خرید علمده

منطقه علمده دارای ۵ شهرک برند می‌باشد که استفاده ویلایی در آن رونق یافته و شمال قسمت ساحلی و جنوبی بوده و قیمتهای آن بسیار مناسب می باشد


زمین شهرکی محمودآباد کد ۵۰۵۹
محمودآباد
مساحت:
228 متر
خواب
حمام

1.140 میلیارد

کد: 5059

نقد و اقساط

زمین محموداباد کد 4179
محمودآباد
مساحت:
250 متر
0 خواب
0 حمام

1.350 میلیارد

کد: 4179

نقد و اقساط

زمین محمودآبادکد
محمودآباد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

1.200 میلیارد

کد: 7551

نقدی

زمین محمودآباد علمده شرقی کد 7590
محمودآباد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 7590

نقدی

زمین محمودآباد علمده کد 4262
محمودآباد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

1.450 میلیارد

کد: 4262

نقدی

زمین محمودآباد کد 4164
محمودآباد
مساحت:
250 متر
0 خواب
0 حمام

1.875 میلیارد

کد: 4164

نقدی

زمین محمودآباد کد 4751
محمودآباد
مساحت:
4,800 متر
0 خواب
0 حمام

توافقی

کد: 4751

نقدی

زمین علمده شرقی محمودآباد کد 4816
محمودآباد
مساحت:
3,000 متر
0 خواب
0 حمام

3 میلیارد

کد: 4816

نقدی

ویلا ساحلی سرخرود کد 5207
محمودآباد
مساحت:
130 متر
2 خواب
1 حمام

1.200 میلیارد

کد: 5207

نقدی

زمین علمده غربی محمودآباد کد 4557
محمودآباد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 4557

نقدی

زمین علمده محمودآباد کد 5305
محمودآباد
مساحت:
240 متر
0 خواب
0 حمام

1.800 میلیارد

کد: 5305

نقدی

زمین محمودآباد کد 4436
محمودآباد
مساحت:
1,800 متر
0 خواب
0 حمام

13.500 میلیارد

کد: 4436

نقدی

ویلا محمودآباد کد 7496
محمودآباد
مساحت:
232 متر
3 خواب
3 حمام

4.800 میلیارد

کد: 7496

نقدی

عمارت فول لاکچری محمودآباد کد 4581
محمودآباد
ویژه
مساحت:
700 متر
6 خواب
3 حمام

20 میلیارد

کد: 4581

نقد و اقساط

زمین علمده  محمودآباد کد1655
محمودآباد
مساحت:
640 متر
0 خواب
0 حمام

7.680 میلیارد

کد: 1655

نقدی

زمین علمده محمودآباد کد 1592
محمودآباد
مساحت:
250 متر
0 خواب
0 حمام

2.250 میلیارد

کد: 1592

نقدی

زمین علمده محمودآباد 7426
محمودآباد
مساحت:
268 متر
0 خواب
0 حمام

2.010 میلیارد

کد: 7426

نقدی

زمین علمده شرقی محمودآباد کد 5707
محمودآباد
مساحت:
1,000 متر
0 خواب
0 حمام

7 میلیارد

کد: 5707

نقد و اقساط

زمین علمده محمودآباد کد 5298
محمودآباد
مساحت:
287 متر
0 خواب
0 حمام

2.153 میلیارد

کد: 5298

نقدی

زمین شهرکی سند دار سرخرود  کد ۴۸۷۹
محمودآباد
مساحت:
2,080 متر
خواب
حمام

10.400 میلیارد

کد: 4879

نقدی

زمین محمود آباد کد5287
محمودآباد
مساحت:
234 متر
0 خواب
0 حمام

12.870 میلیارد

کد: 5287

نقدی

زمین علمده شرقی محمودآباد کد 5705
محمودآباد
مساحت:
410 متر
0 خواب
0 حمام

3.485 میلیارد

کد: 5705

نقد و اقساط

زمین علمده شرقی محمودآباد کد 5706
محمودآباد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

1.600 میلیارد

کد: 5706

نقد و اقساط

زمین در علمده محمودآباد کد 3872
محمودآباد
مساحت:
238 متر
خواب
حمام

800 میلیون

کد: 3872

نقد و اقساط

ویلا استخردار محمودآباد کد 5395
محمودآباد
مساحت:
400 متر
4 خواب
2 حمام

6 میلیارد

کد: 5395

نقدی

زمین علمده محمودآباد کد 5704
محمودآباد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

1.800 میلیارد

کد: 5704

نقد و اقساط

زمین محمودآباد کد ۵۳۳۷
محمودآباد
مساحت:
140 متر
خواب
حمام

840 میلیون

کد: 5337

نقدی

زمین در  محموداباد کد 7007
محمودآباد
مساحت:
200 متر
خواب
حمام

9 میلیون

کد: 7007

نقدی

خرید زمین در محموداباد کد ۷۰۰۹
محمودآباد
مساحت:
200 متر
خواب
حمام

8 میلیون

کد: 7009

نقدی

زمین محمودآباد کد 2154
محمودآباد
مساحت:
200 متر
خواب
حمام

1.400 میلیارد

کد: 2154

نقدی

پشتیبانی آنلاین 0