خرید مستقل

ویلا ها و زمین های مستقل با سند تک برگ با قیمت مناسب در شهر های مختلف ساحلی مانند محمودآباد و سرخرود بصورت خصوصی و چهار دیواری خارج از شهرک با رعایت و حفظ حریم خصوصی قرار دارند


زمین حاجی کلا
سرخرود
مساحت:
250 متر
0 خواب
0 حمام

1.500 میلیارد

کد: 8091

نقدی

خرید زمین الحاق به بافت محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
446 متر
0 خواب
0 حمام

3 میلیارد

کد: 7967

نقدی

ویلا باغ ملا کلا
محمودآباد
مساحت:
780 متر
4 خواب
2 حمام

8.600 میلیارد

کد: 8086

نقدی

زمین 150 متری ملاکلا محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
150 متر
0 خواب
0 حمام

3 میلیارد

کد: 8083

نقدی

ویلا در سرخرود حاجی کلا
سرخرود
مساحت:
350 متر
3 خواب
1 حمام

توافقی

کد: 8084

نقدی

زمین مسکونی وزرا محله سرخرود
سرخرود
مساحت:
350 متر
0 خواب
0 حمام

3 میلیارد

کد: 8077

نقدی

زمین علمده غربی محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
220 متر
0 خواب
0 حمام

2.900 میلیارد

کد: 8078

نقدی

خرید ویلادر محمودآباد دریاسر
محمودآباد
مساحت:
150 متر
3 خواب
2 حمام

5 میلیارد

کد: 5652

نقدی

ویلا محمودآباد سیاهکلا
محمودآباد
مساحت:
300 متر
2 خواب
1 حمام

2.300 میلیارد

کد: 7404

نقدی

ویلا شهرکی دوبلکس محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
230 متر
3 خواب
3 حمام

7.700 میلیارد

کد: 5540

نقدی

خرید ویلا فلت محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
150 متر
3 خواب
1 حمام

1.800 میلیارد

کد: 7833

نقدی

خرید ویلا دابودشت آمل
آمل
مساحت:
240 متر
2 خواب
1 حمام

2.500 میلیارد

کد: 7872

نقدی

خرید ویلا دابودشت
آمل
مساحت:
190 متر
2 خواب
1 حمام

2.900 میلیارد

کد: 7873

نقدی

خرید ویلا سی جارون فریدونکنار
فریدونکنار
مساحت:
195 متر
3 خواب
1 حمام

3.600 میلیارد

کد: 7875

نقدی

خرید ویلا سنددار دابودشت
آمل
مساحت:
220 متر
2 خواب
1 حمام

2 میلیارد

کد: 7876

نقدی

خرید ویلا سنددار فریدونکنار
فریدونکنار
مساحت:
120 متر
2 خواب
1 حمام

1.600 میلیارد

کد: 7877

نقدی

خرید ویلا دوبلکس محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

4.500 میلیارد

کد: 5129

نقد و اقساط

فروش ویلا محمودآباد چهارمحل آهی
محمودآباد
مساحت:
220 متر
2 خواب
2 حمام

1.850 میلیارد

کد: 7542

نقدی

ویلاسرخرودزنگی‌کلا
سرخرود
مساحت:
170 متر
2 خواب
1 حمام

1.600 میلیارد

کد: 7715

اقساط بلندمدت

ویلا در محمودآباد بیشه کلا
محمودآباد
مساحت:
225 متر
3 خواب
4 حمام

5 میلیارد

کد: 3671

نقد و اقساط

خرید ویلا شهرکی در محمودآباد حربده
محمودآباد
مساحت:
220 متر
3 خواب
3 حمام

9.800 میلیارد

کد: 4585

نقد و اقساط

ویلا کد 7736
سرخرود
مساحت:
135 متر
3 خواب
2 حمام

5.500 میلیارد

کد: 7736

نقدی

خرید ویلا سرخرود حاجی کلا
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
1 حمام

3.600 میلیارد

کد: 7754

نقدی

فروش فوری ویلا علمده محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
130 متر
2 خواب
1 حمام

1.200 میلیارد

کد: 5207

نقدی

خرید زمین سنددار حربده
محمودآباد
مساحت:
265 متر
0 خواب
0 حمام

1.800 میلیارد

کد: 7867

نقدی

خرید ویلا اورطه دشت محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
265 متر
2 خواب
2 حمام

3.300 میلیارد

کد: 7868

نقدی

خرید ویلا نوساز سرخرود
آمل
مساحت:
190 متر
2 خواب
2 حمام

2.600 میلیارد

کد: 7878

نقدی

خرید زمین عبدالله آباد
محمودآباد
مساحت:
3,600 متر
0 خواب
0 حمام

18 میلیارد

کد: 7879

نقدی

خرید ویلا اورطشت
محمودآباد
مساحت:
200 متر
3 خواب
1 حمام

3.400 میلیارد

کد: 7907

نقدی

خرید ویلا افراتخت
محمودآباد
مساحت:
200 متر
3 خواب
1 حمام

4.100 میلیارد

کد: 7952

نقدی

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0