خرید و فروش بهترین املاک ویلایی در شمال کشور

خرید ملک حربده

روستای حربده بعنوان یک روستای ویلایی نشین دارای شهرک کاکتوس شهرک تاج محل و سایر شهرک های برند به عنوان یک منطقه ویلایی بسیار شیک می باشد


زمین محمودآباد کد 4299
محمودآباد
مساحت:
176 متر
0 خواب
0 حمام

1.144 میلیارد

کد: 4299

نقدی

زمین در محمودآباد کد 5567
محمودآباد
مساحت:
1,200 متر
0 خواب
0 حمام

4.800 میلیارد

کد: 5567

نقدی

زمین حربده محمود آباد کد 5586
محمودآباد
مساحت:
229 متر
0 خواب
0 حمام

1.305 میلیارد

کد: 5586

نقدی

زمین  مسکونی در محمودآباد کد 5558
محمودآباد
مساحت:
150 متر
0 خواب
0 حمام

1.050 میلیارد

کد: 5558

نقدی

زمین حربده محمودآباد کد 5614
محمودآباد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

1.200 میلیارد

کد: 5614

نقد و اقساط

زمین مزروعی محمودآباد کد 5531
محمودآباد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

1.100 میلیارد

کد: 5531

نقدی

ویلا محمودآباد کد 4032
محمودآباد
مساحت:
230 متر
3 خواب
3 حمام

5 میلیارد

کد: 4032

نقد و اقساط

زمین محمودآباد کد 4578
محمودآباد
مساحت:
222 متر
0 خواب
0 حمام

1.554 میلیارد

کد: 4578

نقدی

ویلا محمودآباد کد 3298
محمودآباد
مساحت:
250 متر
2 خواب
1 حمام

3.500 میلیارد

کد: 3298

نقد و اقساط

ویلا حربده محمودآباد کد 3662
محمودآباد
مساحت:
200 متر
3 خواب
1 حمام

2.500 میلیارد

کد: 3662

نقد و اقساط

ویلا حربده محمودآباد  کد 3036
محمودآباد
مساحت:
200 متر
4 خواب
2 حمام

4 میلیارد

کد: 3036

نقد و اقساط

زمین حربده محمودآباد کد 5568
محمودآباد
مساحت:
1,200 متر
0 خواب
0 حمام

4.560 میلیارد

کد: 5568

نقد و اقساط

زمین محمودآباد کد ۴۷۲۶
محمودآباد
مساحت:
332 متر
خواب
حمام

2.324 میلیارد

کد: 4726

نقدی

ویلا حربده محمودآباد کد ۴۶۴۵
محمودآباد
مساحت:
200 متر
3 خواب
3 حمام

3 میلیارد

کد: 4645

نقد و اقساط

ویلا حربده محمودآباد کد 5565
محمودآباد
مساحت:
205 متر
3 خواب
1 حمام

3.500 میلیارد

کد: 5565

نقد و اقساط

ویلا شهرکی محمودآباد کد ۲۱۶۸
محمودآباد
مساحت:
350 متر
3 خواب
4 حمام

4 میلیارد

کد: 2168

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد کد ۲۴۴۰
محمودآباد
مساحت:
300 متر
3 خواب
4 حمام

توافقی

کد: 2440

نقد و اقساط

زمین در محموداباد کد 7338
محمودآباد
مساحت:
232 متر
خواب
حمام

1.160 میلیارد

کد: 7338

نقدی

زمین در محمودآباد کد 7337
محمودآباد
مساحت:
230 متر
خواب
حمام

920 تومان

کد: 7337

نقدی

ویلا شهرکی محمودآباد کد 3034
محمودآباد
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

2.800 میلیارد

کد: 3034

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد کد ۵۵۳۴
محمودآباد
مساحت:
200 متر
3 خواب
3 حمام

3.700 میلیارد

کد: 5534

نقدی

ویلا شهرکی محمودآباد کد 5552
محمودآباد
مساحت:
307 متر
3 خواب
3 حمام

2.700 میلیارد

کد: 5552

نقدی

ویلا حربده محمودآباد کد ۵۵۴۰
محمودآباد
مساحت:
230 متر
3 خواب
3 حمام

4 میلیارد

کد: 5540

نقدی

ویلا محمودآباد کد 5497
محمودآباد
مساحت:
200 متر
3 خواب
3 حمام

3.200 میلیارد

کد: 5497

نقدی

زمین محمودآباد کد ۵۵۶۶
محمودآباد
مساحت:
230 متر
خواب
حمام

920 میلیون

کد: 5566

نقدی

زمین در محمودآباد کد 5561
محمودآباد
مساحت:
300 متر
خواب
حمام

1.200 میلیارد

کد: 5561

نقد و اقساط

زمین محمودآباد کد 5585
محمودآباد
مساحت:
230 متر
خواب
حمام

1.374 میلیارد

کد: 5585

نقدی

زمین محمودآباد کد 5335
محمودآباد
مساحت:
1,200 متر
خواب
حمام

5.400 میلیارد

کد: 5335

نقد و اقساط

زمین محمودآباد کد 7284
محمودآباد
مساحت:
229 متر
خواب
حمام

1.400 میلیارد

کد: 7284

نقد و اقساط

زمین در محمودآباد کد 7279
محمودآباد
مساحت:
6,700 متر
خواب
حمام

10.720 میلیارد

کد: 7279

نقد و اقساط

پشتیبانی آنلاین 0