خرید ملاکلاشهرستان محمودآباد

این منطقه به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم میشود که در قسمت شمالی شهرک بزرگ خانه دریا شهرک یاس و ارغوان قرار دارد . در قسمت جنوبی شهرک گلستان قرار دارد


زمین پلاک اول دریا محمودآباد کد 3623
محمودآباد
مساحت:
1,000 متر
0 خواب
0 حمام

22 میلیارد

کد: 3623

نقدی

زمین محمودآباد ملاکلا کد 4160
محمودآباد
مساحت:
400 متر
0 خواب
0 حمام

3.250 میلیارد

کد: 4160

نقدی

زمین محمودآباد ملا کلا  کد 5621
محمودآباد
مساحت:
1,300 متر
0 خواب
0 حمام

45 میلیارد

کد: 5621

نقد و اقساط

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0