جنگلی در سرخرود

خرید جنگلی در سرخرود

املاک و مستغلات جنگلی با سند تک برگ و نگهبانی دارای قیمت مناسب و ابعاد متفاوت و مورد نیاز همه میباشد


ویلاسرخرود کد1116
سرخرود
مساحت:
440 متر
4 خواب
2 حمام

7.500 میلیارد

کد: 1116

نقدی

زمین سرخرودکد 1118
سرخرود
مساحت:
900 متر
0 خواب
0 حمام

3.150 میلیارد

کد: 1118

نقدی

آپارتمان سرخرودکد2157
سرخرود
مساحت:
550 متر
2 خواب
1 حمام

2 میلیارد

کد: 2157

نقدی

زمین سرخرود کد1111
سرخرود
مساحت:
470 متر
0 خواب
0 حمام

940 میلیون

کد: 1111

نقدی

زمین سرخرودکد2144
سرخرود
مساحت:
215 متر
0 خواب
0 حمام

645 میلیون

کد: 2144

نقدی

زمین سرخرود سیاهکلا کد 4808
سرخرود
مساحت:
290 متر
0 خواب
0 حمام

توافقی

کد: 4808

نقدی

ویلا سرخرود کد 4693
سرخرود
مساحت:
190 متر
3 خواب
1 حمام

3 میلیارد

کد: 4693

نقدی

زمین سرخرود کد 4641
سرخرود
مساحت:
480 متر
0 خواب
0 حمام

1.056 میلیارد

کد: 4641

نقدی

زمین در سرخرود کد 4640
سرخرود
مساحت:
2,000 متر
0 خواب
0 حمام

4 میلیارد

کد: 4640

نقدی

فروش زمین سرخرود کد 4964
سرخرود
مساحت:
2,250 متر
0 خواب
0 حمام

4.950 میلیارد

کد: 4964

نقدی

زمین حاجی کلا سرخرود کد 5219
سرخرود
مساحت:
220 متر
0 خواب
0 حمام

3.200 میلیارد

کد: 5219

نقدی

زمین حاجی کلا سرخرود کد 5218
سرخرود
مساحت:
167 متر
0 خواب
0 حمام

توافقی

کد: 5218

نقدی

زمین حاجی کلا سرخرود کد
سرخرود
مساحت:
280 متر
0 خواب
0 حمام

1.120 میلیارد

کد: 7515

نقدی

زمین سیاهکلا سرخرود کد 4809
سرخرود
مساحت:
250 متر
0 خواب
0 حمام

1.125 میلیارد

کد: 4809

نقدی

زمین سیاهکلا سرخرود کد 4708
سرخرود
مساحت:
290 متر
0 خواب
0 حمام

1.595 میلیارد

کد: 4708

نقدی

ویلا در سرخرود کد 4487
سرخرود
مساحت:
300 متر
3 خواب
1 حمام

3 میلیارد

کد: 4487

نقد و اقساط

زمین سیاهکلا سرخرود کد 4810
سرخرود
مساحت:
250 متر
0 خواب
0 حمام

1.125 میلیارد

کد: 4810

نقدی

ویلا معلم‌کلا سرخرود کد 7517
سرخرود
مساحت:
250 متر
2 خواب
1 حمام

1.500 میلیارد

کد: 7517

نقدی

زمین افراسرا سرخرود-آمل کد 5457
سرخرود
مساحت:
330 متر
0 خواب
0 حمام

1.600 میلیارد

کد: 5457

نقد و اقساط

ویلا حاجی کلا سرخرود کد 7361
سرخرود
مساحت:
122 متر
2 خواب
3 حمام

2.500 میلیارد

کد: 7361

نقدی

ویلا سرخرود کد 4482
سرخرود
مساحت:
300 متر
3 خواب
1 حمام

2.400 میلیارد

کد: 4482

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد 7479
سرخرود
مساحت:
185 متر
3 خواب
3 حمام

2 میلیارد

کد: 7479

نقدی

خرید زمین سرخرود کد ۵۴۷۸
سرخرود
مساحت:
240 متر
خواب
حمام

2.400 میلیارد

کد: 5478

نقد و اقساط

زمین حسین آباد سرخرود کد 5323
سرخرود
مساحت:
157 متر
0 خواب
0 حمام

1.050 میلیارد

کد: 5323

نقدی

زمین سرخرود کد 3058
سرخرود
مساحت:
1,214 متر
0 خواب
0 حمام

3.035 میلیارد

کد: 3058

نقدی

زمین در سرخرود کد 3060
سرخرود
مساحت:
350 متر
0 خواب
0 حمام

1.225 میلیارد

کد: 3060

نقدی

ویلا سرخرود کد 4831
سرخرود
مساحت:
350 متر
3 خواب
2 حمام

4.500 میلیارد

کد: 4831

نقد و اقساط

زمین حاجیکلا سرخرود کد 5504
سرخرود
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

1.950 میلیارد

کد: 5504

نقدی

فروش زمین در سرخرود – فروش زمین در شمال – پلاک زمین
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
250 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R608

نقد و اقساط

فروش ویلاسرخرود – ویلاشمال – ویلادرشمال
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
145 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R529

نقد و اقساط

پشتیبانی آنلاین 0