خرید شهرک آرتسین شهر سرخرود

شهرک آرتسین یکی از شهرک های ویلای نشین در منطقه درویش آباد و در قسمت شمالی شهر سرخرود قرار دارد در این شهرک ویلاهایی چندین سال ساخت و بناهای نوساز ویلایی قرار دارد . این شهرک جز شهرک های برند در شهر سرخرود می باشد .


زمین ساحلی در سرخرود کد 7029
سرخرود
مساحت:
245 متر
0 خواب
0 حمام

3.150 میلیارد

کد: 7029

نقدی

زمین سرخرود درویش آباد کد 7462
سرخرود
مساحت:
157 متر
0 خواب
0 حمام

1.570 میلیارد

کد: 7462

نقدی

زمین سرخرود درویش آباد کد 7463
سرخرود
مساحت:
245 متر
0 خواب
0 حمام

3.063 میلیارد

کد: 7463

نقدی

ویلا سرخرود درویش آباد کد3200
سرخرود
مساحت:
207 متر
3 خواب
1 حمام

4.600 میلیارد

کد: 3200

نقدی

زمین سرخرود کد 7367
سرخرود
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

2.550 میلیارد

کد: 7367

نقد و اقساط

ویلا شهرکی سرخرود کد 7385
سرخرود
مساحت:
250 متر
4 خواب
3 حمام

5.200 میلیارد

کد: 7385

نقدی

ویلاشهرکی سرخروددرویش آباد کد7530
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
130 متر
3 خواب
2 حمام

3.200 میلیارد

کد: 7530

نقدی

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0