خرید شهرک گلزا

شهرک گلزا به عنوان یکی از شرکت هایی که از بر جاده اصلی شروع شده و داره نگهبانی ۲۴ ساعته سند تک برگ ویلا های نوساز شیک مناسب برای خرید می باشد


ویلا سرخرود کد 7040
سرخرود
مساحت:
208 متر
3 خواب
3 حمام

4.550 میلیارد

کد: 7040

نقدی

زمین سرخرود کد 5220
سرخرود
مساحت:
237 متر
0 خواب
0 حمام

2.844 میلیارد

کد: 5220

نقدی

ویلا سرخرود در شهرک گلزا کد 5092
سرخرود
مساحت:
255 متر
3 خواب
3 حمام

9 میلیارد

کد: 5092

نقدی

ویلا شهرکی سرخرود کد 7428
سرخرود
مساحت:
100 متر
2 خواب
2 حمام

2.300 میلیارد

کد: 7428

نقدی

زمین شهرکی سرخرود کد 5222
سرخرود
مساحت:
200 متر
خواب
حمام

2 میلیارد

کد: 5222

نقد و اقساط

ویلا شهرکی سرخرود کد ۵۰۹۱
سرخرود
مساحت:
210 متر
2 خواب
1 حمام

2.700 میلیارد

کد: 5091

نقد و اقساط

خرید زمین شهرکی سرخرود کد 5221
سرخرود
مساحت:
260 متر
خواب
حمام

2.860 میلیارد

کد: 5221

نقد و اقساط

ویلا شهرکی نما مدرن دارای جکوزی سرخرود کد ۵۵۰۳
سرخرود
مساحت:
208 متر
3 خواب
3 حمام

4.500 میلیارد

کد: 5503

نقدی

پشتیبانی آنلاین 0