خرید و فروش بهترین املاک ویلایی در شمال کشور

ملک در ایزدشهر - بدون شهرک - آپارتمان

خرید ملک در ایزدشهر - خرید ملک بدون شهرک - خرید آپارتمان


اپارتمان ساحلی ایزدشهر – اپارتمان ایزدشهر
ایزدشهر
مساحت:
115 متر
خواب
حمام

1.600 میلیارد

کد: R86

نقدی

شهرک بهارنارنج – شهرک ساحلی بهارنارنج – فروش آپارتمان ساحلی ایزدشهر
ایزدشهر
مساحت:
187 متر
خواب
حمام

4 میلیارد

کد: R81

نقدی

آپارتمان ساحلی – شهرک ساحلی ایزدشهر – خرید آپارتمان شهرک نیلوفر ایزدشهر
ایزدشهر
مساحت:
120 متر
خواب
حمام

3.200 میلیارد

کد: R76

نقدی

آپارتمان ساحلی – فروش آپارتمان ایزدشهر – خرید آپارتمان شمال – ایزدشهر شمال
ایزدشهر
مساحت:
100 متر
خواب
حمام

3.200 میلیارد

کد: R75

نقدی

آپارتمان پلاک اول آب – آپارتمان ایزدشهر – آپارتمان شهرک نفت
ایزدشهر
مساحت:
800 متر
خواب
حمام

12 میلیارد

کد: R67

نقدی

آپارتمان شهرکی – فروش آپارتمان لوکس – آپارتمان شهرک نفت ایزد شهر
ایزدشهر
مساحت:
0 متر
خواب
حمام

12 میلیارد

کد: R66

نقدی

آپارتمان ساحلی – آپارتمان ایزدشهر – آپارتمان شمال – آپارتمان نوساز
ایزدشهر
مساحت:
66 متر
خواب
حمام

2.400 میلیارد

کد: R60

نقدی

آپارتمان ایزدشهر – آپارتمان 2 خواب ساحلی – آپارتمان شمال
ایزدشهر
مساحت:
118 متر
خواب
حمام

1.600 میلیارد

کد: R59

نقدی