خرید و فروش بهترین املاک ویلایی در شمال کشور

خرید ملک آمل سرخرود

مسیر آمل به سرخرود یکی از مناطق مناسب برای شهرک سازی ویلا سازی و خرید و فروش زمین می باشد که با قیمت مناسب آن می توان خرید خیلی از مشتری ها به آن کفایت می کند


زمین شهرکی معلم کلا سرخرود کد 7455
سرخرود
مساحت:
215 متر
0 خواب
0 حمام

537 میلیون

کد: 7455

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد 7453
سرخرود
مساحت:
300 متر
3 خواب
3 حمام

6.200 میلیارد

کد: 7453

نقدی

زمین عبدالله آباد سرخرود کد 4803
سرخرود
مساحت:
8,150 متر
0 خواب
0 حمام

17.930 میلیارد

کد: 4803

نقدی

زمین سیاهکلا سرخرود کد 5499
سرخرود
مساحت:
1,900 متر
0 خواب
0 حمام

9 میلیارد

کد: 5499

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد 7423
سرخرود
مساحت:
13,000 متر
0 خواب
0 حمام

26 میلیارد

کد: 7423

نقدی

فروش استخر پرورش ماهی سرخرود کد 7413
سرخرود
مساحت:
2,000 متر
0 خواب
0 حمام

9 میلیارد

کد: 7413

نقدی

زمین سرخرود کد 4419
سرخرود
مساحت:
3,000 متر
0 خواب
0 حمام

9 میلیارد

کد: 4419

نقدی

خرید زمین سرخرود کد ۴۶۸۹
سرخرود
مساحت:
260 متر
خواب
حمام

1.260 میلیارد

کد: 4689

نقدی

زمین زردآب سرخرود کد ۵۳۳۴
سرخرود
مساحت:
3,000 متر
خواب
حمام

6 میلیارد

کد: 5334

نقد و اقساط

زمین کشاورزی سرخرود  کد ۵۱۶۲
سرخرود
مساحت:
13,000 متر
خواب
حمام

26 میلیارد

کد: 5162

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد ۷۳۶۹
سرخرود
مساحت:
225 متر
خواب
حمام

800 میلیون

کد: 7369

نقدی

زمین سرخرود کد ۷۳۶۸
سرخرود
مساحت:
300 متر
خواب
حمام

1.100 میلیارد

کد: 7368

نقدی

ویلا سرخرود کد ۵۱۹
سرخرود
مساحت:
240 متر
2 خواب
1 حمام

3.200 میلیارد

کد: 519

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد 4657
سرخرود
مساحت:
220 متر
خواب
حمام

650 میلیون

کد: 4657

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد 4426
سرخرود
مساحت:
340 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: 4426

نقد و اقساط

ویلا در سرخرود کد 5525
سرخرود
مساحت:
205 متر
2 خواب
2 حمام

1.500 میلیارد

کد: 5525

نقد و اقساط

زمین در سرخرود کد 4440
سرخرود
مساحت:
3,400 متر
خواب
حمام

8.500 میلیارد

کد: 4440

نقد و اقساط

زمین تجاری سرخرود کد 4402
سرخرود
مساحت:
1,500 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: 4402

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد 4415
سرخرود
مساحت:
380 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: 4415

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد ۴۴۲۰
سرخرود
مساحت:
214 متر
3 خواب
3 حمام

2.700 میلیارد

کد: 4420

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد 4831
سرخرود
مساحت:
350 متر
3 خواب
2 حمام

4.500 میلیارد

کد: 4831

نقد و اقساط

زمین  سرخرود کد ۳۴۶۲
سرخرود
مساحت:
189 متر
خواب
حمام

800 میلیون

کد: 3462

نقدی

زمین تجاری سرخرود کد ۵۰۰۶
سرخرود
مساحت:
4,113 متر
خواب
حمام

6.200 میلیارد

کد: 5006

نقد و اقساط

زمین تجاری مسکونی سرخرود کد ۴۴۸۸
سرخرود
مساحت:
1,000 متر
خواب
حمام

13 میلیارد

کد: 4488

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد ۴۴۴۴
سرخرود
مساحت:
205 متر
خواب
حمام

717.500 میلیون

کد: 4444

نقدی

زمین تجاری سرخرود کد ۱۷۱۷
سرخرود
مساحت:
2,000 متر
خواب
حمام

24 میلیارد

کد: 1717

نقدی

زمین سرخرود کد ۷۲۶۹
سرخرود
مساحت:
6,000 متر
خواب
حمام

18 میلیارد

کد: 7269

نقد و اقساط

زمین در سرخرود کد 7265
سرخرود
مساحت:
700 متر
خواب
حمام

4.200 میلیارد

کد: 7265

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد ۷۲۶۳
سرخرود
مساحت:
900 متر
خواب
حمام

3.200 میلیارد

کد: 7263

نقدی

زمین سرخرود کد 7262
سرخرود
مساحت:
270 متر
خواب
حمام

1.500 میلیارد

کد: 7262

نقدی

پشتیبانی آنلاین 0