زمین درویش آباد در سرخرود

خرید زمین درویش آباد در سرخرود

خرید فروش ویلا زمین درویش آباد این دهکده توریستی جز یکی از محله محموداباد مباشد اما روستای درویش اباد چسپیده به شهر سرخرود است درویش اباد ساحل شنی و بینظیری دارد که ظلع غربی ان شهرک بزرگ خانه دریا قرار دارد 80 درصد ساخت ساز درویش اباد ویلا و 20 درصد ان اپارتمانی می باشد در دهکده توریستی درویش اباد بیشتر پلاک ها از 200 متر شروع و تا 4000 هزار متر میرسد گروه کارگزاران املاک یوسفی با بیش از 14 سال سابقه کار و 20 مشاورین متخصص در منطقه و با تسلط کامل بهترین مورد ها رو به شما پیشنهاد میدهد و حتی میتوانید برای مشاوره خرید فروش و برای استعلام قیمت با مشاورهای ما تماس بگیرید


زمین سرخرود درویش آباد کد 5671
سرخرود
مساحت:
135 متر
0 خواب
0 حمام

1.620 میلیارد

کد: 5671

نقدی

زمین ساحلی سرخرود درویش آباد کد 4583
سرخرود
مساحت:
560 متر
0 خواب
0 حمام

14 میلیارد

کد: 4583

نقدی

زمین در سرخرود درویش آباد کد 4575
سرخرود
مساحت:
270 متر
0 خواب
0 حمام

9.450 میلیارد

کد: 4575

نقدی

زمین سرخرود 7339
سرخرود
مساحت:
235 متر
خواب
حمام

2.585 میلیارد

کد: 7339

نقد و اقساط

زمین درویش آباد سرخرود کد 4718
سرخرود
مساحت:
157 متر
0 خواب
0 حمام

1.884 میلیارد

کد: 4718

نقدی

زمین درویش آباد سرخرود کد 5311
سرخرود
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

4.200 میلیارد

کد: 5311

نقدی

زمین درویش آباد سرخرود کد5276
سرخرود
مساحت:
385 متر
0 خواب
0 حمام

7.700 میلیارد

کد: 5276

نقدی

زمین سرخرود کد 4169
سرخرود
مساحت:
205 متر
0 خواب
0 حمام

2.870 میلیارد

کد: 4169

نقدی

زمین درویش آباد سرخرود  کد 1158
سرخرود
مساحت:
240 متر
0 خواب
0 حمام

3.600 میلیارد

کد: 1158

نقدی

خرید زمین در سرخرود کد 4171
سرخرود
مساحت:
245 متر
0 خواب
0 حمام

3.063 میلیارد

کد: 4171

نقدی

زمین درویش آباد سرخرود کد7464
سرخرود
مساحت:
274 متر
0 خواب
0 حمام

2.055 میلیارد

کد: 7464

نقدی

زمین درویش آباد سرخرود کد 4821
سرخرود
مساحت:
236 متر
0 خواب
0 حمام

4 میلیارد

کد: 4821

نقدی

زمین درویش آباد سرخرود  کد 4956
سرخرود
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

7 میلیارد

کد: 4956

نقدی

زمین ساحلی سرخرود کد 4871
سرخرود
مساحت:
250 متر
0 خواب
0 حمام

1.875 میلیارد

کد: 4871

نقدی

زمین ساحلی سرخرود
سرخرود
مساحت:
205 متر
0 خواب
0 حمام

2.870 میلیارد

کد: 7427

نقدی

زمین درویش آباد سرخرود کد 5492
سرخرود
مساحت:
220 متر
0 خواب
0 حمام

3.300 میلیارد

کد: 5492

نقد و اقساط

زمین ساحلی  سرخرود کد 5713
سرخرود
مساحت:
155 متر
0 خواب
0 حمام

1.550 میلیارد

کد: 5713

نقدی

زمین ساحلی سرخرود کد 5717
سرخرود
مساحت:
320 متر
0 خواب
0 حمام

2.560 میلیارد

کد: 5717

نقدی

زمین درویش آباد  سرخرود کد 5327
سرخرود
مساحت:
288 متر
0 خواب
0 حمام

2.304 میلیارد

کد: 5327

نقدی

زمین درویش آباد سرخرود کد 5715
سرخرود
مساحت:
240 متر
0 خواب
0 حمام

2.520 میلیارد

کد: 5715

نقدی

زمین درویش آباد سرخرود کد 5693
سرخرود
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

2.600 میلیارد

کد: 5693

نقد و اقساط

زمین ساحلی درویش آباد کد ۵۵۸۴
سرخرود
مساحت:
200 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: 5584

نقدی

زمین ساحلی سرخرود کد 4573
سرخرود
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

2.850 میلیارد

کد: 4573

نقدی

زمین سرخرود کد 4571
سرخرود
مساحت:
135 متر
0 خواب
0 حمام

1.580 میلیارد

کد: 4571

نقدی

زمین سرخرود کد 4572
سرخرود
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

1.900 میلیارد

کد: 4572

نقدی

زمین درویش آباد سرخرود کد 7407
سرخرود
مساحت:
400 متر
0 خواب
0 حمام

4.800 میلیارد

کد: 7407

نقد و اقساط

زمین درویش آباد سرخرود کد 7373
سرخرود
مساحت:
210 متر
خواب
حمام

6.300 میلیارد

کد: 7373

نقدی

زمین درویش آباد سرخرود کد ۷۳۷۶
سرخرود
مساحت:
400 متر
خواب
حمام

10 میلیارد

کد: 7376

نقد و اقساط

زمین درویش آباد سرخرود کد 7359
سرخرود
مساحت:
100 متر
خواب
حمام

1.700 میلیارد

کد: 7359

نقدی

زمین سرخرود کد ۷۳۵۸
سرخرود
مساحت:
232 متر
خواب
حمام

2.200 میلیارد

کد: 7358

نقدی

پشتیبانی آنلاین 0