خرید ساحلی چاکسر

ویلاهای ساحلی در کنار آپارتمان های ساحلی و زمین های همجوار با قیمت مناسب و سند تک برگ بسیار نردیک به ساحل و بعضا دید به دریا را دارند


زمین سرخرود کد2108
سرخرود
مساحت:
320 متر
0 خواب
0 حمام

3.840 میلیارد

کد: 2108

نقدی

آپارتمان سرخرود کد 1471
سرخرود
مساحت:
340 متر
4 خواب
2 حمام

8.500 میلیارد

کد: 1471

نقدی

زمین ساحلی سرخرود کد 7322
سرخرود
مساحت:
181 متر
خواب
حمام

1.448 میلیارد

کد: 7322

نقد و اقساط

آپارتمان پرنیان خزر سرخرود کد 7219
سرخرود
مساحت:
72 متر
2 خواب
2 حمام

توافقی

کد: 7219

نقد و اقساط

زمین چاکسر سرخرود کد 4674
سرخرود
مساحت:
240 متر
0 خواب
0 حمام

1.300 میلیارد

کد: 4674

نقدی

زمین چاکسر سرخرود کد 5282
سرخرود
مساحت:
281 متر
0 خواب
0 حمام

3.600 میلیارد

کد: 5282

نقدی

زمین چاکسر سرخرود کد 5280
سرخرود
مساحت:
204 متر
0 خواب
0 حمام

2.500 میلیارد

کد: 5280

نقدی

خرید و فروش زمین سرخرود کد 7492
سرخرود
مساحت:
283 متر
0 خواب
0 حمام

4.245 میلیارد

کد: 7492

نقدی

زمین ساحلی در سرخرود کد ۷۰۷۲
سرخرود
مساحت:
168 متر
خواب
حمام

2.520 میلیارد

کد: 7072

نقد و اقساط

زمین ساحلی سرخرود کد 5310
سرخرود
مساحت:
130 متر
0 خواب
0 حمام

1.950 میلیارد

کد: 5310

نقدی

زمین چاکسر سرخرود کد 5754
سرخرود
مساحت:
310 متر
0 خواب
0 حمام

9.300 میلیارد

کد: 5754

نقدی

زمین ساحلی در سرخرود کد ۴۵۱۳
سرخرود
مساحت:
220 متر
خواب
حمام

2.200 میلیارد

کد: 4513

نقد و اقساط

زمین چاکسر سرخرود کد 5660
سرخرود
مساحت:
788 متر
0 خواب
0 حمام

توافقی

کد: 5660

نقد و اقساط

زمین سرخرود در چاکسر کد 7406
سرخرود
مساحت:
207 متر
0 خواب
0 حمام

2.270 میلیارد

کد: 7406

نقدی

ویلا سرخرود کد 5746
سرخرود
مساحت:
320 متر
4 خواب
3 حمام

8.500 میلیارد

کد: 5746

نقد و اقساط

زمین تجاری سرخرود کد ۷۳۲۹
سرخرود
مساحت:
207 متر
خواب
حمام

2.500 میلیارد

کد: 7329

نقدی

ویلا ساحلی سرخرود کد ۵۴۹۱
سرخرود
مساحت:
320 متر
4 خواب
4 حمام

8.500 میلیارد

کد: 5491

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد ۷۲۵۲
سرخرود
مساحت:
250 متر
خواب
حمام

4 میلیارد

کد: 7252

نقد و اقساط

ویلا استخردار ساحلی سرخرود کد ۵۵۲۳
سرخرود
مساحت:
440 متر
4 خواب
4 حمام

11 میلیارد

کد: 5523

نقد و اقساط

زمین ساحلی در چاکسر سرخرود کد 5659
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
788 متر
خواب
حمام

6.304 میلیارد

کد: 5659

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد 7232
سرخرود
مساحت:
210 متر
خواب
حمام

3.200 میلیارد

کد: 7232

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد 7235
سرخرود
مساحت:
13,560 متر
خواب
حمام

271.200 میلیارد

کد: 7235

نقدی

خرید ویلا ساحلی در سرخرود کد 5281
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

5 میلیارد

کد: 5281

نقدی

ویلا ساحلی در سرخرود کد ۷۰۷۵
سرخرود
مساحت:
120 متر
2 خواب
1 حمام

1.300 میلیارد

کد: 7075

نقد و اقساط

ویلا ساحلی سرخرود کد ۵۱۸۷
سرخرود
مساحت:
590 متر
3 خواب
2 حمام

9.500 میلیارد

کد: 5187

نقد و اقساط

زمین ساحلی در سرخرود کد 7211
سرخرود
مساحت:
2,700 متر
خواب
حمام

40.500 میلیارد

کد: 7211

نقد و اقساط

زمین ساحلی مسکونی سرخرود کد 5292
سرخرود
مساحت:
220 متر
خواب
حمام

2.200 میلیارد

کد: 5292

نقد و اقساط

زمین با کاربری مسکونی دارای انشعابات سنددار سرخرود کد 5215
سرخرود
مساحت:
224 متر
خواب
حمام

3.360 میلیارد

کد: 5215

نقد و اقساط

زمین با مجوز ساخت در ساحلی سرخرود کد 5254
سرخرود
مساحت:
180 متر
خواب
حمام

1.350 میلیارد

کد: 5254

نقدی

زمین ساحلی سرخرود کد ۵۴۶۹
سرخرود
مساحت:
220 متر
خواب
حمام

3.080 میلیارد

کد: 5469

نقد و اقساط

پشتیبانی آنلاین 0