خرید چهارمحل آهی

منطقه چهار محل آهی شامل شهرکهای صدف شهرک صبا شهرک یاس و شهرک آوا و سایر شهرک ها می باشد که ویلا های دوبلکس استخردار و تریبلکس استخردار با نگهبانی و سند تک برگ برای فروش می باشند


ویلا سند دار محموداباد کد 4601
محمودآباد
مساحت:
200 متر
4 خواب
2 حمام

15 میلیارد

کد: 4601

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد کد7542
محمودآباد
مساحت:
220 متر
2 خواب
2 حمام

1.850 میلیارد

کد: 7542

نقدی

زمین محمودآباد کد 5424
محمودآباد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

1.050 میلیارد

کد: 5424

نقد و اقساط

ویلا  محمودآباد کد 4884
محمودآباد
مساحت:
450 متر
2 خواب
1 حمام

2.650 میلیارد

کد: 4884

نقدی

زمین محمودآباد چهار محل آهی کد 7537
محمودآباد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 7537

نقدی

ویلا محمودآباد کد 4456
محمودآباد
مساحت:
200 متر
3 خواب
1 حمام

6.050 میلیارد

کد: 4456

نقد و اقساط

زمین محمودآباد کد 5580
محمودآباد
مساحت:
202 متر
0 خواب
0 حمام

1.750 میلیارد

کد: 5580

نقد و اقساط

زمین محمودآباد کد 3555
محمودآباد
مساحت:
280 متر
0 خواب
0 حمام

2.100 میلیارد

کد: 3555

نقدی

زمین محمودآباد چهار محل آهی کد 7555
محمودآباد
مساحت:
2,400 متر
0 خواب
0 حمام

10.800 میلیارد

کد: 7555

نقدی

زمین محمودآباد چهارمحل آهی کد 3914
محمودآباد
مساحت:
600 متر
0 خواب
0 حمام

2.280 میلیارد

کد: 3914

نقدی

ویلا محمودآباد کد 4621
محمودآباد
مساحت:
400 متر
2 خواب
2 حمام

4.500 میلیارد

کد: 4621

نقدی

ویلا در محمودآباد متوریچ کد 7538
محمودآباد
مساحت:
250 متر
3 خواب
1 حمام

2.400 میلیارد

کد: 7538

نقدی

زمین شهرکی محمودآباد کد 4903
محمودآباد
مساحت:
295 متر
0 خواب
0 حمام

1.180 میلیارد

کد: 4903

نقدی

زمین محمودآباد یمچی کد7535
محمودآباد
مساحت:
306 متر
0 خواب
0 حمام

2.200 میلیارد

کد: 7535

نقدی

زمین محمودآبادمتوریچ کد7524
محمودآباد
مساحت:
900 متر
0 خواب
0 حمام

4.700 میلیارد

کد: 7524

نقدی

ویلا محمودآباد یم چی کد 7528
محمودآباد
مساحت:
280 متر
3 خواب
4 حمام

8 میلیارد

کد: 7528

نقدی

زمین محمودآباد کد 7513
محمودآباد
مساحت:
318 متر
0 خواب
0 حمام

2.438 میلیارد

کد: 7513

نقدی

زمین چهارمحل آهی محمودآباد کد 5262
محمودآباد
مساحت:
270 متر
0 خواب
0 حمام

2.160 میلیارد

کد: 5262

نقدی

ویلا محمودآباد کد 5347
محمودآباد
مساحت:
360 متر
3 خواب
2 حمام

5 میلیارد

کد: 5347

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد کد5340
محمودآباد
مساحت:
1,700 متر
2 خواب
1 حمام

10.200 میلیارد

کد: 5340

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد کد 3568
محمودآباد
مساحت:
250 متر
3 خواب
1 حمام

3.800 میلیارد

کد: 3568

نقد و اقساط

ویلا شهرکی محمودآباد کد 3567
محمودآباد
مساحت:
1,000 متر
3 خواب
1 حمام

7.500 میلیارد

کد: 3567

نقد و اقساط

زمین محمودآباد کد 3957
محمودآباد
مساحت:
206 متر
0 خواب
0 حمام

1.442 میلیارد

کد: 3957

نقدی

زمین محمودآباد کد 4902
محمودآباد
مساحت:
295 متر
0 خواب
0 حمام

1.121 میلیارد

کد: 4902

نقدی

زمین محمودآباد کد 5105
محمودآباد
مساحت:
250 متر
0 خواب
0 حمام

375 میلیون

کد: 5105

نقدی

زمین شهرکی محمودآباد کد 5341
محمودآباد
مساحت:
500 متر
0 خواب
0 حمام

3.750 میلیارد

کد: 5341

نقدی

زمین محمودآباد کد 7438
محمودآباد
مساحت:
308 متر
0 خواب
0 حمام

2.200 میلیارد

کد: 7438

نقدی

زمین محمودآباد کد 4293
محمودآباد
مساحت:
334 متر
0 خواب
0 حمام

2.271 میلیارد

کد: 4293

نقدی

زمین یمچی محمودآباد کد 5546
محمودآباد
مساحت:
160 متر
0 خواب
0 حمام

800 میلیون

کد: 5546

نقد و اقساط

زمین متوریج محمودآباد کد 5548
محمودآباد
مساحت:
265 متر
0 خواب
0 حمام

1.792 میلیارد

کد: 5548

نقد و اقساط

پشتیبانی آنلاین 0