خرید کلوده شهرستان محمودآباد

روستای کلوده از بخش اهلمرستاق جنوبی شهرستان محمودآباد و از روستاهای بزرگ پرجمعیت این بخش به شمار می رود. این روستا به دلیل قرار گرفتن در سر راه 14 روستای منطقه از اهمیت خاصی برخوردار است که به جاده عبوری روستای کلوده خط دریا نیز می گویند،


ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0