خرید و فروش بهترین املاک ویلایی در شمال کشور

ملک جنگلی

خرید ملک جنگلی

املاک و مستغلات جنگلی با سند تک برگ و نگهبانی دارای قیمت مناسب و ابعاد متفاوت و مورد نیاز همه میباشد


زمین محمودآباد کد 4565
محمودآباد
مساحت:
300 متر
خواب
حمام

1.500 میلیارد

کد: 4565

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد کد ۵۶۰۱
محمودآباد
مساحت:
400 متر
3 خواب
1 حمام

6.500 میلیارد

کد: 5601

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد 4426
سرخرود
مساحت:
340 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: 4426

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد کد 5599
محمودآباد
مساحت:
390 متر
3 خواب
2 حمام

5.300 میلیارد

کد: 5599

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد ۳۹۹۶
سرخرود
مساحت:
170 متر
2 خواب
1 حمام

2.300 میلیارد

کد: 3996

نقدی

ویلا در سرخرود کد 5525
سرخرود
مساحت:
205 متر
2 خواب
2 حمام

1.500 میلیارد

کد: 5525

نقد و اقساط

زمین در سرخرود کد 4440
سرخرود
مساحت:
3,400 متر
خواب
حمام

8.500 میلیارد

کد: 4440

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد کد 5741
محمودآباد
مساحت:
320 متر
2 خواب
1 حمام

2 میلیارد

کد: 5741

نقد و اقساط

زمین تجاری سرخرود کد 4402
سرخرود
مساحت:
1,500 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: 4402

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد 4415
سرخرود
مساحت:
380 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: 4415

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد کد 3474
محمودآباد
مساحت:
126 متر
2 خواب
2 حمام

2.500 میلیارد

کد: 3474

نقدی

ویلا محمودآباد کد 5497
محمودآباد
مساحت:
200 متر
3 خواب
3 حمام

3.200 میلیارد

کد: 5497

نقدی

ویلا سرخرود کد 4831
سرخرود
مساحت:
350 متر
3 خواب
2 حمام

4.500 میلیارد

کد: 4831

نقد و اقساط

زمین در سرخرود 4474
سرخرود
مساحت:
3,000 متر
خواب
حمام

4.800 میلیارد

کد: 4474

نقد و اقساط

زمین در سرخرود کد 5354
سرخرود
مساحت:
180 متر
خواب
حمام

1.600 میلیارد

کد: 5354

نقد و اقساط

زمین محمودآباد کد 5541
محمودآباد
مساحت:
680 متر
خواب
حمام

5.440 میلیارد

کد: 5541

نقد و اقساط

زمین محمودآباد کد 5535
محمودآباد
مساحت:
640 متر
خواب
حمام

2.880 میلیارد

کد: 5535

نقد و اقساط

زمین در محمودآباد کد 5561
محمودآباد
مساحت:
300 متر
خواب
حمام

1.200 میلیارد

کد: 5561

نقد و اقساط

زمین محمودآباد 5644
محمودآباد
مساحت:
223 متر
خواب
حمام

1.300 میلیارد

کد: 5644

نقدی

زمین سرخرود کد 7487
سرخرود
مساحت:
195,226 متر
خواب
حمام

585.678 میلیارد

کد: 4787

نقد و اقساط

زمین محمودآباد کد 5022
محمودآباد
مساحت:
741 متر
خواب
حمام

3.335 میلیارد

کد: 5022

نقد و اقساط

زمین در محمودآباد کد 5575
محمودآباد
مساحت:
295 متر
خواب
حمام

2.508 میلیارد

کد: 5575

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد 5643
سرخرود
مساحت:
252 متر
خواب
حمام

1.300 میلیارد

کد: 5643

نقد و اقساط

زمین محمودآباد کد 2154
محمودآباد
مساحت:
200 متر
خواب
حمام

1.400 میلیارد

کد: 2154

نقدی

زمین شهرکی سرخرود کد 7308
سرخرود
مساحت:
220 متر
خواب
حمام

1.540 میلیارد

کد: 7308

نقدی

ویلا محمودآباد کد 1778
محمودآباد
مساحت:
200 متر
3 خواب
1 حمام

2.500 میلیارد

کد: 1778

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد 5332
سرخرود
مساحت:
200 متر
خواب
حمام

2.200 میلیارد

کد: 5332

نقد و اقساط

زمین محمودآباد کد 7284
محمودآباد
مساحت:
229 متر
خواب
حمام

1.400 میلیارد

کد: 7284

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد 7262
سرخرود
مساحت:
270 متر
خواب
حمام

1.500 میلیارد

کد: 7262

نقدی

ویلا محمودآباد کد 2453
محمودآباد
مساحت:
296 متر
2 خواب
1 حمام

2.200 میلیارد

کد: 2453

نقد و اقساط