خرید سیاهکلا

سیاهکلامحله که نزدیک به خانه دریا و جاده اصلی و دریا بوده داره شهرک‌های معلّمان هنرمندان و ویلاهای دوبلکس نوساز و استخردار و شیک با زمین های مسکونی با پروانه ساخت مناسب برای خرید میباشد


خرید پمپ بنزین با مجوز سرخرود کد 4713
سرخرود
مساحت:
5,800 متر
0 خواب
0 حمام

19 میلیارد

کد: 4713

نقد و اقساط

فروش زمین‌‌ در سرخرود  کد 2393
سرخرود
مساحت:
205 متر
0 خواب
0 حمام

850 میلیون

کد: 2383

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد 2897
سرخرود
مساحت:
270 متر
3 خواب
2 حمام

5.600 میلیارد

کد: 2897

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد ۵۳۳۱
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
210 متر
خواب
حمام

1.260 میلیارد

کد: 5331

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد 1496
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
420 متر
0 خواب
0 حمام

3.100 میلیارد

کد: 1496

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد 4768
سرخرود
مساحت:
365 متر
0 خواب
0 حمام

2.008 میلیون

کد: 4768

نقدی

زمین سرخرود کد 4749
سرخرود
مساحت:
220 متر
0 خواب
0 حمام

1.826 میلیارد

کد: 4749

نقدی

زمین محمودآباد سیاهکلا کد 3325
سرخرود
مساحت:
400 متر
0 خواب
0 حمام

2.800 میلیارد

کد: 3325

نقدی

ویلا سرخرود شهرکی کد 1484
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
200 متر
3 خواب
1 حمام

3 میلیارد

کد: 1484

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد 4592
سرخرود
مساحت:
800 متر
0 خواب
0 حمام

7.200 میلیارد

کد: 4592

نقدی

ویلاسرخرود کد1116
سرخرود
مساحت:
440 متر
4 خواب
2 حمام

7.500 میلیارد

کد: 1116

نقدی

زمین سرخرود سیاهکلا کد 4808
سرخرود
مساحت:
290 متر
0 خواب
0 حمام

توافقی

کد: 4808

نقدی

فروش زمین سرخرود کد 4964
سرخرود
مساحت:
2,250 متر
0 خواب
0 حمام

4.950 میلیارد

کد: 4964

نقدی

زمین سیاهکلا سرخرود کد 4809
سرخرود
مساحت:
250 متر
0 خواب
0 حمام

1.125 میلیارد

کد: 4809

نقدی

زمین سیاهکلا سرخرود کد 4708
سرخرود
مساحت:
290 متر
0 خواب
0 حمام

1.595 میلیارد

کد: 4708

نقدی

زمین سیاهکلا سرخرود کد 4810
سرخرود
مساحت:
250 متر
0 خواب
0 حمام

1.125 میلیارد

کد: 4810

نقدی

ویلا سرخرود شهرکی کد 4360
سرخرود
مساحت:
250 متر
3 خواب
3 حمام

5 میلیارد

کد: 4360

نقد و اقساط

زمین در سرخرود کد 4081
سرخرود
مساحت:
11,000 متر
0 خواب
0 حمام

16.500 میلیارد

کد: زمین سرخرود کد4081

نقدی

زمین سرخرود کد 4112
سرخرود
مساحت:
16,200 متر
0 خواب
0 حمام

16.200 میلیارد

کد: 4112

نقدی

زمین در سرخرود کد ۲۳۹۴
سرخرود
مساحت:
250 متر
خواب
حمام

625 میلیون

کد: 2394

نقد و اقساط

زمین محمودآباد کد 7446
سرخرود
مساحت:
4,000 متر
0 خواب
0 حمام

40 میلیارد

کد: 7446

نقدی

زمین سرخرود کد 2391
سرخرود
مساحت:
6,600 متر
خواب
حمام

9.900 میلیارد

کد: 2391

نقد و اقساط

ویلا مدرن شهرکی سرخرود کد 5511
سرخرود
مساحت:
250 متر
3 خواب
2 حمام

5.500 میلیارد

کد: 5511

نقد و اقساط

ویلا سیاهکلا سرخرود کد 7404
سرخرود
مساحت:
300 متر
2 خواب
1 حمام

2.300 میلیارد

کد: 7404

نقدی

ویلا سرخرود کد 4362
سرخرود
مساحت:
275 متر
4 خواب
3 حمام

3.500 میلیارد

کد: 4362

نقدی

ویلا سرخرود کد ۲۶۹
سرخرود
مساحت:
225 متر
3 خواب
3 حمام

توافقی

کد: 269

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد ۴۴۲۱
سرخرود
مساحت:
250 متر
3 خواب
3 حمام

3.200 میلیارد

کد: 4421

نقد و اقساط

ویلا باغ سرخرود کد ۵۶۳۸
سرخرود
مساحت:
425 متر
2 خواب
1 حمام

4.500 میلیارد

کد: 5638

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد 7487
سرخرود
مساحت:
195,226 متر
خواب
حمام

585.678 میلیارد

کد: 4787

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد کد ۲۵۴۰
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

1.700 میلیارد

کد: 2540

نقد و اقساط

پشتیبانی آنلاین 0