شهرکی در سرخرود

خرید شهرکی در سرخرود

ویلا و آپارتمان و زمین های شهرکی دارای نگهبانی 24 ساعته شبانه روزی امنیت و آرانمش را برای شما به ارمغان می آورد شهرک هایی مانند دریاکنار خانه دریا و خزرشهر و فرزاد شهر


زمین سرخرود کد 5220
سرخرود
مساحت:
237 متر
0 خواب
0 حمام

2.844 میلیارد

کد: 5220

نقدی

زمین سرخرود کد2974
سرخرود
مساحت:
378 متر
0 خواب
0 حمام

3.500 میلیارد

کد: 2974

نقدی

زمین سرخرود‌ کد2986
سرخرود
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

1.900 میلیارد

کد: 2986

نقدی

ویلا سرخرود کد 4509
سرخرود
مساحت:
150 متر
2 خواب
1 حمام

1.250 میلیارد

کد: 4509

نقدی

زمین سرخرود ابوالحسن آباد کد 7511
سرخرود
مساحت:
335 متر
0 خواب
0 حمام

1.240 میلیارد

کد: 7511

نقدی

زمین سرخرود کد 4750
سرخرود
مساحت:
224 متر
0 خواب
0 حمام

1.187 میلیارد

کد: 4750

نقدی

زمین شهرکی سرخرود کد 4817
سرخرود
مساحت:
8,050 متر
0 خواب
0 حمام

32.200 میلیارد

کد: 4817

نقدی

زمین سرخرود ابولحسن آباد کد 7512
سرخرود
مساحت:
220 متر
0 خواب
0 حمام

814 میلیون

کد: 7512

نقدی

زمین مشارکت در ساخت سرخرود کد 7412
سرخرود
مساحت:
10,000 متر
0 خواب
0 حمام

توافقی

کد: 7412

نقد و اقساط

ویلا شهرک بهارنارنج سرخرود کد 7444
سرخرود
مساحت:
300 متر
3 خواب
3 حمام

9 میلیارد

کد: 7444

نقدی

آپارتمان شهرک خانه دریا کد 7043
سرخرود
مساحت:
200,000 متر
2 خواب
2 حمام

7.700 میلیارد

کد: 7043

نقدی

زمین شهرکی معلم کلا سرخرود کد 7455
سرخرود
مساحت:
215 متر
0 خواب
0 حمام

537 میلیون

کد: 7455

نقد و اقساط

زمین سرخرود ابوالحسن آبادکد7536
سرخرود
مساحت:
144 متر
0 خواب
0 حمام

700 میلیون

کد: 7536

نقدی

زمین سرخرود ابولحسن آباد کد7534
سرخرود
مساحت:
144 متر
0 خواب
0 حمام

700 میلیون

کد: 7534

نقدی

ویلاشهرکی سرخروددرویش آباد کد7530
سرخرود
مساحت:
130 متر
3 خواب
2 حمام

3.200 میلیارد

کد: 7530

نقدی

زمین شهرک مرتضوی سرخرود کد 7514
سرخرود
مساحت:
430 متر
0 خواب
0 حمام

6.020 میلیارد

کد: 7514

نقدی

زمین عزت آباد سرخرود کد 7509
سرخرود
مساحت:
285 متر
0 خواب
0 حمام

2.100 میلیارد

کد: 7509

نقدی

زمین شهرکی عزت آباد سرخرود کد7510
سرخرود
مساحت:
400 متر
0 خواب
0 حمام

3.300 میلیارد

کد: 7510

نقدی

ویلا سرخرود در شهرک گلزا کد 5092
سرخرود
مساحت:
255 متر
3 خواب
3 حمام

9 میلیارد

کد: 5092

نقدی

ویلا شهرکی ساحلی سرخرود کد 5486
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
216 متر
3 خواب
1 حمام

2.500 میلیارد

کد: 5486

نقدی

فروش ویلا – ویلا شهرکی – فرزادشهر
سرخرود
مساحت:
550 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1334

نقد و اقساط

ویلا شهرکی سرخرود کد 5322
سرخرود
مساحت:
153 متر
3 خواب
3 حمام

1.600 میلیارد

کد: 5322

نقدی

ویلا شهرکی سرخرود کد 7428
سرخرود
مساحت:
100 متر
2 خواب
2 حمام

2.300 میلیارد

کد: 7428

نقدی

زمین درویش آباد سرخرود کد5276
سرخرود
مساحت:
385 متر
0 خواب
0 حمام

7.700 میلیارد

کد: 5276

نقدی

زمین سرخرود کد 7493
سرخرود
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

800 میلیون

کد: 7493

نقدی

ویلا شهرکی سرخرود کد 3881
سرخرود
مساحت:
156 متر
1 خواب
1 حمام

1 میلیارد

کد: 3881

نقدی

ویلا سرخرود شهرکی کد 4360
سرخرود
مساحت:
250 متر
3 خواب
3 حمام

5 میلیارد

کد: 4360

نقد و اقساط

ویلا شهرکی درویش آباد کد 7415
سرخرود
مساحت:
250 متر
3 خواب
4 حمام

9.500 میلیارد

کد: 7415

نقدی

زمین سرخرود کد 1980
سرخرود
مساحت:
5,500 متر
0 خواب
0 حمام

13.750 میلیارد

کد: 1980

نقدی

ویلا استخردار شهرکی در سرخرود کد ۷۰۲۸
سرخرود
مساحت:
250 متر
3 خواب
3 حمام

4.500 میلیارد

کد: 7028

نقد و اقساط

پشتیبانی آنلاین 0