خرید و فروش بهترین املاک ویلایی در شمال کشور

ملک در بابلسر - بدون شهرک - ویلا

خرید ملک در بابلسر - خرید ملک بدون شهرک - خرید ویلا


ویلا باغ در شمال – ویلا جنگلی در شمال -ویلا در محموداباد
بابلسر
مساحت:
520 متر
خواب
حمام

2 میلیارد

کد: R1448

نقدی

ویلاباغ در شمال – ویلامحموداباد – ویلا جنگلی در شمال
بابلسر
مساحت:
550 متر
خواب
حمام

2 میلیارد

کد: R1447

نقدی

ویلا اجاره ای – اجاره ویلا در شمال – اجاره ویلا رویان
بابلسر
مساحت:
1,000 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1378

نقدی

ویلا شمال – ویلا رهن در شمال – رهن ویلا
بابلسر
مساحت:
200 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1343

نقدی

ویلا فریدونکنار – ویلا شهرکی – ویلا دوبلکس – شهرک بهار نارنج
بابلسر
مساحت:
118 متر
خواب
حمام

1.600 میلیارد

کد: R1336

نقدی

ویلا در شمال -ویلا در بابلسر
بابلسر
مساحت:
200 متر
خواب
حمام

1.200 میلیارد

کد: R905

نقدی

ویلا ساحلی   شهرکی در شمال – خرید و فروش ویلا شمال
بابلسر
مساحت:
460 متر
خواب
حمام

2 میلیارد

کد: R198

نقدی

ویلا شهرکی در شمال – ویلا در شمال – ویلا شمال
بابلسر
مساحت:
400 متر
خواب
حمام

12 میلیارد

کد: R197

نقدی

ویلا شهرکی در شمال – ویلا در شمال – ویلا خزر کنار در بابلسر
بابلسر
مساحت:
400 متر
خواب
حمام

12 میلیارد

کد: R190

نقدی

ویلا در دریاکنار – ویلا دریاکنار – ویلا شهرک دریاکنار
بابلسر
مساحت:
700 متر
خواب
حمام

28 میلیارد

کد: R186

نقدی

فروش شهرک یکجا – فروش 58 ویلا یکجا – فروش مجتمع
بابلسر
مساحت:
200 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R185

نقدی

فروش ویلا یکجا – فروش شهرک یکجا – فروش 120 ویلا یکجا
بابلسر
مساحت:
75 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R184

نقدی

فروش ویلا در شمال – ویلا ساحلی در بابلسر –
بابلسر
مساحت:
400 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R183

نقدی

خرید فروش ویلا – ویلا در بابلسر – ویلا استخردار
بابلسر
مساحت:
400 متر
خواب
حمام

12 میلیارد

کد: R182

نقدی

ویلا در بابلسر – خرید فروش ویلا – ویلا جنوبی
بابلسر
مساحت:
1,000 متر
خواب
حمام

12 میلیارد

کد: R181

نقدی

فروش ویلا در بابلسر – خرید ویلا بابلسر – ویلا زیر قیمت
بابلسر
مساحت:
0 متر
خواب
حمام

3.200 میلیارد

کد: R180

نقدی

اجاره ویلا در شهرک دریاکنار – اجاره ویلا دریاکنار – املاک یوسفی
بابلسر
مساحت:
300 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R179

نقدی

ویلا شهرک دریاکنار – ویلا در شمال – اجاره دریاکنار
بابلسر
مساحت:
300 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R176

نقدی

اجاره دریاکنار – ویلا در شمال – ویلا شهرک دریاکنار
بابلسر
مساحت:
200 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R175

نقدی

اجاره ویلا شمال – اجاره ویلا شهرک دریاکنار – املاک یوسفی
بابلسر
مساحت:
350 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R171

نقدی

اجاره ویلا در خزرشهر – ویلا در شهرک خزرشهر – ویلا اجاره ای
بابلسر
مساحت:
0 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R170

نقدی

رهن ویلا در شمال – رهن ویلا بابلسر – رهن و اجاره
بابلسر
مساحت:
190 متر
خواب
حمام

800 میلیون

کد: R168

نقدی

فروش ویلاشمال – ویلا بابلسر – ویلای شمال – شهرکی
بابلسر
مساحت:
0 متر
خواب
حمام

2 میلیارد

کد: R160

نقدی

فروش ویلا در شمال – ویلا شمال – ویلا بابلسر
بابلسر
مساحت:
450 متر
خواب
حمام

3.200 میلیارد

کد: R159

نقدی

ویلا در شمال – فروش ویلا در شمال – ویلا بابلسر
بابلسر
مساحت:
0 متر
خواب
حمام

3.200 میلیارد

کد: R158

نقدی

فروش ویلا در بابلسر – ویلا شمال – ویلا در شمال
بابلسر
مساحت:
0 متر
خواب
حمام

3.200 میلیارد

کد: R157

نقدی

فروش ویلا در شمال – ویلا در بابلسر – ویلا شمال
بابلسر
مساحت:
250 متر
خواب
حمام

3.200 میلیارد

کد: R156

نقدی

فروش ویلا شمال – ویلا در شمال – ویلا بابلسر
بابلسر
مساحت:
200 متر
خواب
حمام

2.400 میلیارد

کد: R155

نقدی

فروش ویلابابلسر – ویلادر شمال – ویلاشمال
بابلسر
مساحت:
300 متر
خواب
حمام

2 میلیارد

کد: R154

نقدی

فروش ویلابابلسر – ویلا شمال – فروش ویلاشمال
بابلسر
مساحت:
200 متر
خواب
حمام

1.600 میلیارد

کد: R153

نقدی

پشتیبانی آنلاین 0