خرید و فروش بهترین املاک ویلایی در شمال کشور

ملک در بابلسر - ملک ساحلی

خرید ملک در بابلسر - خرید ملک ساحلی

ویلاهای ساحلی در کنار آپارتمان های ساحلی و زمین های همجوار با قیمت مناسب و سند تک برگ بسیار نردیک به ساحل و بعضا دید به دریا را دارند


خرید آپارتمان ساحلی در شمال – آپارتمان ساحلی در شمال
بابلسر
مساحت:
155 متر
خواب
حمام

2 میلیارد

کد: R1436

نقدی

ویلا اجاره ای – اجاره ویلا در شمال – اجاره ویلا رویان
بابلسر
مساحت:
1,000 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1378

نقدی

ویلا – دریاکنار – شهرک دریاکنار – فروش ویلا بابلسر
بابلسر
مساحت:
513 متر
خواب
حمام

12 میلیارد

کد: R1340

نقدی

ویلا در دریا کنارشهرک برند – ویلا در شمال
بابلسر
مساحت:
660 متر
خواب
حمام

12 میلیارد

کد: R208

نقدی

ویلا در شمال – ویلا در دریا کنار
بابلسر
مساحت:
660 متر
خواب
حمام

12 میلیارد

کد: R207

نقدی

ویلا در شمال – ویلا در شهرک دریا کنار
بابلسر
مساحت:
1,150 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R206

نقدی

ویلا شهرک دریا کنار – ویلا در شمال
بابلسر
مساحت:
870 متر
خواب
حمام

12 میلیارد

کد: R205

نقدی

ویلا در شمال – ویلا دریاکنار
بابلسر
مساحت:
450 متر
خواب
حمام

12 میلیارد

کد: R204

نقدی

آپارتمان در بابلسر – آپارتمان در شمال بابلسر
بابلسر
مساحت:
75 متر
خواب
حمام

800 میلیون

کد: R203

نقدی

ویلا ساحلی در شمال – ویلا شهرکی در شمال – ویلا در بابلسر
بابلسر
مساحت:
400 متر
خواب
حمام

12 میلیارد

کد: R200

نقدی

ویلا ساحلی   شهرکی در شمال – خرید و فروش ویلا شمال
بابلسر
مساحت:
460 متر
خواب
حمام

2 میلیارد

کد: R198

نقدی

لوکس ترین ویلا در ایران – ویلا شمال – برند ترین شهرک ها در ایران
بابلسر
مساحت:
850 متر
خواب
حمام

28 میلیارد

کد: R195

نقدی

ویلا در شمال – مدرنترن ویلا ها در شمال – ویلا در دریا کنار
بابلسر
مساحت:
650 متر
خواب
حمام

28 میلیارد

کد: R194

نقدی

ویلا در بابلسر – ویلا در خزرشهر – ویلا فوق العاده در شمال
بابلسر
مساحت:
1,000 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R193

نقدی

ویلا در شهرک دریا کنار – ویلا در شمال – ویلا استخردار در بابلسر
بابلسر
مساحت:
620 متر
خواب
حمام

12 میلیارد

کد: R192

نقدی

ویلا در بابلسر – خرید ویلا در شمال – ویلا در شمال
بابلسر
مساحت:
100 متر
خواب
حمام

12 میلیارد

کد: R191

نقدی

اجاره ویلا در دریاکنار – اجاره ویلا روزانه در دریاکنار – اجاره ویلا شمال
بابلسر
مساحت:
600 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R189

نقدی

اجاره ویلا در دریاکنار – اجاره ویلادرشمال – ویلا اجاره ای در شهرک دریاکنار
بابلسر
مساحت:
80 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R188

نقدی

اجاره ویلا شمال – اجاره ویلا دریاکنار – اجاره ویلا دید به دریا
بابلسر
مساحت:
120 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R187

نقدی

ویلا در دریاکنار – ویلا دریاکنار – ویلا شهرک دریاکنار
بابلسر
مساحت:
700 متر
خواب
حمام

28 میلیارد

کد: R186

نقدی

فروش ویلا در شمال – ویلا ساحلی در بابلسر –
بابلسر
مساحت:
400 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R183

نقدی

اجاره ویلا در شهرک دریاکنار – اجاره ویلا دریاکنار – املاک یوسفی
بابلسر
مساحت:
300 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R179

نقدی

ویلا اجاره در شمال – اجاره ویلا در دریاکنار – املاک یوسفی
بابلسر
مساحت:
300 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R178

نقدی

ویلا در بابلسر – شهرک دریاکنار – اجاره ویلا
بابلسر
مساحت:
270 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R177

نقدی

ویلا شهرک دریاکنار – ویلا در شمال – اجاره دریاکنار
بابلسر
مساحت:
300 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R176

نقدی

اجاره دریاکنار – ویلا در شمال – ویلا شهرک دریاکنار
بابلسر
مساحت:
200 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R175

نقدی

ویلا اجاره – شهرک دریاکنار – ویلا در بابلسر
بابلسر
مساحت:
640 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R174

نقدی

ویلا دریا کنار – اجاره ویلا دریاکنار – ویلا در شمال
بابلسر
مساحت:
650 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R173

نقدی

ویلا در شمال – اجاره ویلا در شمال – اجاره ویلا دریاکنار
بابلسر
مساحت:
360 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R172

نقدی

اجاره ویلا شمال – اجاره ویلا شهرک دریاکنار – املاک یوسفی
بابلسر
مساحت:
350 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R171

نقدی