خرید و فروش بهترین املاک ویلایی در شمال کشور

ملک در بابلسر - شهرک دریا کنار - ویلا

خرید ملک در بابلسر - خرید ملک شهرک دریا کنار - خرید ویلا


ویلا پلاک اول دریا شهرک دریاکنار کد ۷۰۴۲
بابلسر
مساحت:
408 متر
5 خواب
5 حمام

80 میلیارد

کد: 7042

نقدی

ویلا – دریاکنار – شهرک دریاکنار – فروش ویلا بابلسر
بابلسر
مساحت:
513 متر
خواب
حمام

12 میلیارد

کد: R1340

نقدی

ویلا در دریا کنارشهرک برند – ویلا در شمال
بابلسر
مساحت:
660 متر
خواب
حمام

12 میلیارد

کد: R208

نقدی

ویلا در شمال – ویلا در دریا کنار
بابلسر
مساحت:
660 متر
خواب
حمام

12 میلیارد

کد: R207

نقدی

ویلا در شمال – ویلا در شهرک دریا کنار
بابلسر
مساحت:
1,150 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R206

نقدی

ویلا شهرک دریا کنار – ویلا در شمال
بابلسر
مساحت:
870 متر
خواب
حمام

12 میلیارد

کد: R205

نقدی

ویلا در شمال – ویلا دریاکنار
بابلسر
مساحت:
450 متر
خواب
حمام

12 میلیارد

کد: R204

نقدی

ویلا ساحلی در شمال – ویلا شهرکی در شمال – ویلا در بابلسر
بابلسر
مساحت:
400 متر
خواب
حمام

12 میلیارد

کد: R200

نقدی

ویلا باغ در شمال – ویلا در شمال – خرید و فروش ویلا باغ شمال
بابلسر
مساحت:
1,070 متر
خواب
حمام

2 میلیارد

کد: R199

نقدی

ویلا در شمال – مدرنترن ویلا ها در شمال – ویلا در دریا کنار
بابلسر
مساحت:
650 متر
خواب
حمام

28 میلیارد

کد: R194

نقدی

ویلا در شهرک دریا کنار – ویلا در شمال – ویلا استخردار در بابلسر
بابلسر
مساحت:
620 متر
خواب
حمام

12 میلیارد

کد: R192

نقدی

اجاره ویلا در دریاکنار – اجاره ویلا روزانه در دریاکنار – اجاره ویلا شمال
بابلسر
مساحت:
600 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R189

نقدی

اجاره ویلا در دریاکنار – اجاره ویلادرشمال – ویلا اجاره ای در شهرک دریاکنار
بابلسر
مساحت:
80 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R188

نقدی

اجاره ویلا شمال – اجاره ویلا دریاکنار – اجاره ویلا دید به دریا
بابلسر
مساحت:
120 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R187

نقدی

ویلا اجاره در شمال – اجاره ویلا در دریاکنار – املاک یوسفی
بابلسر
مساحت:
300 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R178

نقدی

ویلا در بابلسر – شهرک دریاکنار – اجاره ویلا
بابلسر
مساحت:
270 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R177

نقدی

ویلا دریا کنار – اجاره ویلا دریاکنار – ویلا در شمال
بابلسر
مساحت:
650 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R173

نقدی

ویلا در شمال – اجاره ویلا در شمال – اجاره ویلا دریاکنار
بابلسر
مساحت:
360 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R172

نقدی

اجاره ویلا در شهرک دریا کنار – اجاره ویلا دریاکنار – املاک یوسفی
بابلسر
مساحت:
360 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R169

نقدی

فروش ویلا در دریاکنار – ویلا شهرک دریاکنار – ویلادرشمال
بابلسر
مساحت:
500 متر
خواب
حمام

12 میلیارد

کد: R167

نقدی

فروش ویلا در شمال – ویلا شهرک دریا کنار – املاک یوسفی
بابلسر
مساحت:
450 متر
خواب
حمام

12 میلیارد

کد: R166

نقدی

فروش ویلا در شمال – ویلا دریاکنار – ویلا بابلسر
بابلسر
مساحت:
700 متر
خواب
حمام

28 میلیارد

کد: R165

نقدی

مدرن ترین ویلاها – لوکس ترین ویلا ها – ویلا در شمال
بابلسر
مساحت:
600 متر
خواب
حمام

28 میلیارد

کد: R164

نقدی

فروش ویلا در شمال – لوکس ترین ویلاها – دریاکنار
بابلسر
مساحت:
600 متر
خواب
حمام

28 میلیارد

کد: R163

نقدی

دریاکنار – ویلا – شمال – بابلسر – شهرک دریاکنار
بابلسر
مساحت:
465 متر
خواب
حمام

12 میلیارد

کد: R162

نقدی

ویلادرشمال – فروش ویلا در شمال – شهرک دریاکنار
بابلسر
مساحت:
520 متر
خواب
حمام

28 میلیارد

کد: R161

نقدی

ویلا در دریاکنار – ویلا شمال – خرید ویلا بابلسر
بابلسر
مساحت:
660 متر
خواب
حمام

28 میلیارد

کد: R120

نقدی

ویلا شهرک دریاکنار – ویلا در شمال – خرید ویلا بابلسر
بابلسر
مساحت:
300 متر
خواب
حمام

12 میلیارد

کد: R117

نقدی

ویلا شهرک دریا کنار – خرید ویلا بابلسر – ویلا در شمال
بابلسر
مساحت:
800 متر
خواب
حمام

12 میلیارد

کد: R114

نقدی

ویلا شمال – ویلا ساحلی بابلسر – خرید ویلا شهرک دریاکنار
بابلسر
مساحت:
1,225 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R113

نقدی

پشتیبانی آنلاین 0