مستقل در سرخرود

خرید مستقل در سرخرود

ویلا ها و زمین های مستقل با سند تک برگ با قیمت مناسب در شهر های مختلف ساحلی مانند محمودآباد و سرخرود بصورت خصوصی و چهار دیواری خارج از شهرک با رعایت و حفظ حریم خصوصی قرار دارند


زمین در خط دریا سرخرود کد 5121
سرخرود
مساحت:
2,400 متر
0 خواب
0 حمام

72 میلیارد

کد: 5121

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد 7544
سرخرود
مساحت:
418 متر
0 خواب
0 حمام

1.546 میلیارد

کد: 7544

نقدی

ویلا مستقل در سرخرود کد 7540
سرخرود
مساحت:
187 متر
3 خواب
2 حمام

2 میلیارد

کد: 7540

نقدی

زمین احمدآباد سرخرود کد 7522
سرخرود
مساحت:
151 متر
0 خواب
0 حمام

1.400 میلیارد

کد: 7522

نقدی

زمین سرخرود احمدآباد کد 7521
سرخرود
مساحت:
153 متر
0 خواب
0 حمام

1.300 میلیارد

کد: 7521

نقدی

ویلا خط دریا سرخرود کد 7526
سرخرود
مساحت:
187 متر
3 خواب
3 حمام

15 میلیارد

کد: 7526

نقدی

زمین سرخرود ابولحسن آباد کد 7520
سرخرود
مساحت:
2,500 متر
0 خواب
0 حمام

7.500 میلیارد

کد: 7520

نقدی

زمین سرخرود ابوالحسن آباد کد 7519
سرخرود
مساحت:
220 متر
0 خواب
0 حمام

800 میلیون

کد: 7519

نقدی

زمین  موقعیت تجاری سرخرود عزت آباد کد7507
سرخرود
مساحت:
220 متر
0 خواب
0 حمام

1.400 میلیارد

کد: 7507

نقدی

آپارتمان پلاک  اول خط دریا سرخرود کد ۷۲۲۵
سرخرود
مساحت:
155 متر
2 خواب
2 حمام

5.890 میلیارد

کد: 7225

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد 5684
سرخرود
مساحت:
220 متر
3 خواب
2 حمام

3.500 میلیارد

کد: 5684

نقدی

ویلا سرخرود کد 5188
سرخرود
مساحت:
125 متر
2 خواب
2 حمام

2.500 میلیارد

کد: 5188

نقد و اقساط

خرید ویلا سرخرود کد 3537
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
1 حمام

2 میلیارد

کد: 3537

نقد و اقساط

ویلا در سرخرود کد 5640
سرخرود
مساحت:
305 متر
3 خواب
3 حمام

5 میلیارد

کد: 5640

نقد و اقساط

زمین مسکونی تجاری سرخرود کد 3138
سرخرود
مساحت:
619 متر
0 خواب
0 حمام

11.761 میلیارد

کد: 3138

نقدی

زمین سرخرود کد 3184
سرخرود
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

1.800 میلیارد

کد: 3184

نقدی

خرید زمین سرخرود کد ۴۹۸۵
سرخرود
مساحت:
1,800 متر
خواب
حمام

5.040 میلیارد

کد: 4985

نقدی

ویلا سرخرود کد 3041
سرخرود
مساحت:
800 متر
9 خواب
3 حمام

10 میلیارد

کد: 3041

نقد و اقساط

زمین سرخرود سندار کد 4439
سرخرود
مساحت:
280 متر
0 خواب
0 حمام

1.960 میلیارد

کد: 4439

نقدی

مغازه اجاره ای سرخرود – اجاره مغازه شمال – مغازه شمال
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
35 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R528

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد 4361
سرخرود
مساحت:
290 متر
3 خواب
3 حمام

5.300 میلیارد

کد: 4361

نقدی

ویلا سرخرود کد 7453
سرخرود
مساحت:
300 متر
3 خواب
3 حمام

6.200 میلیارد

کد: 7453

نقدی

زمین عزت آباد سرخرود کد ۷۲۸۸
سرخرود
مساحت:
1,800 متر
خواب
حمام

11.700 میلیارد

کد: 7288

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد 4073
سرخرود
مساحت:
12,000 متر
0 خواب
0 حمام

12 میلیارد

کد: 4073

نقدی

خرید زمین  در سرخرود کد 4079
سرخرود
مساحت:
4,000 متر
0 خواب
0 حمام

8 میلیارد

کد: 4079

نقدی

زمین در سرخرود کد 4081
سرخرود
مساحت:
11,000 متر
0 خواب
0 حمام

16.500 میلیارد

کد: زمین سرخرود کد4081

نقدی

زمین سرخرود کد 4112
سرخرود
مساحت:
16,200 متر
0 خواب
0 حمام

16.200 میلیارد

کد: 4112

نقدی

آپارتمان ساحلی در سرخرود خط دریا کد ۷۰۶۲
سرخرود
مساحت:
120 متر
2 خواب
1 حمام

3.600 میلیارد

کد: 7062

نقدی

زمین درسرخرود کد 4160
سرخرود
مساحت:
400 متر
0 خواب
0 حمام

2.800 میلیارد

کد: 4160

نقدی

زمین سرخرود کد 4269
سرخرود
مساحت:
195 متر
0 خواب
0 حمام

1.950 میلیارد

کد: 4269

نقدی

پشتیبانی آنلاین 0