مستقل در سرخرود

خرید مستقل در سرخرود

ویلا ها و زمین های مستقل با سند تک برگ با قیمت مناسب در شهر های مختلف ساحلی مانند محمودآباد و سرخرود بصورت خصوصی و چهار دیواری خارج از شهرک با رعایت و حفظ حریم خصوصی قرار دارند


ویلا سرخرود کد 7378
سرخرود
مساحت:
240 متر
3 خواب
2 حمام

8.500 میلیارد

کد: 7378

نقدی

زمین سرخرود کد 5095
سرخرود
مساحت:
305 متر
0 خواب
0 حمام

3.700 میلیارد

کد: 5095

نقد و اقساط

زمین مسکونی سنددار سرخرود کد ۳۰۹۹
سرخرود
مساحت:
300 متر
خواب
حمام

600 میلیون

کد: 3099

نقدی

زمین سرخرود افراسرا کد4913
سرخرود
مساحت:
970 متر
0 خواب
0 حمام

3 میلیارد

کد: 4913

نقدی

زمین سرخرود بلوار فانوس کد 4933
سرخرود
مساحت:
285 متر
0 خواب
0 حمام

3.420 میلیارد

کد: 4933

نقدی

زمین سرخرود وزرا محله کد 4944
سرخرود
مساحت:
2,140 متر
0 خواب
0 حمام

34.250 میلیارد

کد: 4944

نقدی

زمین باغی سنددار سرخرود کد ۴۶۸۸
سرخرود
مساحت:
5,580 متر
خواب
حمام

16.740 میلیارد

کد: 4688

نقدی

زمین سرخرود ابوالحسن آباد کد 7519
سرخرود
مساحت:
220 متر
0 خواب
0 حمام

800 میلیون

کد: 7519

نقدی

زمین سرخرود حاجی کلا کد 5678
سرخرود
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

1.850 میلیارد

کد: 5678

نقد و اقساط

زمین کد 7416
سرخرود
مساحت:
188 متر
0 خواب
0 حمام

1.900 میلیارد

کد: 7416

نقدی

ویلا ملا کلا
سرخرود
مساحت:
210 متر
3 خواب
2 حمام

5.500 میلیارد

کد: 7587

نقدی

زمین سرخرود بلوار فانوس کد 7047
سرخرود
مساحت:
158 متر
0 خواب
0 حمام

1.343 میلیارد

کد: 7047

نقدی

زمین سرخرود کد 7048
سرخرود
مساحت:
152 متر
0 خواب
0 حمام

900 میلیون

کد: 7048

پیش پرداخت

زمین کد 7741
سرخرود
مساحت:
175 متر
0 خواب
0 حمام

600 میلیون

کد: 7741

نقدی

ویلا کد 7736
سرخرود
مساحت:
135 متر
3 خواب
2 حمام

4.100 میلیارد

کد: 7736

نقدی

ویلا کد 4861
سرخرود
مساحت:
250 متر
4 خواب
4 حمام

7.600 میلیارد

کد: 4861

نقد و اقساط

ویلا کد 5633
سرخرود
مساحت:
210 متر
4 خواب
3 حمام

6.550 میلیارد

کد: 5633

نقد و اقساط

ویلا کد 7734
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

2.600 میلیارد

کد: 7734

نقدی

زمین کد 7701
سرخرود
مساحت:
5,000 متر
0 خواب
0 حمام

2.300 میلیارد

کد: 7701

نقدی

زمین سرخرود درویش آباد  کد 7297
سرخرود
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

2.350 میلیارد

کد: 7297

پیش پرداخت

زمین  کد 7365
سرخرود
مساحت:
325 متر
0 خواب
0 حمام

22.800 میلیارد

کد: 7365

نقدی

مجتمع تجاری سرخرود
سرخرود
مساحت:
3,500 متر
1 خواب
1 حمام

150 میلیارد

کد: 7724

نقدی

ویلا سرخرود حاجی کلا
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

5.600 میلیارد

کد: 7689

نقدی

ویلا 7703
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

3 میلیارد

کد: 7703

نقدی

ویلا شمال سرخرود درویش آباد
سرخرود
ویژه
مساحت:
220 متر
3 خواب
2 حمام

12 میلیارد

کد: R261

نقد و اقساط

ویلا بلوار فانوس سرخرود کد 7685
سرخرود
مساحت:
250 متر
4 خواب
4 حمام

8.600 میلیارد

کد: 7685

نقدی

ویلا سرخرود بلوار فانوس کد 7638
سرخرود
مساحت:
181 متر
3 خواب
3 حمام

10 میلیارد

کد: 7638

نقدی

ویلا سرخرود کد 7453
سرخرود
مساحت:
300 متر
3 خواب
3 حمام

6.200 میلیارد

کد: 7453

نقدی

ویلا چاکسر سرخرود کد 5368
سرخرود
مساحت:
220 متر
3 خواب
2 حمام

9.900 میلیارد

کد: 5368

نقدی

ویلا سرخرود عزت آباد  کد 5360
سرخرود
مساحت:
211 متر
2 خواب
2 حمام

5.100 میلیارد

کد: 5360

نقدی

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0