خرید شهرکی ویلا در شمال

ویلا و آپارتمان و زمین های شهرکی دارای نگهبانی 24 ساعته شبانه روزی امنیت و آرانمش را برای شما به ارمغان می آورد شهرک هایی مانند دریاکنار خانه دریا و خزرشهر و فرزاد شهر


فروش ویلا – ویلا شهرکی – فرزادشهر
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
550 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1334

نقد و اقساط

ویلا در فرزاد شهر – فروش ویلا در فرزادشهر
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
480 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1344

نقد و اقساط

رهن ویلا در محمودآباد – رهن ویلا در شمال – رهن ویلا شهرکی
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
250 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1349

نقد و اقساط

خرید و فروش ویلا نوشهر – ویلا زیر قیمت شمال
نوشهر
فروخته شد
مساحت:
240 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R918

نقد و اقساط

ویلا ایزدشهر – ویلا ایزدشهر فروشی – خرید ویلا – قیمت ویلا ایزدشهر
ایزدشهر
فروخته شد
مساحت:
320 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R73

نقد و اقساط

فروش ویلادرمحموداباد – ویلادر شمال – فروش ویلادرشمال
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
0 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1140

نقد و اقساط

ویلا در شمال – رویان – ویلا شهرکی در شمال
نور
فروخته شد
مساحت:
500 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R900

نقد و اقساط

فروش شهرک یکجا – فروش 58 ویلا یکجا – فروش مجتمع
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
200 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R185

نقد و اقساط

ویلا شهرکی در محمودآباد – فروش ویلا شمال – ویلا در محمودآباد
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
250 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1312

نقد و اقساط

ویلای فروشی استخردار شهرکی
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
306 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R329

نقد و اقساط

ویلای فروشی   ویلای دوبلکس شهرکی   محمودآباد
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
305 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R995

نقد و اقساط

خرید ویلا – ویلا شهرکی – ویلا در بابلسر
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
235 متر
3 خواب
حمام

توافقی

کد: R98

نقد و اقساط

ویلا در محموداباد – ویلا زیر قیمت محموداباد
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
100 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1270

نقد و اقساط

ویلا معاوضه – ویلا دوبلکس – ویلا شهرکی محموداباد
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
118 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1022

نقد و اقساط

ویلا در چمستان – ویلا شمال – ویلا شهرکی در شمال
چالوس
فروخته شد
مساحت:
210 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R209

نقد و اقساط

ویلا در شمال – ویلا در محموداباد -ویلاشهرکی
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
130 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1205

نقد و اقساط

ویلا در شمال – ویلا شهرکی در محمودآباد – ویلا فروشی
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
330 متر
3 خواب
حمام

توافقی

کد: R953

نقد و اقساط

خرید ویلا شهرکی در سرخرود – ویلا سرخرود – ویلا شمال
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
370 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R696

نقد و اقساط

ویلا در محمودآباد – ویلا در شمال – ویلا شهرکی
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
112 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1351

نقد و اقساط

خرید ویلا شهرکی – ویلا در محموداباد – ویلا شمال
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
500 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1077

نقد و اقساط

فروش ویلا شهرکی – ویلا محموداباد – ویلا در شمال
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
250 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1251

نقد و اقساط

ویلا شهرکی در سرخرود – ویلا شهرکی در شمال
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
330 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R677

نقد و اقساط

ویلا شهرکی شمال – ویلا در شمال
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
400 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1327

نقد و اقساط

ویلا شمال – ویلا محموداباد – ویلاشهرکی زیر قیمت
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
253 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1083

نقد و اقساط

ویلا شهرکی در شمال – ویلا شهرکی شمال – ویلا شمال
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
450 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R656

نقد و اقساط

فروش ویلابابلسر – ویلادر شمال – ویلاشمال
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
300 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R154

نقد و اقساط

ویلادر محموداباد – ویلا در شمال – ویلا شهرکی
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
220 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1381

نقد و اقساط

ویلا در شمال – ویلا محموداباد – ویلا شهرکی
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
260 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1221

نقد و اقساط

فروش ویلا در شمال – املاک در شمال – ویلاشهرکی
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
0 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1164

نقد و اقساط

خرید ویلا – ویلا فلت – شهرکی سرخرود
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
300 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R324

نقد و اقساط

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0