خرید شهرک کاکتوس

شهرک کاکتوس در حربده به عنوان یک شهرک مناسب برای استفاده ویلایی سرمایه گذاری قیمت های مناسب سند تک برگ و تازه تفکیک و نوساز میباشد


زمین محمودآباد کد 4994
محمودآباد
مساحت:
280 متر
0 خواب
0 حمام

5.600 میلیارد

کد: 4994

نقدی

زمین شهرکی در محمودآباد کد 5269
محمودآباد
مساحت:
290 متر
خواب
حمام

2.650 میلیارد

کد: 5269

نقدی

زمین شهرکی محمود آباد کد 4825
محمودآباد
مساحت:
280 متر
0 خواب
0 حمام

3.360 میلیارد

کد: 4825

نقدی

زمین شهرکی محمودآباد کد 4807
محمودآباد
مساحت:
341 متر
0 خواب
0 حمام

4.092 میلیارد

کد: 4807

نقدی

ویلا محمودآباد کد ۲۱۴۶
محمودآباد
مساحت:
400 متر
3 خواب
3 حمام

6.500 میلیارد

کد: 2146

نقد و اقساط

زمین شهرکی محمودآباد  کد ۷۲۹۲
محمودآباد
مساحت:
290 متر
خواب
حمام

2.900 میلیارد

کد: 7292

نقد و اقساط

زمین در محمودباد کد ۷۲۹۴
محمودآباد
مساحت:
341 متر
خواب
حمام

3.100 میلیارد

کد: 7294

نقد و اقساط

ویلا شهرکی محموآباد کد ۴۸۶۴
محمودآباد
مساحت:
358 متر
3 خواب
3 حمام

6.500 میلیارد

کد: 4864

نقدی

زمین شهرکی سند دار محمودآباد کد ۴۹۹۵
محمودآباد
مساحت:
341 متر
خواب
حمام

2.387 میلیارد

کد: 4995

نقد و اقساط

ویلا شهرکی در محمودآباد کد 4938
محمودآباد
مساحت:
340 متر
3 خواب
4 حمام

6.500 میلیارد

کد: 4938

نقد و اقساط

پشتیبانی آنلاین 0