خرید و فروش بهترین املاک ویلایی در شمال کشور

املاک شمال

خرید املاک در شمال


ویلا شهرک خانه دریا سرخرود کد 7456
سرخرود
مساحت:
655 متر
2 خواب
2 حمام

20 میلیارد

کد: 7456

نقدی

زمین شهرکی معلم کلا سرخرود کد 7455
سرخرود
مساحت:
215 متر
0 خواب
0 حمام

537 میلیون

کد: 7455

نقد و اقساط

ویلا استخردار فریدونکنار کد 7454
فریدونکنار
مساحت:
350 متر
2 خواب
2 حمام

2.500 میلیارد

کد: 7454

نقدی

آپارتمان سرخرود در خط دریا کد 2904
سرخرود
مساحت:
220 متر
2 خواب
2 حمام

3 میلیارد

کد: 2904

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد 7453
سرخرود
مساحت:
300 متر
3 خواب
3 حمام

6.200 میلیارد

کد: 7453

نقدی

ویلا شهرک صنوبری محمودآباد کد 7452
محمودآباد
مساحت:
273 متر
3 خواب
3 حمام

7 میلیارد

کد: 7452

نقدی

آپارتمان سرخرود کد 7451
سرخرود
مساحت:
700 متر
2 خواب
2 حمام

2.750 میلیارد

کد: 7451

نقدی

فروش پنت هاوس سرخرود کد 7450
سرخرود
مساحت:
700 متر
3 خواب
3 حمام

11 میلیارد

کد: 7450

نقدی

ویلا شهرکی علمده شرقی محمودآباد کد 7447
محمودآباد
مساحت:
300 متر
3 خواب
3 حمام

7.500 میلیارد

کد: 7447

نقدی

ویلا شهرک بهارنارنج سرخرود کد 7444
سرخرود
مساحت:
300 متر
3 خواب
3 حمام

9 میلیارد

کد: 7444

نقدی

ویلا شهرکی فرزادشهر فریدونکنار کد 7443
فریدونکنار
مساحت:
480 متر
2 خواب
2 حمام

10.300 میلیارد

کد: 7443

نقد و اقساط

ویلا فرزادشهر سرخرود کد 7442
فریدونکنار
مساحت:
420 متر
2 خواب
2 حمام

7.350 میلیارد

کد: 7442

نقدی

آپارتمان سرخرود ساحلی کد 5698
سرخرود
مساحت:
125 متر
2 خواب
2 حمام

3.500 میلیارد

کد: 5698

نقد و اقساط

ویلا درویش آباد سرخرود کد 7441
سرخرود
مساحت:
250 متر
4 خواب
4 حمام

6.500 میلیارد

کد: 7441

نقد و اقساط

آپارتمان محمودآباد کد 5729
محمودآباد
مساحت:
250 متر
3 خواب
3 حمام

5.600 میلیارد

کد: 5729

نقد و اقساط

زمین محمودآباد کد 4293
محمودآباد
مساحت:
334 متر
0 خواب
0 حمام

2.271 میلیارد

کد: 4293

نقدی

زمین محمودآباد کد 4299
محمودآباد
مساحت:
176 متر
0 خواب
0 حمام

1.144 میلیارد

کد: 4299

نقدی

خرید زمین سرخرود کد 4301
سرخرود
مساحت:
430 متر
0 خواب
0 حمام

5.590 میلیارد

کد: 4301

نقدی

آپارتمان سرخرود کد 7440
سرخرود
مساحت:
700 متر
3 خواب
3 حمام

6.450 میلیارد

کد: 7440

نقدی

زمین محمودآباد کد 7438
محمودآباد
مساحت:
308 متر
0 خواب
0 حمام

2.200 میلیارد

کد: 7438

نقدی

خرید زمین در محمودآباد کد 7436
محمودآباد
مساحت:
225 متر
0 خواب
0 حمام

1.130 میلیارد

کد: 7436

نقدی

زمین شهرکی محمودآباد کد 7435
محمودآباد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

1.100 میلیارد

کد: 7435

نقدی

زمین معلم کلا سرخرود کد 7431
سرخرود
مساحت:
382 متر
0 خواب
0 حمام

2.350 میلیارد

کد: 7431

نقدی

ویلا شهرکی سرخرود کد 7428
سرخرود
مساحت:
100 متر
2 خواب
2 حمام

2.300 میلیارد

کد: 7428

نقدی

زمین ساحلی سرخرود کد 4871
سرخرود
مساحت:
250 متر
0 خواب
0 حمام

1.875 میلیارد

کد: 4871

نقدی

زمین عبدالله آباد سرخرود کد 4803
سرخرود
مساحت:
8,150 متر
0 خواب
0 حمام

17.930 میلیارد

کد: 4803

نقدی

زمین ساحلی سرخرود
سرخرود
مساحت:
205 متر
0 خواب
0 حمام

2.870 میلیارد

کد: 7427

نقدی

زمین درویش آباد سرخرود  کد 4956
سرخرود
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

7 میلیارد

کد: 4956

نقدی

زمین سیاهکلا سرخرود کد 5499
سرخرود
مساحت:
1,900 متر
0 خواب
0 حمام

9 میلیارد

کد: 5499

نقد و اقساط

زمین وزرا محله سرخرود کد 5244
سرخرود
مساحت:
182 متر
0 خواب
0 حمام

4,500 تومان

کد: 5244

نقدی

پشتیبانی آنلاین 0