خرید ساحلی شهرک خزر شهر

ویلاهای ساحلی در کنار آپارتمان های ساحلی و زمین های همجوار با قیمت مناسب و سند تک برگ بسیار نردیک به ساحل و بعضا دید به دریا را دارند


خرید فروش ویلا در شمال – ویلا سرخرود
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
560 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R825

نقد و اقساط

خرید ویلا خزرشهر – ویلا در شهرک خزرشهر – ویلا خزرشهر جنوبی
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
1,090 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R109

نقد و اقساط

ویلا ساحلی شهرکی نور – ویلا شهرکی در شمال
نور
فروخته شد
مساحت:
261 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R889

نقد و اقساط

خرید ویلا در بابلسر – ویلا در شهرک خزرشهر شمالی – ویلا شمال
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
1,037 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R123

نقد و اقساط

ویلا در خزرشهر – ویلا شهرکی در بابلسر – ویلا ساحلی در بابلسر
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
1,300 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R99

نقد و اقساط

پیش فروش ویلا در شمال – ویلا شمال – ویلا در شمال
نور
فروخته شد
مساحت:
210 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R906

نقد و اقساط

ویلا شهرک خزرشهر – ویلا در شمال – خرید ویلا بابلسر
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
1,038 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R124

نقد و اقساط

خرید ویلا – ویلا لوکس – ویلا خزرشهر
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
1,120 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R100

نقد و اقساط

ویلا در بابلسر – ویلا در خزرشهر – ویلا فوق العاده در شمال
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
1,000 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R193

نقد و اقساط

زمین در شمال – زمین شمال – زمین در سرخرود
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
340 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R746

نقد و اقساط

ویلا در سرخرود- ویلا زیر قیمت در شمال – ویلا در شمال
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
214 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R907

نقد و اقساط

فروش ویلا بابلسر – ویلا شمال – ویلا در خزرشهر
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
1,334 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R146

نقد و اقساط

ویلا در سرخرود – شمال – ویلا در شمال
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
140 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R784

نقد و اقساط

ویلا پلاک اول دریا – ویلا لوکس در خانه دریا – ویلا در محمودآباد
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
750 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1307

نقد و اقساط

ویلا ساحلی در شهرک مهندسین – ویلا ساحلی شمال
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
960 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R824

نقد و اقساط

معاوضه ویلا با زمین – خرید ویلا در بابلسر – ویلا شهرک خزرشهر شمالی
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
850 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R122

نقد و اقساط

ویلا اجاره – شهرک دریاکنار – ویلا در بابلسر
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
640 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R174

نقد و اقساط

ویلا ساحلی در شمال – ویلا در شمال – ویلا ساحلی سرخرود
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
380 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R748

نقد و اقساط

ویلا پلاک اول دریا – ویلا ساحلی سرخرود – ویلا در شمال
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
180 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R749

نقد و اقساط

زمین ساحلی در شمال – زمین شهرکی در سرخرود – زمین شمال
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
0 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R750

نقد و اقساط

لوکس ترین ویلا در ایران – ویلا شمال – برند ترین شهرک ها در ایران
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
850 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R195

نقد و اقساط

زمین در شمال – زمین در سرخرود – زمین شمال
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
9 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R747

نقد و اقساط

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0