خرید و فروش بهترین املاک ویلایی در شمال کشور

ملک در بابلسر - زمین

خرید ملک در بابلسر - خرید زمین


زمین در شمال – خرید و فروش زمین در شمال
بابلسر
مساحت:
1,150 متر
خواب
حمام

28 میلیارد

کد: R202

نقدی

فروش زمین مسکونی – زمین شمال – زمین در بابلسر
بابلسر
مساحت:
235 متر
خواب
حمام

400 میلیون

کد: R152

نقدی

فروش زمین شمال – زمین شمال – زمین در بابلسر
بابلسر
مساحت:
210 متر
خواب
حمام

1.200 میلیارد

کد: R151

نقدی

فروش زمین بابلسر – زمین در شمال – زمین شمال
بابلسر
مساحت:
200 متر
خواب
حمام

800 میلیون

کد: R150

نقدی

فروش زمین در بابلسر – زمین شمال – زمین در شمال
بابلسر
مساحت:
210 متر
خواب
حمام

800 میلیون

کد: R149

نقدی

فروش زمین شمال – زمین شمال – زمین بابلسر
بابلسر
مساحت:
500 متر
خواب
حمام

2 میلیارد

کد: R148

نقدی

زمین شمال – زمین در شمال – زمین بابلسر
بابلسر
مساحت:
265 متر
خواب
حمام

1.200 میلیارد

کد: R147

نقدی

خریدو فروش زمین دربابلسر – زمین بابلسر – زمین شمال
بابلسر
مساحت:
180 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R141

نقدی

فروش زمین شمال – زمین بابلسر – املاک یوسفی
بابلسر
مساحت:
240 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R140

نقدی

زمین در بابلسر – فروش زمین شمال – زمین شمال
بابلسر
مساحت:
7 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R137

نقدی

خرید زمین بابلسر – زمین شهرک خزرشهر – زمین شمال
بابلسر
مساحت:
750 متر
خواب
حمام

12 میلیارد

کد: R128

نقدی

خرید زمین در شهرک خزرشهر – زمین در شمال – زمین بابلسر
بابلسر
مساحت:
1,000 متر
خواب
حمام

12 میلیارد

کد: R127

نقدی

خرید زمین در بابلسر – زمین شمال – زمین شهرک خزرشهر
بابلسر
مساحت:
1,170 متر
خواب
حمام

12 میلیارد

کد: R121

نقدی

فروش زمین دریاکنار – شهرک دریاکنار – زمین قواره اول
بابلسر
مساحت:
1,150 متر
خواب
حمام

28 میلیارد

کد: R107

نقدی

زمین شهرکی – زمین در بابلسر – زمین فروشی شمال
بابلسر
مساحت:
500 متر
خواب
حمام

1.200 میلیارد

کد: R95

نقدی