ساحلی در سرخرود

خرید ساحلی در سرخرود

ویلاهای ساحلی در کنار آپارتمان های ساحلی و زمین های همجوار با قیمت مناسب و سند تک برگ بسیار نردیک به ساحل و بعضا دید به دریا را دارند


زمین سرخرود عزت آباد کد 4590
سرخرود
مساحت:
400 متر
0 خواب
0 حمام

3.600 میلیارد

کد: 4590

نقدی

زمین سرخرود کد2108
سرخرود
مساحت:
320 متر
0 خواب
0 حمام

3.840 میلیارد

کد: 2108

نقدی

زمین سرخرود درویش آباد کد 5671
سرخرود
مساحت:
135 متر
0 خواب
0 حمام

1.620 میلیارد

کد: 5671

نقدی

آپارتمان سرخرود کد 844
سرخرود
مساحت:
185 متر
2 خواب
1 حمام

8.500 میلیارد

کد: 844

نقدی

آپارتمان خط دریا سرخرود کد 1349
سرخرود
مساحت:
245 متر
3 خواب
1 حمام

9.800 میلیارد

کد: 1349

نقدی

آپارتمان سرخرود کد 1471
سرخرود
مساحت:
340 متر
4 خواب
2 حمام

8.500 میلیارد

کد: 1471

نقدی

ویلا سرخرود ویلا درویش اباد
سرخرود
مساحت:
200 متر
2 خواب
2 حمام

توافقی

کد: R615

نقد و اقساط

آپارتمان سرخرود کد 1648
سرخرود
مساحت:
115 متر
2 خواب
2 حمام

3.450 میلیارد

کد: کد 1648

نقدی

آپارتمان ساحلی سرخرود کد 1860
سرخرود
مساحت:
185 متر
2 خواب
2 حمام

9 میلیارد

کد: 1860

نقدی

آپارتمان‌ خط دریا سرخرود کد 3009
سرخرود
مساحت:
100 متر
2 خواب
1 حمام

3 میلیارد

کد: 3009

نقدی

زمین خط دریا سرخرود کد 3222
سرخرود
مساحت:
122 متر
0 خواب
0 حمام

3.660 میلیارد

کد: 3222

نقدی

زمین ساحلی سرخرود درویش آباد کد 4583
سرخرود
مساحت:
560 متر
0 خواب
0 حمام

14 میلیارد

کد: 4583

نقدی

زمین در سرخرود درویش آباد کد 4575
سرخرود
مساحت:
270 متر
0 خواب
0 حمام

9.450 میلیارد

کد: 4575

نقدی

ویلا درویش آباد سرخرود کد 7441
سرخرود
مساحت:
250 متر
4 خواب
4 حمام

6.500 میلیارد

کد: 7441

نقد و اقساط

ویلا در سرخرود خط دریا کد 7074
سرخرود
مساحت:
425 متر
3 خواب
3 حمام

10 میلیارد

کد: 7074

نقد و اقساط

ویلا باغ سرخرود کد 7316
سرخرود
مساحت:
454 متر
2 خواب
2 حمام

5.200 میلیارد

کد: 7316

نقد و اقساط

ویلا خانه دریا کد 7336
سرخرود
مساحت:
600 متر
4 خواب
3 حمام

30 میلیارد

کد: 7336

نقد و اقساط

ویلا شهرک خانه دریا سرخرود کد 7456
سرخرود
ویژه
مساحت:
655 متر
2 خواب
2 حمام

20 میلیارد

کد: 7456

نقدی

زمین خانه دریا کد 7314
سرخرود
مساحت:
600 متر
خواب
حمام

28.500 میلیارد

کد: 7314

نقدی

زمین پلاک اول ساحل شهرک خانه دریا کد 7315
سرخرود
مساحت:
802 متر
خواب
حمام

32.080 میلیارد

کد: 7315

نقدی

زمین مشارکت پلاک اول خط دریا
سرخرود
مساحت:
3,225 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: 7381

نقد و اقساط

زمین خط دریا سرخرود کد 7356
سرخرود
مساحت:
700 متر
خواب
حمام

14 میلیارد

کد: 7356

نقد و اقساط

زمین ساحلی سرخرود کد 7322
سرخرود
مساحت:
181 متر
خواب
حمام

1.448 میلیارد

کد: 7322

نقد و اقساط

زمین ساحلی در سرخرود کد ۷۰۰۵
سرخرود
مساحت:
267 متر
خواب
حمام

2.400 میلیارد

کد: 7005

نقد و اقساط

زمین شهرکی سرخرود کد 7004
سرخرود
مساحت:
250 متر
خواب
حمام

2.300 میلیارد

کد: 7004

نقد و اقساط

ویلا  خط دریا سرخرود کد 7470
سرخرود
مساحت:
128 متر
3 خواب
3 حمام

6.500 میلیارد

کد: 7470

نقدی

ویلا خط دریا سرخرود کد 7468
سرخرود
مساحت:
150 متر
4 خواب
4 حمام

9.500 میلیارد

کد: 7468

نقدی

زمین سرخرود 7339
سرخرود
مساحت:
235 متر
خواب
حمام

2.585 میلیارد

کد: 7339

نقد و اقساط

زمین ساحلی سرخرود کد 7346
سرخرود
مساحت:
420 متر
خواب
حمام

8.400 میلیارد

کد: 7346

نقد و اقساط

زمین خط دریا سرخرود کد 7494
سرخرود
مساحت:
1,700 متر
0 خواب
0 حمام

کد: 7494

نقد و اقساط

پشتیبانی آنلاین 0