خرید و فروش بهترین املاک ویلایی در شمال کشور

خرید ملک خط دریا - خرید زمین


زمین ساحلی سرخرود کد ۳۱۹۹
سرخرود
مساحت:
700 متر
خواب
حمام

24.500 میلیارد

کد: 3199

نقد و اقساط

زمین خط دریا سرخرود کد ۳۷۵۸
سرخرود
مساحت:
700 متر
خواب
حمام

14 میلیارد

کد: 3758

نقد و اقساط

زمین سرخرود خط دریا کد 4720
سرخرود
مساحت:
3,250 متر
خواب
حمام

113.750 میلیارد

کد: 4720

نقد و اقساط

زمین خط دریا سرخرود کد ۵۳۶۷
سرخرود
مساحت:
230 متر
خواب
حمام

4.600 میلیارد

کد: 5367

نقد و اقساط

شهرک ۳۴۰۰ متری با ۱۵ ویلا در خط دریا سرخرود کد ۷۳۰۲
سرخرود
مساحت:
3,400 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: 7302

نقدی

زمین بلوار دریا سرخرود کد ۷۳۰۱
سرخرود
مساحت:
700 متر
خواب
حمام

14 میلیارد

کد: 7301

نقدی

زمین خط دریا سرخرود کد ۷۳۰۰
سرخرود
مساحت:
218 متر
خواب
حمام

5.014 میلیارد

کد: 7300

نقد و اقساط

زمین خط دریا سرخرود کد ۷۲۹۹
سرخرود
مساحت:
220 متر
خواب
حمام

7.700 میلیارد

کد: 7299

نقدی

زمین خط دریا سرخرود کد ۷۲۹۸
سرخرود
مساحت:
600 متر
خواب
حمام

27 میلیارد

کد: 7298

نقد و اقساط

زمین خط دریا سرخرود کد 7296
سرخرود
مساحت:
563 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: 7296

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد ۷۲۹۳
سرخرود
مساحت:
1,000 متر
خواب
حمام

45 میلیارد

کد: 7293

نقد و اقساط

زمین تجاری سرخرود کد 7290
سرخرود
مساحت:
3,000 متر
خواب
حمام

90 میلیارد

کد: 7290

نقد و اقساط

زمین پلاک اول دریا سرخرود کد ۷۲۷۵
سرخرود
مساحت:
1,100 متر
خواب
حمام

25 میلیارد

کد: 7275

نقد و اقساط

زمین خط دریا سرخرود کد 7272
سرخرود
مساحت:
700 متر
خواب
حمام

25 میلیارد

کد: 7272

نقد و اقساط

زمین خط دریا سرخرود کد ۷۲۵۹
سرخرود
مساحت:
890 متر
خواب
حمام

27 میلیارد

کد: 7259

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد ۷۲۵۴
سرخرود
مساحت:
3,400 متر
خواب
حمام

98 میلیارد

کد: 7254

نقد و اقساط

زمین خط دریا کد 7242
سرخرود
مساحت:
700 متر
خواب
حمام

18.900 میلیارد

کد: 7242

نقد و اقساط

زمین در سرخرود خط دریا کد ۴۱۹۱
سرخرود
مساحت:
410 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: 4191

نقد و اقساط

زمین با پروانه ساخت در خط دریا
سرخرود
مساحت:
507 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: 3848

نقد و اقساط

خرید زمین در سرخرود خط دریا کد 5674
سرخرود
مساحت:
300 متر
خواب
حمام

13.500 میلیارد

کد: 5674

نقد و اقساط

زمین سرخرود خط دریا کد 5617
سرخرود
مساحت:
265 متر
خواب
حمام

5.300 میلیارد

کد: 5617

نقد و اقساط

زمین ساحلی خط دریا سرخرود کد 5378
سرخرود
مساحت:
128 متر
خواب
حمام

3.200 میلیارد

کد: 5378

نقد و اقساط

زمین خط دریا سرخرود کد ۵۱۲۲
سرخرود
مساحت:
3,200 متر
خواب
حمام

128 میلیارد

کد: 5122

نقد و اقساط

خط دریا سرخرود زمین  کد 1732
سرخرود
مساحت:
3,400 متر
خواب
حمام

100 میلیارد

کد: 1732

نقد و اقساط

زمین سرخرود خط دریا ساحلی کد ۴۰۵۰
سرخرود
مساحت:
550 متر
خواب
حمام

11 میلیارد

کد: 4050

نقد و اقساط

زمین ساحلی خط دریا سرخرود کد ۵۱۶۸
سرخرود
مساحت:
122 متر
خواب
حمام

5 میلیارد

کد: 5168

نقد و اقساط

زمین خط دریا سرخرود کد ۳۶۹۰
سرخرود
مساحت:
1,160 متر
خواب
حمام

69.600 میلیارد

کد: 3690

نقد و اقساط

زمین ساحلی خط دریا سرخرود  کد ۳۸۴۹
سرخرود
مساحت:
1,700 متر
خواب
حمام

51 میلیارد

کد: 3849

نقد و اقساط

زمین خط دریا سرخرود کد ۵۴۲۱
سرخرود
مساحت:
230 متر
خواب
حمام

3.450 میلیارد

کد: 5421

نقدی

زمین خط دریا سرخرود کد ۵۳۶۶
سرخرود
مساحت:
320 متر
خواب
حمام

8 میلیارد

کد: 5366

نقد و اقساط