ساحلی درویش آباد سرخرود در سرخرود

خرید ساحلی درویش آباد سرخرود در سرخرود

ویلاهای ساحلی در کنار آپارتمان های ساحلی و زمین های همجوار با قیمت مناسب و سند تک برگ بسیار نردیک به ساحل و بعضا دید به دریا را دارند


ویلا سرخرود درویش آباد  کد 5211
سرخرود
مساحت:
96 متر
3 خواب
1 حمام

4.250 میلیارد

کد: 5211

نقد و اقساط

آپارتمان ساحلی سرخرود کد 1860
سرخرود
مساحت:
185 متر
2 خواب
2 حمام

9 میلیارد

کد: 1860

نقدی

زمین سرخرود درویش آباد کد 5693
سرخرود
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

2.600 میلیارد

کد: 5693

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد 4582
سرخرود
مساحت:
2,250 متر
0 خواب
0 حمام

78.750 میلیارد

کد: 4582

نقدی

زمین سرخرود درویش آباد کد3402
سرخرود
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

2.400 میلیارد

کد: 3402

نقدی

ویلا  کد 4942
سرخرود
مساحت:
160 متر
3 خواب
3 حمام

5.100 میلیارد

کد: 4942

نقدی

زمین کد 5663
سرخرود
مساحت:
230 متر
0 خواب
0 حمام

3.500 میلیارد

کد: 5663

نقدی

ویلا درویش آباد در سرخرود کد 7214
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

15.100 میلیارد

کد: 7214

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد 7046
سرخرود
مساحت:
144 متر
0 خواب
0 حمام

1.700 میلیارد

کد: 7046

نقدی

زمین سرخرود درویش آباد کد 7312
سرخرود
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

4 میلیارد

کد: 7312

نقد و اقساط

زمین سرخرود درویش آباد کد5577
سرخرود
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

3.800 میلیارد

کد: 5577

نقد و اقساط

زمین سرخرود درویش آباد کد 7309
سرخرود
مساحت:
227 متر
0 خواب
0 حمام

3 میلیارد

کد: 7309

نقد و اقساط

زمین سرخرود درویش آباد کد 7324
سرخرود
مساحت:
268 متر
0 خواب
0 حمام

4 میلیارد

کد: 7324

نقد و اقساط

زمین درویش آباد سرخرود کد 7311
سرخرود
مساحت:
235 متر
0 خواب
0 حمام

3.685 میلیارد

کد: 7311

نقد و اقساط

زمین درویش اباد سرخرود کد 7310
سرخرود
مساحت:
205 متر
0 خواب
0 حمام

3 میلیارد

کد: 7310

نقدی

زمین سرخرود درویش آباد کد 7313
سرخرود
مساحت:
320 متر
0 خواب
0 حمام

2.720 میلیارد

کد: 7313

نقدی

ویلا  کد 7056
سرخرود
مساحت:
103 متر
3 خواب
1 حمام

2.600 میلیارد

کد: 7056

نقد و اقساط

زمین ساحلی در سرخرود کد 7045
سرخرود
مساحت:
157 متر
0 خواب
0 حمام

1.850 میلیارد

کد: 7045

نقدی

ویلا کد7737
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
3 حمام

7.500 میلیارد

کد: 7737

نقدی

ویلا کد 7032
سرخرود
مساحت:
230 متر
2 خواب
2 حمام

7.100 میلیارد

کد: 7032

نقدی

ویلا 7733
سرخرود
مساحت:
170 متر
3 خواب
3 حمام

5.100 میلیارد

کد: 7733

نقدی

زمین کد 7286
سرخرود
مساحت:
365 متر
0 خواب
0 حمام

5.200 میلیارد

کد: 7286

نقد و اقساط

ویلا  کد 5184
سرخرود
مساحت:
270 متر
4 خواب
3 حمام

16 میلیارد

کد: 5184

نقدی

ویلا کد 7484
سرخرود
مساحت:
500 متر
3 خواب
3 حمام

20.500 میلیارد

کد: 7484

نقدی

زمین سرخرود درویش آباد کد 4838
سرخرود
مساحت:
202 متر
0 خواب
0 حمام

2.700 میلیارد

کد: 4838

نقدی

زمین  سرخرود درویش آباد کد 5099
سرخرود
مساحت:
350 متر
0 خواب
0 حمام

5 میلیارد

کد: 5099

نقد و اقساط

زمین سرخرود درویش آباد کد 7287
سرخرود
مساحت:
206 متر
0 خواب
0 حمام

2.700 میلیارد

کد: 7287

نقدی

زمین سرخرود درویش آباد کد 4572
سرخرود
مساحت:
207 متر
0 خواب
0 حمام

3 میلیارد

کد: 4572

نقدی

زمین سرخرود کد 5690
سرخرود
مساحت:
365 متر
0 خواب
0 حمام

5.100 میلیارد

کد: 5690

نقدی

زمین سرخرود درویش آباد کد 4573
سرخرود
مساحت:
303 متر
0 خواب
0 حمام

4.300 میلیارد

کد: 4573

نقدی

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0