خرید و فروش بهترین املاک ویلایی در شمال کشور

بدون شهرک - زمین

خرید ملک بدون شهرک - خرید زمین


زمین مسکونی سنددار سرخرود کد ۳۰۹۹
سرخرود
مساحت:
300 متر
خواب
حمام

600 میلیون

کد: 3099

نقدی

زمین مسکونی سنددار سرخرود کد ۵۴۸۸
سرخرود
مساحت:
125 متر
خواب
حمام

875 میلیون

کد: 5488

نقدی

زمین در سرخرود – زمین در شمال – خرید و فروش زمین شمال
سرخرود
مساحت:
1,200 متر
خواب
حمام

12 میلیارد

کد: R1451

نقدی

زمین در شمال – باغ در شمال – باغ هکتاری
سرخرود
مساحت:
0 متر
خواب
حمام

3.200 میلیارد

کد: R1450

نقدی

زمین جنگلی در شمال – زمین جنگلی در سرخرود – ملک شمال
سرخرود
مساحت:
1,200 متر
خواب
حمام

12 میلیارد

کد: R1449

نقدی

فروش زمین فریدونکنار – زمین شمال – زمین در شمال
فریدونکنار
مساحت:
200 متر
خواب
حمام

800 میلیون

کد: R1445

نقدی

فروش زمین درشمال – زمین فریدونکنار – زمین شمال
فریدونکنار
مساحت:
200 متر
خواب
حمام

1.200 میلیارد

کد: R1444

نقدی

فروش زمین شمال – زمین درشمال – زمین محموداباد
محمودآباد
مساحت:
800 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1443

نقد و اقساط

زمین شمال – خرید زمین چمستان – معاوضه زمین با زمین نور
نور
مساحت:
1,600 متر
خواب
حمام

1.200 میلیارد

کد: R1442

نقدی

املاک در محموداباد – زمین محموداباد – زمین در شمال
محمودآباد
مساحت:
300 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1441

نقد و اقساط

فروش زمین درمحموداباد – زمین درشمال
محمودآباد
مساحت:
1,000 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1440

نقد و اقساط

زمین در سرخرود – ملک در شمال – زمین در شمال
سرخرود
مساحت:
300 متر
خواب
حمام

1.600 میلیارد

کد: R1419

نقدی

زمین شهرکی در شمال – ملک ساحلی در شمال – نمونه ملک خوب
آمل
مساحت:
1,000 متر
خواب
حمام

12 میلیارد

کد: R1412

نقدی

زمین در سرخرود – زمین شهرکی در سرخرود – زمین ساحلی در سرخرود
سرخرود
مساحت:
852 متر
خواب
حمام

12 میلیارد

کد: R1411

نقدی

فروش ویلا در شمال – املاک یوسفی
محمودآباد
مساحت:
5,000 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1384

نقد و اقساط

زمین خوب در شمال – زمین در شمال – زمین زیر قیمت در شمال
محمودآباد
مساحت:
200 متر
خواب
حمام

1.600 میلیارد

کد: R1317

نقدی

زمین در محمود آباد – زمین در سرخرود – زمین ساحلی   شهرکی
سرخرود
مساحت:
220 متر
خواب
حمام

800 میلیون

کد: R1311

نقدی

زمین در محمودآباد – زمین خانه دریا – زمین در شمال
محمودآباد
مساحت:
615 متر
خواب
حمام

12 میلیارد

کد: R1290

نقدی

زمین در شمال – زمین در محمودآباد – زمین شمال
محمودآباد
مساحت:
16 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1275

نقدی

زمین هکتاری در شمال – زمین قواره اول دریا
محمودآباد
مساحت:
100 متر
خواب
حمام

12 میلیارد

کد: R1189

نقدی

فروش زمین در شمال – زمین محموداباد -زمین معاوضه ای
محمودآباد
مساحت:
0 متر
خواب
حمام

800 میلیون

کد: R1150

نقدی

زمین درشمال – زمین در محمودباد – زمین معاوضه ای
محمودآباد
مساحت:
0 متر
خواب
حمام

1.600 میلیارد

کد: R1149

نقدی

زمین شمال – فروش زمین شمال – زمین محموداباد
محمودآباد
مساحت:
230 متر
خواب
حمام

400 میلیون

کد: R1141

نقدی

فروش زمین شمال – زمین شمال – زمین محموداباد
محمودآباد
مساحت:
0 متر
خواب
حمام

400 میلیون

کد: R1138

نقدی

فروش زمین محموداباد – زمین شمال – زمین در شمال
محمودآباد
مساحت:
200 متر
خواب
حمام

400 میلیون

کد: R1137

نقدی

فروش زمین محموداباد – زمین شمال – زمین در شمال
محمودآباد
مساحت:
204 متر
خواب
حمام

800 میلیون

کد: R1135

نقدی

فروش زمین در محموداباد – زمین شمال – زمین در شمال
محمودآباد
مساحت:
1,030 متر
خواب
حمام

2 میلیارد

کد: R1125

نقدی

زمین در شمال – زمین محموداباد – زمین شمال
محمودآباد
مساحت:
200 متر
خواب
حمام

400 میلیون

کد: R1120

نقدی

فروش زمین محموداباد – زمین شمال – زمین در شمال
محمودآباد
مساحت:
4,000 متر
خواب
حمام

4 میلیارد

کد: R1114

نقدی

فروش زمین محموداباد – زمین درشمال – زمین شمال
محمودآباد
مساحت:
0 متر
خواب
حمام

2 میلیارد

کد: R1109

نقدی