خرید علوی کلا شهرستان سرخرود

این منطقه از توابع شهر سرخرود و در جاده کمربندی سرخرود به آمل قرار دارد.اینمنطقه در قسمت جاده کمربندی سرخرود به آمل قرار دارد . منطقه علویکلا یکی از مناطق خوش آب و هوا با فضای سازی بسیار زیبا میباشد .


ویلا باغ سرخرود  علوی کلا کد 4797
سرخرود
مساحت:
1,200 متر
1 خواب
1 حمام

6.100 میلیارد

کد: 4797

نقد و اقساط

ویلا سرخرود علویکلامیر
سرخرود
مساحت:
700 متر
3 خواب
2 حمام

5.100 میلیارد

کد: 7719

نقدی

ویلا باغ سرخرود علوی کلا کد 7629
سرخرود
مساحت:
425 متر
2 خواب
1 حمام

1.800 میلیارد

کد: 7629

نقدی

زمین سرخرود  علوی کلا کد 5162
سرخرود
مساحت:
13,000 متر
0 خواب
0 حمام

26 میلیارد

کد: 5162

نقد و اقساط

زمین سرخرود علوی کلا  کد 4856
سرخرود
مساحت:
400 متر
0 خواب
0 حمام

1.600 میلیارد

کد: 4856

نقدی

زمین سرخرود علوی کلا  کد 402
سرخرود
مساحت:
6,000 متر
0 خواب
0 حمام

9.050 میلیارد

کد: 402

نقد و اقساط

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0