خرید و فروش بهترین املاک ویلایی در شمال کشور

خرید ملک حاجی کلا

حاجی کلا روستایی که در آن شهرک های زیادی ساخته شده و استفاده ویلایی در آن رونق یافته با قیمتهای مناسب و سند تک برگ به کاربری مسکونی با مجوز ساخت مورد خوبی برای سرمایه گذاری و استفاده می باشد


ویلا در سرخرود کد ۳۴۴
سرخرود
مساحت:
450 متر
3 خواب
3 حمام

توافقی

کد: 344

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد ۵۶۷۸
سرخرود
مساحت:
300 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: 5678

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد ۲۷۹۲
سرخرود
مساحت:
350 متر
3 خواب
3 حمام

4.300 میلیارد

کد: 2792

نقدی

زمین سرخرود کد 5332
سرخرود
مساحت:
200 متر
خواب
حمام

2.200 میلیارد

کد: 5332

نقد و اقساط

زمین شهرکی سرخرود کد 941
سرخرود
مساحت:
750 متر
خواب
حمام

1.360 میلیارد

کد: 941

نقد و اقساط

زمین در سرخرود ۷۰۵۵
سرخرود
مساحت:
500 متر
خواب
حمام

3.200 میلیارد

کد: 7055

نقدی

زمین در سرخرود کد 2464
سرخرود
مساحت:
250 متر
خواب
حمام

1 میلیارد

کد: 2464

نقدی

ویلا استخردار شهرکی در سرخرود کد ۷۰۲۸
سرخرود
مساحت:
250 متر
3 خواب
3 حمام

4.500 میلیارد

کد: 7028

نقد و اقساط

زمین در سرخرود کد ۷۰۲۵
سرخرود
مساحت:
200 متر
خواب
حمام

1.300 میلیارد

کد: 7025

نقد و اقساط

ویلا استخر دار سرخرود کد ۵۶۸۶
سرخرود
مساحت:
215 متر
3 خواب
3 حمام

6 میلیارد

کد: 5686

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد ۵۱۸۸
سرخرود
مساحت:
125 متر
2 خواب
2 حمام

2.500 میلیارد

کد: 5188

نقد و اقساط

ویلا استخردار در سرخرود کد 5687
سرخرود
مساحت:
215 متر
3 خواب
3 حمام

6 میلیارد

کد: 5687

نقدی

زمین در سرخرود کد ۵۴۲۷
سرخرود
مساحت:
232 متر
خواب
حمام

1.508 میلیارد

کد: 5427

نقد و اقساط

خرید ویلا سرخرود 2911
سرخرود
مساحت:
750 متر
6 خواب
5 حمام

5.700 میلیارد

کد: 2911

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد ۵۴۲۸
سرخرود
مساحت:
232 متر
خواب
حمام

1.508 میلیارد

کد: 5428

نقد و اقساط

ویلا دوبلکس مدرن سرخرود کد 2446
سرخرود
مساحت:
203 متر
3 خواب
1 حمام

4.500 میلیارد

کد: 2446

نقد و اقساط

خرید ویلا سرخرود کد 2450
سرخرود
مساحت:
187 متر
3 خواب
2 حمام

5.500 میلیارد

کد: 2450

نقد و اقساط

زمین مسکونی سنددار سرخرود کد ۵۴۷۰
سرخرود
مساحت:
3,000 متر
خواب
حمام

4.500 میلیارد

کد: 5470

نقد و اقساط

خرید زمین سرخرود کد 5512
سرخرود
مساحت:
460 متر
خواب
حمام

2.070 میلیارد

کد: 5512

نقد و اقساط

زمین با پروانه ساخت در سرخرود کد 5513
سرخرود
مساحت:
220 متر
خواب
حمام

1.100 میلیارد

کد: 5513

نقد و اقساط

خرید زمین سرخرود کد ۴۹۸۵
سرخرود
مساحت:
1,800 متر
خواب
حمام

5.040 میلیارد

کد: 4985

نقدی

زمین مسکونی سند دار سرخرود کد ۴۹۲۷
سرخرود
مساحت:
250 متر
خواب
حمام

1.750 میلیارد

کد: 4927

نقدی

ویلا باغ شهرکی سنددار سرخرود کد 5333
سرخرود
مساحت:
600 متر
2 خواب
1 حمام

6.600 میلیارد

کد: 5333

نقد و اقساط

ویلا استخر دار با سند سرخرود کد 4516
سرخرود
مساحت:
180 متر
3 خواب
1 حمام

4.500 میلیارد

کد: 4516

نقد و اقساط

زمین شهرکی سند دار سرخرود کد ۴۹۲۶
سرخرود
مساحت:
320 متر
خواب
حمام

2.240 میلیارد

کد: 4926

نقدی

ویلا استخردار سرخرود کد ۵۳۴۳
سرخرود
مساحت:
220 متر
3 خواب
2 حمام

2.600 میلیارد

کد: 5343

نقدی

زمین مسکونی با سند سرخرود کد 2467
سرخرود
مساحت:
210 متر
خواب
حمام

1.260 میلیارد

کد: 2467

نقدی