خرید شهرک ساحل مهر

شهرک ساحل مهر در محمودآباد برای نگهبانی ساحل و غالباً ویلا با متراژ زیادی به صورت ویلا باغ می باشند و ضمن دسترسی آسان شهرک دنج و خلوت و آرام می باشد


زمین محمودآباد پلاک اول دریا شهرکی کد 445
محمودآباد
مساحت:
3,200 متر
0 خواب
0 حمام

8.010 میلیارد

کد: 445

نقدی

زمین محمودآباد شهرک ساحل مهر  کد 3398
محمودآباد
مساحت:
870 متر
0 خواب
0 حمام

21.750 میلیارد

کد: 3398

نقدی

زمین محمودآباد کد 3122
محمودآباد
مساحت:
815 متر
0 خواب
0 حمام

14 میلیارد

کد: 3122

نقدی

زمین محمودآباد کد 4667
محمودآباد
مساحت:
840 متر
0 خواب
0 حمام

20.160 میلیارد

کد: 4667

نقدی

زمین شهرک ساحل مهر کد 7434
محمودآباد
مساحت:
700 متر
0 خواب
0 حمام

21 میلیارد

کد: 7434

نقدی

زمین شهرک ساحل مهر محمودآباد کد 7437
محمودآباد
مساحت:
970 متر
0 خواب
0 حمام

25 میلیارد

کد: 7437

نقدی

زمین ساحلی محمود آباد کد ۳۴۰۰
محمودآباد
مساحت:
3,400 متر
خواب
حمام

50 میلیارد

کد: 3400

نقدی

زمین ساحل مهر محمودآباد کد 4691
محمودآباد
مساحت:
1,210 متر
خواب
حمام

11 میلیارد

کد: 4691

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد 7445
محمودآباد
مساحت:
1,210 متر
0 خواب
0 حمام

14.500 میلیارد

کد: 7445

نقدی

زمین پلاک اول دریا محمودآباد کد 7249
محمودآباد
مساحت:
3,200 متر
خواب
حمام

83.200 میلیارد

کد: 7249

نقد و اقساط

زمین محمودآباد کد۳۴۶۴
محمودآباد
مساحت:
1,056 متر
خواب
حمام

21.120 میلیارد

کد: 3464

نقدی

پشتیبانی آنلاین 0