خرید چاکسر

چاکسر در ضلع شرقی درویش آباد قرار گرفته منطقه ساحلی دارای شهرک های متعدد برند و نزدیک به دریا با قیمت مناسب سند تک برگی با کاربری مسکونی دارای آپارتمان‌های پلاک اول دریا دارای ویو دریا و چشم انداز به دریا و ساحل خزر می باشد


ویلا ساحلی سرخرود کد 2736
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
200 متر
4 خواب
2 حمام

3.050 میلیارد

کد: 2736

نقد و اقساط

زمین چاکسر سرخرود کد 7601
سرخرود
مساحت:
220 متر
0 خواب
0 حمام

4.500 میلیارد

کد: 7601

نقدی

زمین سرخرود کد 5309
سرخرود
مساحت:
130 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 5309

نقد و اقساط

زمین تجاری سرخرود کد 2297
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
400 متر
0 خواب
0 حمام

8 میلیارد

کد: 2297

نقد و اقساط

ویلا باغ  سرخرود کد 5186
سرخرود
مساحت:
2,200 متر
2 خواب
1 حمام

50.650 میلیارد

کد: 5186

نقد و اقساط

خرید زمین در سرخرود کد 3090
سرخرود
مساحت:
240 متر
0 خواب
0 حمام

4.850 میلیارد

کد: 3090

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد 5014
سرخرود
مساحت:
340 متر
0 خواب
0 حمام

3.450 میلیارد

کد: 5014

نقد و اقساط

ویلا تریبلکس ساحلی در سرخرود کد 5524
سرخرود
مساحت:
440 متر
4 خواب
4 حمام

12.050 میلیارد

کد: 5524

نقد و اقساط

زمین سرخرود چاکسر کد 7602
سرخرود
مساحت:
266 متر
0 خواب
0 حمام

10.500 میلیارد

کد: 7602

نقدی

زمین ساحلی سنددار سرخرود کد 5216
سرخرود
مساحت:
224 متر
0 خواب
0 حمام

4.100 میلیارد

کد: 5216

نقد و اقساط

زمین ساحلی سند دار سرخرود کد 4959
سرخرود
مساحت:
240 متر
0 خواب
0 حمام

4.400 میلیارد

کد: 4959

نقدی

آپارتمان سرخرود کد 1471
سرخرود
مساحت:
340 متر
4 خواب
2 حمام

8.500 میلیارد

کد: 1471

نقدی

آپارتمان پرنیان خزر سرخرود کد 7219
سرخرود
مساحت:
72 متر
2 خواب
2 حمام

توافقی

کد: 7219

نقد و اقساط

ویلا سرخرود شهرک ایرتیک کد7548
سرخرود
مساحت:
500 متر
3 خواب
1 حمام

12 میلیارد

کد: 7548

نقدی

ویلا ساحلی سرخرود کد 1273
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
1 حمام

7 میلیارد

کد: 1273

نقد و اقساط

ویلا سرخرود چاکسر کد2387
سرخرود
مساحت:
180 متر
4 خواب
2 حمام

5.500 میلیارد

کد: 2387

نقدی

زمین سرخرود کد 5016
سرخرود
مساحت:
294 متر
0 خواب
0 حمام

توافقی

کد: 5016

نقدی

زمین سرخرود چاکسر کد4067
سرخرود
مساحت:
224 متر
0 خواب
0 حمام

4.480 میلیارد

کد: 4067

نقدی

زمین سرخرود چاکسر کد 5658
سرخرود
مساحت:
204 متر
0 خواب
0 حمام

2.040 میلیارد

کد: 5658

نقدی

زمین سرخرود کد2108
سرخرود
مساحت:
320 متر
0 خواب
0 حمام

3.840 میلیارد

کد: 2108

نقدی

زمین ساحلی سرخرود کد 7322
سرخرود
مساحت:
181 متر
خواب
حمام

1.448 میلیارد

کد: 7322

نقد و اقساط

زمین چاکسر سرخرود کد 4674
سرخرود
مساحت:
240 متر
0 خواب
0 حمام

1.300 میلیارد

کد: 4674

نقدی

زمین چاکسر سرخرود کد 5282
سرخرود
مساحت:
281 متر
0 خواب
0 حمام

3.600 میلیارد

کد: 5282

نقدی

زمین چاکسر سرخرود کد 5280
سرخرود
مساحت:
204 متر
0 خواب
0 حمام

2.500 میلیارد

کد: 5280

نقدی

خرید و فروش زمین سرخرود کد 7492
سرخرود
مساحت:
283 متر
0 خواب
0 حمام

4.245 میلیارد

کد: 7492

نقدی

زمین ساحلی در سرخرود کد ۷۰۷۲
سرخرود
مساحت:
168 متر
خواب
حمام

2.520 میلیارد

کد: 7072

نقد و اقساط

زمین ساحلی سرخرود کد 5310
سرخرود
مساحت:
130 متر
0 خواب
0 حمام

1.950 میلیارد

کد: 5310

نقدی

زمین چاکسر سرخرود کد 5754
سرخرود
مساحت:
310 متر
0 خواب
0 حمام

9.300 میلیارد

کد: 5754

نقدی

زمین ساحلی در سرخرود کد ۴۵۱۳
سرخرود
مساحت:
220 متر
خواب
حمام

2.200 میلیارد

کد: 4513

نقد و اقساط

زمین چاکسر سرخرود کد 5660
سرخرود
مساحت:
788 متر
0 خواب
0 حمام

توافقی

کد: 5660

نقد و اقساط

پشتیبانی آنلاین 0