شهرکی در سرخرود

خرید شهرکی در سرخرود

ویلا و آپارتمان و زمین های شهرکی دارای نگهبانی 24 ساعته شبانه روزی امنیت و آرانمش را برای شما به ارمغان می آورد شهرک هایی مانند دریاکنار خانه دریا و خزرشهر و فرزاد شهر


زمین سرخرود ابوالحسن آباد کد 7511
سرخرود
مساحت:
335 متر
0 خواب
0 حمام

1.240 میلیارد

کد: 7511

نقدی

زمین سرخرود شهرکی 2972
سرخرود
مساحت:
287 متر
0 خواب
0 حمام

2.583 میلیارد

کد: 2972

نقدی

زمین سرخرود کد2974
سرخرود
مساحت:
378 متر
0 خواب
0 حمام

3.500 میلیارد

کد: 2974

نقدی

زمین سرخرود ابولحسن آباد کد7534
سرخرود
مساحت:
144 متر
0 خواب
0 حمام

700 میلیون

کد: 7534

نقدی

زمین سرخرود ابوالحسن آبادکد7536
سرخرود
مساحت:
144 متر
0 خواب
0 حمام

700 میلیون

کد: 7536

نقدی

ویلا کد 3575
سرخرود
مساحت:
400 متر
3 خواب
4 حمام

6.100 میلیارد

کد: 3575

نقد و اقساط

زمین سرخرودکد2139
سرخرود
مساحت:
340 متر
0 خواب
0 حمام

1.020 میلیارد

کد: 2139

نقدی

زمین سرخرود کد2969
سرخرود
مساحت:
152 متر
0 خواب
0 حمام

1.368 میلیارد

کد: 2969

نقدی

زمین سرخرود‌ کد2986
سرخرود
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

1.900 میلیارد

کد: 2986

نقدی

خرید زمین سرخرود کد 7247
سرخرود
مساحت:
564 متر
0 خواب
0 حمام

6.200 میلیارد

کد: 7247

نقد و اقساط

زمین شهرکی سرخرود کد 4817
سرخرود
مساحت:
8,050 متر
0 خواب
0 حمام

32.200 میلیارد

کد: 4817

نقدی

زمین سرخرود کد 4592
سرخرود
مساحت:
800 متر
0 خواب
0 حمام

7.200 میلیارد

کد: 4592

نقدی

زمین  کد 5689
سرخرود
مساحت:
215 متر
0 خواب
0 حمام

1.400 میلیارد

کد: 5689

نقدی

زمین  کد 7639
سرخرود
مساحت:
250 متر
0 خواب
0 حمام

2.900 میلیارد

کد: 7639

نقدی

زمین شهرکی کد 7004
سرخرود
ویژه
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

4 میلیارد

کد: 7004

نقد و اقساط

ویلا سرخرود حاجی کلا کد 7586
سرخرود
مساحت:
250 متر
4 خواب
2 حمام

7 میلیارد

کد: 7586

نقدی

ویلا سرخرود شهرک نیلوفر آبی کد 5322
سرخرود
مساحت:
153 متر
3 خواب
3 حمام

2.500 میلیارد

کد: 5322

نقدی

زمین کد 7693
سرخرود
مساحت:
254 متر
0 خواب
0 حمام

1.800 میلیارد

کد: 7693

نقدی

زمین کد 3095
سرخرود
مساحت:
378 متر
0 خواب
0 حمام

4 میلیارد

کد: 3095

نقد و اقساط

زمین شهرکی محمودآباد کد 5235
سرخرود
مساحت:
260 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 5235

نقدی

ویلا سرخرود ساحلی کد 5733
سرخرود
مساحت:
220 متر
3 خواب
3 حمام

5.500 میلیارد

کد: 5733

نقد و اقساط

ویلا کد7548
سرخرود
مساحت:
500 متر
3 خواب
1 حمام

25 میلیارد

کد: 7548

نقدی

ویلا 7729
سرخرود
مساحت:
250 متر
3 خواب
1 حمام

5.500 میلیارد

کد: 7729

نقدی

ویلا حاجی کلا شهرک دارا
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
3 حمام

7.100 میلیارد

کد: 7713

نقدی

ویلا شهرک بهارنارنج سرخرود
سرخرود
مساحت:
300 متر
4 خواب
4 حمام

12.500 میلیارد

کد: 7690

نقدی

ویلا شهرک مانلی  سرخرود کد 7675
سرخرود
ویژه
مساحت:
430 متر
4 خواب
2 حمام

25 میلیارد

کد: 7675

نقدی

خرید ویلا شهرکی سرخرود کد 5391
سرخرود
مساحت:
455 متر
4 خواب
2 حمام

12 میلیارد

کد: 5391

نقدی

ویلا ساحلی درویش آباد سرخرود کد 4368
سرخرود
ویژه
مساحت:
450 متر
3 خواب
2 حمام

10 میلیارد

کد: 4368

نقد و اقساط

ویلا امیر سالار سرخرود کد 7321
سرخرود
مساحت:
200 متر
4 خواب
4 حمام

7 میلیارد

کد: 7321

نقدی

ویلا سرخرود حاجی کلا کد 7028
سرخرود
مساحت:
250 متر
3 خواب
3 حمام

6.100 میلیارد

کد: 7028

نقد و اقساط

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0