خرید عزت آباد

عزت آباد منطقه ساحلی محمودآباد و سرخرود دارای زمین و ویلا با قیمتهای مناسب و زمین های آن دارای کاربری مسکونی پروانه ساخت از ۲۰۰ متر الی ۵۰۰۰ متر برای فروش و خرید میباشد


ویلا سرخرود  کد 3258
سرخرود
مساحت:
210 متر
3 خواب
2 حمام

7.100 میلیارد

کد: 3258

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد 4275
سرخرود
مساحت:
150 متر
2 خواب
1 حمام

2.800 میلیارد

کد: 4275

نقدی

ویلا ساحلی سرخرود کد 5164
سرخرود
مساحت:
250 متر
4 خواب
4 حمام

7.550 میلیارد

کد: 5164

نقد و اقساط

فروش مجتمع ساحلی شهرکی سرخرود کد 4162
سرخرود
مساحت:
4,000 متر
2 خواب
1 حمام

45.550 میلیارد

کد: 4162

نقد و اقساط

زمین سرخرود عزت آباد کد 4590
سرخرود
مساحت:
400 متر
0 خواب
0 حمام

3.600 میلیارد

کد: 4590

نقدی

زمین شهرکی سرخرود کد 4817
سرخرود
مساحت:
8,050 متر
0 خواب
0 حمام

32.200 میلیارد

کد: 4817

نقدی

زمین  موقعیت تجاری سرخرود عزت آباد کد7507
سرخرود
مساحت:
220 متر
0 خواب
0 حمام

1.400 میلیارد

کد: 7507

نقدی

زمین عزت آباد سرخرود کد 7509
سرخرود
مساحت:
285 متر
0 خواب
0 حمام

2.100 میلیارد

کد: 7509

نقدی

زمین شهرکی عزت آباد سرخرود کد7510
سرخرود
مساحت:
400 متر
0 خواب
0 حمام

3.300 میلیارد

کد: 7510

نقدی

زمین شهرکی سرخرود کد 4815
سرخرود
مساحت:
243 متر
0 خواب
0 حمام

1.701 میلیارد

کد: 4815

نقدی

زمین عزت آباد سرخرود کد7516
سرخرود
مساحت:
3,311 متر
0 خواب
0 حمام

33.110 میلیارد

کد: 7516

نقدی

زمین عزت اباد سرخرود
سرخرود
مساحت:
204 متر
0 خواب
0 حمام

1.200 میلیارد

کد: 5306

نقدی

زمین عزت آباد سرخرود کد ۷۲۸۸
سرخرود
مساحت:
1,800 متر
خواب
حمام

11.700 میلیارد

کد: 7288

نقد و اقساط

زمین ساحلی در سرخرود ۵۱۰۰
سرخرود
مساحت:
380 متر
خواب
حمام

8.360 میلیارد

کد: 5100

نقد و اقساط

زمین عزت آباد سرخرود کد ۵۵۳۳
سرخرود
مساحت:
200 متر
خواب
حمام

1.200 میلیارد

کد: 5533

نقدی

زمین عزت آباد سرخرود کد 5355
سرخرود
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 5355

نقدی

زمین سرخرود کد 4452
سرخرود
مساحت:
200 متر
خواب
حمام

1.200 میلیارد

کد: 4452

نقدی

زمین ساحلی با کاربری مسکونی سرخرود کد 3179
سرخرود
مساحت:
204 متر
خواب
حمام

1.326 میلیارد

کد: 3179

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد 4429
سرخرود
مساحت:
220 متر
0 خواب
0 حمام

1.210 میلیارد

کد: 4429

نقدی

خرید زمین در سرخرود کد 4428
سرخرود
مساحت:
170 متر
0 خواب
0 حمام

935 میلیون

کد: 4428

نقدی

ویلا عزت آباد سرخرود کد5165
سرخرود
مساحت:
250 متر
4 خواب
2 حمام

6 میلیارد

کد: 5165

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد ۷۲۴۳
سرخرود
مساحت:
10,300 متر
خواب
حمام

87.500 میلیارد

کد: 7243

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد ۳۶۳۷
سرخرود
مساحت:
403 متر
4 خواب
4 حمام

6 میلیارد

کد: 3637

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد 7253
سرخرود
مساحت:
180 متر
خواب
حمام

2 میلیارد

کد: 7253

نقدی

زمین ساحلی سرخرود کد ۷۲۹۱
سرخرود
مساحت:
500 متر
خواب
حمام

3.750 میلیارد

کد: 7291

نقدی

زمین  سرخرود کد 7234
سرخرود
مساحت:
1,392 متر
خواب
حمام

6.964 میلیارد

کد: 7234

نقد و اقساط

زمین  تجاری صنعتی سرخرود کد 3910
سرخرود
مساحت:
600 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: 3910

نقد و اقساط

زمین ساحلی در سرخرود کد 7077
سرخرود
مساحت:
4,000 متر
خواب
حمام

40 میلیارد

کد: 7077

نقد و اقساط

ویلا ساحلی در سرخرود کد ۷۰۷۶
سرخرود
مساحت:
190 متر
3 خواب
3 حمام

3.700 میلیارد

کد: 7076

نقدی

خرید زمین سرخرود کد 5551
سرخرود
مساحت:
8,500 متر
خواب
حمام

29.750 میلیارد

کد: 5551

نقد و اقساط

پشتیبانی آنلاین 0