زمین درویش آباد سرخرود در سرخرود

خرید زمین درویش آباد سرخرود در سرخرود

دهکده توریستی درویش آباد چسبیده به شهر سرخرود است اما از توابع شهر محمودآباد می باشد . درویش اباد ساحل شنی و بینظیری دارد که ظلع غربی ان شهرک بزرگ خانه دریا قرار دارد 80 درصد ساخت ساز درویش اباد ویلا و 20 درصد ان اپارتمانی می باشد در دهکده توریستی درویش اباد بیشتر پلاک ها از 200 متر شروع و تا 4000 هزار متر میرسد


زمین سرخرود درویش آباد کد 5693
سرخرود
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

2.600 میلیارد

کد: 5693

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد 4582
سرخرود
مساحت:
2,250 متر
0 خواب
0 حمام

78.750 میلیارد

کد: 4582

نقدی

زمین سرخرود درویش آباد کد3402
سرخرود
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

2.400 میلیارد

کد: 3402

نقدی

زمین کد 7416
سرخرود
مساحت:
188 متر
0 خواب
0 حمام

1.900 میلیارد

کد: 7416

نقدی

زمین کد 5663
سرخرود
مساحت:
230 متر
0 خواب
0 حمام

3.500 میلیارد

کد: 5663

نقدی

زمین سرخرود کد 7046
سرخرود
مساحت:
144 متر
0 خواب
0 حمام

1.700 میلیارد

کد: 7046

نقدی

زمین سرخرود درویش آباد کد 7312
سرخرود
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

4 میلیارد

کد: 7312

نقد و اقساط

زمین سرخرود درویش آباد کد5577
سرخرود
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

3.800 میلیارد

کد: 5577

نقد و اقساط

زمین سرخرود درویش آباد کد 7309
سرخرود
مساحت:
227 متر
0 خواب
0 حمام

3 میلیارد

کد: 7309

نقد و اقساط

زمین سرخرود درویش آباد کد 7324
سرخرود
مساحت:
268 متر
0 خواب
0 حمام

4 میلیارد

کد: 7324

نقد و اقساط

زمین درویش آباد سرخرود کد 7311
سرخرود
مساحت:
235 متر
0 خواب
0 حمام

3.685 میلیارد

کد: 7311

نقد و اقساط

زمین درویش اباد سرخرود کد 7310
سرخرود
مساحت:
205 متر
0 خواب
0 حمام

3 میلیارد

کد: 7310

نقدی

زمین سرخرود درویش آباد کد 7313
سرخرود
مساحت:
320 متر
0 خواب
0 حمام

2.720 میلیارد

کد: 7313

نقدی

زمین ساحلی در سرخرود کد 7045
سرخرود
مساحت:
157 متر
0 خواب
0 حمام

1.850 میلیارد

کد: 7045

نقدی

زمین کد 7286
سرخرود
مساحت:
365 متر
0 خواب
0 حمام

5.200 میلیارد

کد: 7286

نقد و اقساط

زمین سرخرود درویش آباد کد 4838
سرخرود
مساحت:
202 متر
0 خواب
0 حمام

2.700 میلیارد

کد: 4838

نقدی

زمین  سرخرود درویش آباد کد 5099
سرخرود
مساحت:
350 متر
0 خواب
0 حمام

5 میلیارد

کد: 5099

نقد و اقساط

زمین سرخرود درویش آباد کد 7287
سرخرود
مساحت:
206 متر
0 خواب
0 حمام

2.700 میلیارد

کد: 7287

نقدی

زمین سرخرود درویش آباد کد 4572
سرخرود
مساحت:
207 متر
0 خواب
0 حمام

3 میلیارد

کد: 4572

نقدی

زمین سرخرود کد 5690
سرخرود
مساحت:
365 متر
0 خواب
0 حمام

5.100 میلیارد

کد: 5690

نقدی

زمین سرخرود درویش آباد  کد 7297
سرخرود
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

2.350 میلیارد

کد: 7297

پیش پرداخت

زمین سرخرود درویش آباد کد 4573
سرخرود
مساحت:
303 متر
0 خواب
0 حمام

4.300 میلیارد

کد: 4573

نقدی

زمین سرخرود درویش آباد کد 7376
سرخرود
مساحت:
400 متر
0 خواب
0 حمام

12 میلیارد

کد: 7376

نقد و اقساط

زمین سرخرود درویش آباد کد 5665
سرخرود
مساحت:
144 متر
0 خواب
0 حمام

1.900 میلیارد

کد: 5665

نقد و اقساط

زمین سرخرود درویش آباد کد 5212
سرخرود
مساحت:
307 متر
0 خواب
0 حمام

توافقی

کد: 5212

نقد و اقساط

زمین ساحلی کاربری مسکونی سرخرود کد 5293
سرخرود
مساحت:
385 متر
0 خواب
0 حمام

3.100 میلیارد

کد: 5293

نقدی

زمین سرخرود درویش آباد کد 5284
سرخرود
مساحت:
303 متر
0 خواب
0 حمام

3.350 میلیارد

کد: 5284

نقد و اقساط

زمین سرخرود درویش آباد کد 7625
سرخرود
مساحت:
206 متر
0 خواب
0 حمام

2.800 میلیارد

کد: 7625

نقدی

زمین سرخرود درویش آباد  7208
سرخرود
مساحت:
400 متر
0 خواب
0 حمام

4 میلیارد

کد: 7208

نقد و اقساط

زمین سرخرود درویش آباد کد 5292
سرخرود
مساحت:
220 متر
0 خواب
0 حمام

2.200 میلیارد

کد: 5292

نقد و اقساط

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0