خرید وزرا محله

منطقه وزرا محله روبروی منطقه گلشهر سرخرود دارای بافت با اصالت و قیمت مناسب و مناطق ویلایی و دریاچه پرندگان می باشد


زمین سرخرود کد 7048
سرخرود
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

1.805 میلیارد

کد: 7048

نقدی

زمین تجاری سرخرود کد 3546
سرخرود
مساحت:
1,011 متر
0 خواب
0 حمام

45.500 میلیارد

کد: 3546

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد3063
سرخرود
مساحت:
503 متر
0 خواب
0 حمام

4.600 میلیارد

کد: 3063

نقدی

زمین سرخرود کد3064
سرخرود
مساحت:
265 متر
0 خواب
0 حمام

2.400 میلیارد

کد: 3064

نقدی

ویلا مستقل در سرخرود کد 7540
سرخرود
مساحت:
187 متر
3 خواب
2 حمام

2 میلیارد

کد: 7540

نقدی

زمین حسین آباد سرخرود کد 5323
سرخرود
مساحت:
157 متر
0 خواب
0 حمام

1.050 میلیارد

کد: 5323

نقدی

زمین وزرا محله سرخرود کد1630
سرخرود
مساحت:
1,940 متر
0 خواب
0 حمام

19.400 میلیارد

کد: 1630

نقدی

زمین وزرا محله سرخرود کد 1631
سرخرود
مساحت:
2,060 متر
0 خواب
0 حمام

41.200 میلیارد

کد: 1631

نقدی

زمین وزرا محله سرخرود کد 2058
سرخرود
مساحت:
380 متر
0 خواب
0 حمام

4.200 میلیارد

کد: 2058

نقدی

زمین وزرا محله سرخرود کد 5490
سرخرود
مساحت:
497 متر
0 خواب
0 حمام

3 میلیارد

کد: 5490

نقد و اقساط

زمین وزرا محله سرخرود کد 5244
سرخرود
مساحت:
182 متر
0 خواب
0 حمام

4,500 تومان

کد: 5244

نقدی

ویلا سرخرود کد ۳۵۷۵
سرخرود
مساحت:
400 متر
3 خواب
4 حمام

توافقی

کد: 3575

نقد و اقساط

زمین کشاورزی در سرخرود کد ۵۱۰۷
سرخرود
مساحت:
2,500 متر
خواب
حمام

3.250 میلیارد

کد: 5107

نقد و اقساط

خرید زمین سرخرود کد ۳۵۴۳
سرخرود
مساحت:
500 متر
خواب
حمام

3.500 میلیارد

کد: 3543

نقدی

ویلا در سرخرود کد 4207
سرخرود
مساحت:
170 متر
3 خواب
3 حمام

1.700 میلیارد

کد: 4207

نقدی

خرید زمین سرخرود کد ۴۹۴۴
سرخرود
مساحت:
2,140 متر
خواب
حمام

10.700 میلیارد

کد: 4944

نقدی

پشتیبانی آنلاین 0