میلیارد

کد: 3846

نقد و اقساط

آپارتمان سرخرود کد ۳۸۹۲
سرخرود
مساحت:
160 متر
3 خواب
2 حمام

7.680 میلیارد

کد: 3892

نقد و اقساط

آپارتمان سرخرود کد ۴۲۸۷
سرخرود
مساحت:
237 متر
3 خواب
2 حمام

13.035 میلیارد

کد: 4287

نقد و اقساط

آپارتمان پنت هاوس سرخرود کد 5197
سرخرود
مساحت:
257 متر
3 خواب
2 حمام

7.710 میلیارد

کد: 5197

نقد و اقساط

مجتمع کامل 4 طبقه سرخرود کد 4721
سرخرود
مساحت:
117 متر
2 خواب
1 حمام

12 میلیارد

کد: 4721

نقد و اقساط

آپارتمان سرخرود کد ۴۳۱۳
سرخرود
مساحت:
122 متر
2 خواب
1 حمام

3.050 میلیارد

کد: 4313

نقد و اقساط

مجلل ترین پنت هاوس شمال کشور در سرخرود کد ۴۵۸۸
سرخرود
ویژه
مساحت:
710 متر
4 خواب
3 حمام

توافقی

کد: 4588

نقد و اقساط

آپارتمان سرخرود کد ۴۷۴۱
سرخرود
مساحت:
125 متر
2 خواب
1 حمام

3.750 میلیارد

کد: 4741

نقد و اقساط

آپارتمان سرخرود خط دریا کد ۴۲۰۰
سرخرود
مساحت:
118 متر
2 خواب
1 حمام

2.006 میلیارد

کد: 4200

نقدی

پنت هاوس سرخرود خط دریا کد ۴۲۹۰
سرخرود
مساحت:
180 متر
3 خواب
2 حمام

9.900 میلیارد

کد: 4290

نقد و اقساط

آپارتمان سرخرود کد ۵۵۲۰
سرخرود
مساحت:
74 متر
2 خواب
1 حمام

1.450 میلیارد

کد: 5520

نقدی

آپارتمان سرخرود کد ۵۶۰۵
سرخرود
مساحت:
110 متر
2 خواب
1 حمام

2.500 میلیارد

کد: 5605

نقد و اقساط

آپارتمان سرخرود کد ۴۶۰۹
سرخرود
مساحت:
118 متر
2 خواب
1 حمام

3.540 میلیارد

کد: 4609

نقد و اقساط

پنت هاوس خط دریا سرخرود کد ۵۱۵۳
سرخرود
مساحت:
280 متر
3 خواب
2 حمام

8.200 میلیارد

کد: 5153

نقد و اقساط

ویلا خط دریا سرخرود کد 4255
سرخرود
مساحت:
112 متر
3 خواب
1 حمام

6.500 میلیارد

کد: 4255

نقد و اقساط

ویلا سرخرود خط دریا کد 4469
سرخرود
مساحت:
200 متر
4 خواب
2 حمام

12.500 میلیارد

کد: 4469

نقد و اقساط

زمین ساحلی سرخرود کد ۳۱۹۹
سرخرود
مساحت:
700 متر
خواب
حمام

24.500 میلیارد

کد: 3199

نقد و اقساط

زمین خط دریا سرخرود کد ۳۷۵۸
سرخرود
مساحت:
700 متر
خواب
حمام

14 میلیارد

کد: 3758

نقد و اقساط

زمین سرخرود خط دریا کد 4720
سرخرود
مساحت:
3,250 متر
خواب
حمام

113.750 میلیارد

کد: 4720

نقد و اقساط

زمین خط دریا سرخرود کد ۵۳۶۷
سرخرود
مساحت:
230 متر
خواب
حمام

4.600 میلیارد

کد: 5367

نقد و اقساط

زمین خط دریا سرخرود کد 7296
سرخرود
مساحت:
563 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: 7296

نقد و اقساط

زمین تجاری سرخرود کد 7290
سرخرود
مساحت:
3,000 متر
خواب
حمام

90 میلیارد

کد: 7290

نقد و اقساط

زمین پلاک اول دریا سرخرود کد ۷۲۷۵
سرخرود
مساحت:
1,100 متر
خواب
حمام

25 میلیارد

کد: 7275

نقد و اقساط

زمین خط دریا سرخرود کد 7272
سرخرود
مساحت:
700 متر
خواب
حمام

25 میلیارد

کد: 7272

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد ۷۲۵۴
سرخرود
مساحت:
3,400 متر
خواب
حمام

98 میلیارد

کد: 7254

نقد و اقساط