ساحلی درویش آباد در سرخرود

خرید ساحلی درویش آباد در سرخرود

ویلاهای ساحلی در کنار آپارتمان های ساحلی و زمین های همجوار با قیمت مناسب و سند تک برگ بسیار نردیک به ساحل و بعضا دید به دریا را دارند


زمین سرخرود درویش آباد کد 5671
سرخرود
مساحت:
135 متر
0 خواب
0 حمام

1.620 میلیارد

کد: 5671

نقدی

آپارتمان سرخرود کد 844
سرخرود
مساحت:
185 متر
2 خواب
1 حمام

8.500 میلیارد

کد: 844

نقدی

آپارتمان ساحلی سرخرود کد 1860
سرخرود
مساحت:
185 متر
2 خواب
2 حمام

9 میلیارد

کد: 1860

نقدی

زمین ساحلی سرخرود درویش آباد کد 4583
سرخرود
مساحت:
560 متر
0 خواب
0 حمام

14 میلیارد

کد: 4583

نقدی

زمین در سرخرود درویش آباد کد 4575
سرخرود
مساحت:
270 متر
0 خواب
0 حمام

9.450 میلیارد

کد: 4575

نقدی

ویلا درویش آباد سرخرود کد 7441
سرخرود
مساحت:
250 متر
4 خواب
4 حمام

6.500 میلیارد

کد: 7441

نقد و اقساط

زمین سرخرود 7339
سرخرود
مساحت:
235 متر
خواب
حمام

2.585 میلیارد

کد: 7339

نقد و اقساط

ویلا درویش آباد سرخرود کد 7502
سرخرود
مساحت:
265 متر
3 خواب
3 حمام

4.500 میلیارد

کد: 7502

نقدی

زمین درویش آباد سرخرود کد 4718
سرخرود
مساحت:
157 متر
0 خواب
0 حمام

1.884 میلیارد

کد: 4718

نقدی

ویلا سرخرود کد 4847
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

2.700 میلیارد

کد: 4847

نقد و اقساط

ویلا ساحلی سرخرود کد 5169
سرخرود
مساحت:
250 متر
3 خواب
2 حمام

3 میلیارد

کد: 5169

نقد و اقساط

ویلا ساحلی سرخرود کد 4885
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

2.700 میلیارد

کد: 4885

نقدی

ویلا سرخرود در درویش آباد کد 5635
سرخرود
مساحت:
153 متر
4 خواب
3 حمام

6.500 میلیارد

کد: 5635

نقدی

زمین درویش آباد سرخرود کد 5311
سرخرود
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

4.200 میلیارد

کد: 5311

نقدی

ویلا ساحلی درویش آباد سرخرود کد 4837
سرخرود
مساحت:
150 متر
3 خواب
3 حمام

5.500 میلیارد

کد: 4837

نقد و اقساط

ویلا سرخرود در درویش آباد کد 3956
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
3 حمام

4.500 میلیارد

کد: 3956

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد 7484
سرخرود
مساحت:
500 متر
3 خواب
3 حمام

18 میلیارد

کد: 7484

نقدی

عمارت لاکچری استخردار ساحلی سرخرود کد 2542
سرخرود
ویژه
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

12.500 میلیارد

کد: 2542

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد 4169
سرخرود
مساحت:
205 متر
0 خواب
0 حمام

2.870 میلیارد

کد: 4169

نقدی

آپارتمان استخر دار پلاک اول دریا سرخرود کد 4569
سرخرود
مساحت:
4,000 متر
3 خواب
3 حمام

7 میلیارد

کد: 4569

نقدی

زمین درویش آباد سرخرود  کد 1158
سرخرود
مساحت:
240 متر
0 خواب
0 حمام

3.600 میلیارد

کد: 1158

نقدی

خرید زمین در سرخرود کد 4171
سرخرود
مساحت:
245 متر
0 خواب
0 حمام

3.063 میلیارد

کد: 4171

نقدی

زمین درویش آباد سرخرود کد7464
سرخرود
مساحت:
274 متر
0 خواب
0 حمام

2.055 میلیارد

کد: 7464

نقدی

زمین درویش آباد سرخرود کد 4821
سرخرود
مساحت:
236 متر
0 خواب
0 حمام

4 میلیارد

کد: 4821

نقدی

زمین درویش آباد سرخرود  کد 4956
سرخرود
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

7 میلیارد

کد: 4956

نقدی

زمین ساحلی سرخرود کد 4871
سرخرود
مساحت:
250 متر
0 خواب
0 حمام

1.875 میلیارد

کد: 4871

نقدی

زمین ساحلی سرخرود
سرخرود
مساحت:
205 متر
0 خواب
0 حمام

2.870 میلیارد

کد: 7427

نقدی

زمین درویش آباد سرخرود کد 5492
سرخرود
مساحت:
220 متر
0 خواب
0 حمام

3.300 میلیارد

کد: 5492

نقد و اقساط

زمین ساحلی  سرخرود کد 5713
سرخرود
مساحت:
155 متر
0 خواب
0 حمام

1.550 میلیارد

کد: 5713

نقدی

زمین ساحلی سرخرود کد 5717
سرخرود
مساحت:
320 متر
0 خواب
0 حمام

2.560 میلیارد

کد: 5717

نقدی

پشتیبانی آنلاین 0