خرید میان کلمرز محمودآباد

میان کلمرز، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان محمودآباد در استان مازندران . این روستا از شمال به روستای دریاسر متصل میباشد . این منطقه در جاده کمربندی قرار دارد در چند سال اخیر ساخت وساز های زیادی در این منطقه انجام شده است و درحال ساخت میباشد .


زمین محمودآباد میان کلمرز کد 5301
محمودآباد
مساحت:
305 متر
0 خواب
0 حمام

2.100 میلیارد

کد: 5301

نقد و اقساط

زمین محمودآباد کد 7591
محمودآباد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

1.300 میلیارد

کد: 7591

نقدی

ویلا محمودآباد میانکلمرز کد 7217
محمودآباد
مساحت:
254 متر
3 خواب
2 حمام

5 میلیارد

کد: 7217

نقدی

ویلا محمودآباد  میانکلمرزکد 5347
محمودآباد
مساحت:
360 متر
3 خواب
2 حمام

5.600 میلیارد

کد: 5347

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد کد 4329
محمودآباد
مساحت:
204 متر
4 خواب
1 حمام

4.800 میلیارد

کد: 4329

نقدی

ویلا محمودآباد میانکلمرز کد 4144
محمودآباد
مساحت:
310 متر
3 خواب
1 حمام

6.600 میلیارد

کد: 4144

نقدی

زمین محمودآباد میانکلمرز کد 7630
محمودآباد
مساحت:
313 متر
0 خواب
0 حمام

2.200 میلیارد

کد: 7630

نقدی

زمین محمودآباد دریاسر  کد 4113
محمودآباد
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

2.150 میلیارد

کد: 4113

نقد و اقساط

زمین محمودآباد میانکلمرز کد 7605
محمودآباد
مساحت:
500 متر
0 خواب
0 حمام

2.550 میلیارد

کد: 7605

نقدی

ویلا محمودآباد کد2627
محمودآباد
مساحت:
250 متر
3 خواب
1 حمام

5.500 میلیارد

کد: 2627

نقدی

زمین محمودآباد کلمرز کد 4125
محمودآباد
مساحت:
570 متر
0 خواب
0 حمام

3.990 میلیارد

کد: 4125

نقدی

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0