خرید شهرکی شهرک خزر شهر

ویلا و آپارتمان و زمین های شهرکی دارای نگهبانی 24 ساعته شبانه روزی امنیت و آرانمش را برای شما به ارمغان می آورد شهرک هایی مانند دریاکنار خانه دریا و خزرشهر و فرزاد شهر


ویلا در باباسر – ویلا شهرک خزرشهر – خزرشهر جنوبی
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
1,000 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1357

نقد و اقساط

خرید و فروش ویلا شمال – ویلا در بابلسر
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
232 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R201

نقد و اقساط

رهن ویلا شهرکی بابلسر – ویلا شهرک خزرشهر – ویلا شمال
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
870 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R112

نقد و اقساط

رهن ویلا در شمال – رهن ویلا در شهرک خزر کنار – ویلا در شمال
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
400 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R196

نقد و اقساط

ویلا معاوضه با زمین – ویلا شهرک خزرشهر – خرید ویلا شهرکی بابلسر
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
912 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R132

نقد و اقساط

فروش ویلا شهرکی – ویلا خرزشهر – ویلا بابلسر
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
280 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R145

نقد و اقساط

ویلا در شمال – ویلا شهرکی شمال – ویلاشمال
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
150 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R752

نقد و اقساط

ویلا در بابلسر – خرید ویلا شمال – ویلا شهرک خزرشهر
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
900 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R129

نقد و اقساط

ویلا شمال شهرکی – ویلا در شمال – ویلا شهرکی در شمال
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
200 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R781

نقد و اقساط

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0