خرید و فروش بهترین املاک ویلایی در شمال کشور

ملک در آمل - بدون شهرک - ویلا

خرید ملک در آمل - خرید ملک بدون شهرک - خرید ویلا


ویلا باغ در شمال – ویلا باغ در فریدونکنار – ویلا در شمال
آمل
مساحت:
50 متر
خواب
حمام

12 میلیارد

کد: R1409

نقدی

فروش ویلا در محموداباد – ویلا جنگلی
آمل
مساحت:
2,150 متر
خواب
حمام

800 میلیون

کد: R1402

نقدی

فروش ویلا در شمال – ویلاجنگلی – ویلا چمستان
آمل
مساحت:
230 متر
خواب
حمام

800 میلیون

کد: R1398

نقدی

ویلا پلاک اول دریا – ویلا درشمال
آمل
مساحت:
1,000 متر
خواب
حمام

12 میلیارد

کد: R1385

نقدی

ویلا در فرزاد شهر – ویلا در فریدونکنار – ویلا در شمال
آمل
مساحت:
515 متر
خواب
حمام

2 میلیارد

کد: R1365

نقدی

ویلا شهرکی – ویلا
آمل
مساحت:
1,250 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1331

نقدی

ویلا زیر قیمت در شمال – ویلا زیر قیمت – املاک یوسفی
آمل
مساحت:
0 متر
خواب
حمام

800 میلیون

کد: R52

نقدی

ویلا زیر قیمت آمل – ویلا زیر قیمت در شمال – ویلا 70 میلیونی
آمل
مساحت:
200 متر
خواب
حمام

400 میلیون

کد: R49

نقدی

ویلا جنگلی – ویلا درشمال
آمل
مساحت:
260 متر
خواب
حمام

800 میلیون

کد: R48

نقدی

ویلا جنگلی – ویلا در شمال – ویلا در محموداباد
آمل
مساحت:
210 متر
خواب
حمام

800 میلیون

کد: R47

نقدی

فروش ویلا در شمال – ویلا درمحمود اباد
آمل
مساحت:
100 متر
خواب
حمام

400 میلیون

کد: R46

نقدی

فروش ویلا درشمال – ویلا جنگلی – ویلا شهرکی
آمل
مساحت:
200 متر
خواب
حمام

800 میلیون

کد: R45

نقدی

ویلادر شمال – ویلاشهرکی – ویلا جنگلی
آمل
مساحت:
140 متر
خواب
حمام

800 میلیون

کد: R44

نقدی

فروش ویلا در شمال – ویلا جنگلی – ویلا شهرکی
آمل
مساحت:
180 متر
خواب
حمام

800 میلیون

کد: R43

نقدی

ویلا باغ در شمال – ویلا باغ جنگلی – فروش ویلا
آمل
مساحت:
900 متر
خواب
حمام

800 میلیون

کد: R42

نقدی

فروش ویلا در شمال – ویلا شهرکی – ویلا جنگلی
آمل
مساحت:
240 متر
خواب
حمام

800 میلیون

کد: R41

نقدی

ویلا در محموداباد – ویلاشهرکی – ویلا جنگلی
آمل
مساحت:
210 متر
خواب
حمام

800 میلیون

کد: R40

نقدی

ویلا در شمال – ویلا در امل – ویلا جنگلی
آمل
مساحت:
250 متر
خواب
حمام

1.200 میلیارد

کد: R39

نقدی

فروش ویلا باغ درشمال – ویلا در امل – ویلاجنگلی
آمل
مساحت:
600 متر
خواب
حمام

1.200 میلیارد

کد: R38

نقدی

فروش ویلا جنگلی – ویلا درشمال – ویلا در محموداباد
آمل
مساحت:
250 متر
خواب
حمام

800 میلیون

کد: R37

نقدی

ویلا در شمال – ویلا در جنگل – ویلا در امل
آمل
مساحت:
210 متر
خواب
حمام

800 میلیون

کد: R36

نقدی

فروش ویلا جنگلی – ویلا در محموداباد -ویلا در شمال
آمل
مساحت:
160 متر
خواب
حمام

800 میلیون

کد: R35

نقدی

فروش ویلا در شمال – ویلا در امل – ویلا جنگلی
آمل
مساحت:
860 متر
خواب
حمام

12 میلیارد

کد: R34

نقدی

ویلا در شمال – ویلا زیر قیمت – ویلا محمود اباد
آمل
مساحت:
200 متر
خواب
حمام

400 میلیون

کد: R33

نقدی

ویلا جنگلی – ویلا در شمال – ویلا درامل
آمل
مساحت:
150 متر
خواب
حمام

400 میلیون

کد: R32

نقدی

فروش ویلا در شمال – ویلا در امل
آمل
مساحت:
200 متر
خواب
حمام

800 میلیون

کد: R31

نقدی

ویلا شهرکی – فروش ویلا درشمال – ویلاجنگلی
آمل
مساحت:
50 متر
خواب
حمام

800 میلیون

کد: R30

نقدی

ویلا ارزان در شمال – ویلا زیر قیمت – ویلاجنگلی
آمل
مساحت:
160 متر
خواب
حمام

800 میلیون

کد: R29

نقدی

ویلا زیرقیمت در شمال – ویلا شهرکی – ویلا ارزان
آمل
مساحت:
160 متر
خواب
حمام

800 میلیون

کد: R28

نقدی

ویلا ارزان درشمال – ویلا شهرکی درشمال – ویلاجنگلی
آمل
مساحت:
205 متر
خواب
حمام

800 میلیون

کد: R27

نقدی

پشتیبانی آنلاین 0