خرید ملا کلا

ملا کلا منطقه ای که خانه دریا در آن قرار گرفته شامل دو بخش شمالی و جنوبی بوده که در قسمت ساحلی آن شهرک ساعو شهرک ارغوان شهرک یاس دارای ساخت های ویلایی می باشد


زمین تجاری مسکونی سرخرودکد 4195
سرخرود
مساحت:
800 متر
0 خواب
0 حمام

8.050 میلیارد

کد: 4195

نقد و اقساط

ویلا ملا کلا
سرخرود
مساحت:
210 متر
3 خواب
2 حمام

5.500 میلیارد

کد: 7587

نقدی

زمین سرخرود کد 5623
سرخرود
مساحت:
372 متر
0 خواب
0 حمام

توافقی

کد: 5623

نقد و اقساط

زمین سرخرود ملاکلا کد3107
سرخرود
مساحت:
250 متر
0 خواب
0 حمام

1.125 میلیارد

کد: 3107

نقدی

زمین مشارکت در ساخت سرخرود کد 7412
سرخرود
مساحت:
10,000 متر
0 خواب
0 حمام

توافقی

کد: 7412

نقد و اقساط

ویلا در سرخرود کد 4487
سرخرود
مساحت:
300 متر
3 خواب
1 حمام

3 میلیارد

کد: 4487

نقد و اقساط

زمین سرخرود سندار کد 4439
سرخرود
مساحت:
280 متر
0 خواب
0 حمام

1.960 میلیارد

کد: 4439

نقدی

زمین درسرخرود کد 4160
سرخرود
مساحت:
400 متر
0 خواب
0 حمام

2.800 میلیارد

کد: 4160

نقدی

زمین شهرکی سرخرود 5239
سرخرود
مساحت:
220 متر
0 خواب
0 حمام

1.210 میلیارد

کد: 5239

نقدی

زمین در  سرخرود کد 5236
سرخرود
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

1.900 میلیارد

کد: 5236

نقدی

زمین شهرکی سرخرود 5237
سرخرود
مساحت:
226 متر
0 خواب
0 حمام

1.808 میلیارد

کد: 5237

نقدی

زمین سرخرود کد 5227
سرخرود
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

600 میلیون

کد: 5227

نقدی

زمین ملا کلا سرخرود کد 5228
سرخرود
مساحت:
400 متر
0 خواب
0 حمام

1.280 میلیارد

کد: 5228

نقدی

زمین سرخرود کد 7399
سرخرود
مساحت:
500 متر
0 خواب
0 حمام

1 میلیارد

کد: 7399

نقدی

زمین در سرخرود کد 5354
سرخرود
مساحت:
180 متر
خواب
حمام

1.600 میلیارد

کد: 5354

نقد و اقساط

ویلا ساحلی سرخرود کد ۳۲۱۷
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
430 متر
3 خواب
3 حمام

3.500 میلیارد

کد: 3217

نقد و اقساط

زمین ملاکلا سرخرود کد ۵۶۲۲
سرخرود
مساحت:
168 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: 5622

نقدی

زمین سرخرود کد ۵۶۲۰
سرخرود
مساحت:
251 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: 5620

نقدی

زمین پلاک اول دریا سرخرود کد ۳۶۲۳
سرخرود
مساحت:
1,000 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: 3623

نقد و اقساط

زمین ساحلی سرخرود کد ۱۱۴۴
سرخرود
مساحت:
1,700 متر
خواب
حمام

13.800 میلیارد

کد: 1144

نقدی

ویلا سرخرود کد 5735
سرخرود
مساحت:
185 متر
3 خواب
2 حمام

5.500 میلیارد

کد: 5735

نقد و اقساط

زمین در سرخرود کد ۷۲۸۰
سرخرود
مساحت:
4,000 متر
خواب
حمام

26 میلیارد

کد: 7280

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد ۵۶۴۵
سرخرود
مساحت:
153 متر
خواب
حمام

1 میلیارد

کد: 5645

نقدی

زمین در سرخرود کد ۵۱۰۶
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
4,000 متر
خواب
حمام

24 میلیارد

کد: 5106

نقد و اقساط

زمین شهرکی سند دار سرخرود کد ۴۹۳۰
سرخرود
مساحت:
3,200 متر
خواب
حمام

19.200 میلیارد

کد: 4930

نقدی

ویلا استخردار شهرکی سرخرود کد 5005
سرخرود
مساحت:
400 متر
5 خواب
5 حمام

توافقی

کد: 5005

نقد و اقساط

زمین ساحلی در سرخرود کد 5621
سرخرود
مساحت:
1,300 متر
خواب
حمام

16 میلیارد

کد: 5621

نقد و اقساط

پشتیبانی آنلاین 0