جنگلی در سرخرود

خرید جنگلی در سرخرود

املاک و مستغلات جنگلی با سند تک برگ و نگهبانی دارای قیمت مناسب و ابعاد متفاوت و مورد نیاز همه میباشد


زمین 176 متری کد 5218
سرخرود
مساحت:
167 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 5218

نقدی

زمین سرخرود زردآب  کد 4440
سرخرود
مساحت:
3,400 متر
0 خواب
0 حمام

7.850 میلیارد

کد: 4440

نقد و اقساط

زمین سرخرود سیاهکلا کد 4808
سرخرود
مساحت:
290 متر
0 خواب
0 حمام

توافقی

کد: 4808

نقدی

زمین در سرخرود کد 4640
سرخرود
مساحت:
2,000 متر
0 خواب
0 حمام

4 میلیارد

کد: 4640

نقدی

زمین محمودآباد سیاهکلا کد 3325
سرخرود
مساحت:
400 متر
0 خواب
0 حمام

2.800 میلیارد

کد: 3325

نقدی

زمین سرخرود کد1111
سرخرود
مساحت:
470 متر
0 خواب
0 حمام

940 میلیون

کد: 1111

نقدی

ویلا سرخرود سیاهکلا کد1116
سرخرود
مساحت:
440 متر
4 خواب
2 حمام

10 میلیارد

کد: 1116

نقدی

زمین سیاهکلا سرخرود کد 5499
سرخرود
مساحت:
1,900 متر
0 خواب
0 حمام

9.500 میلیارد

کد: 5499

نقد و اقساط

زمین سرخرود حسین آباد  کد 5323
سرخرود
مساحت:
157 متر
0 خواب
0 حمام

1.300 میلیارد

کد: 5323

نقدی

زمین سرخرود سیاهکلا  کد 5643
سرخرود
مساحت:
252 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 5643

نقد و اقساط

ویلا سرخرود حاجی کلا کد3340
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
1 حمام

3.600 میلیارد

کد: 3340

نقدی

زمین سرخرود حاجی کلا  کد 4811
سرخرود
مساحت:
198 متر
0 خواب
0 حمام

1.600 میلیارد

کد: 4811

نقدی

زمین سرخرود کد3064
سرخرود
مساحت:
265 متر
0 خواب
0 حمام

2.400 میلیارد

کد: 3064

نقدی

زمین سرخرود حاجی کلا کد 4423
سرخرود
مساحت:
360 متر
0 خواب
0 حمام

2.880 میلیارد

کد: 4423

نقدی

زمین در سرخرود کد 5354
سرخرود
مساحت:
180 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 5354

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد 3921
سرخرود
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

1.800 میلیارد

کد: 3921

نقد و اقساط

زمین سرخرود  زردآب کد 5334
سرخرود
مساحت:
3,000 متر
0 خواب
0 حمام

6 میلیارد

کد: 5334

نقد و اقساط

زمین سرخرود‌ کد 2240
سرخرود
مساحت:
256 متر
0 خواب
0 حمام

768 میلیون

کد: 2240

نقدی

زمین سرخرود معلم کلا  کد 4415
سرخرود
مساحت:
380 متر
0 خواب
0 حمام

2.300 میلیارد

کد: 4415

نقد و اقساط

ویلا کد 7743
سرخرود
مساحت:
300 متر
2 خواب
1 حمام

2.700 میلیارد

کد: 7743

نقدی

زمین کد 7742
سرخرود
مساحت:
220 متر
0 خواب
0 حمام

600 میلیون

کد: 7742

نقدی

زمین کد 5427
سرخرود
مساحت:
232 متر
0 خواب
0 حمام

2.550 میلیارد

کد: 5427

نقد و اقساط

ویلا در سرخرود کد 4207
سرخرود
مساحت:
170 متر
3 خواب
3 حمام

4.050 میلیارد

کد: 4207

نقدی

ویلا کد4714
سرخرود
مساحت:
125 متر
2 خواب
1 حمام

2.150 میلیارد

کد: 4714

نقد و اقساط

ویلا باغ سرخرود  علوی کلا کد 4797
سرخرود
مساحت:
1,200 متر
1 خواب
1 حمام

6.100 میلیارد

کد: 4797

نقد و اقساط

ویلا سرخرود عزت آباد  کد 1569
سرخرود
مساحت:
170 متر
3 خواب
1 حمام

4.100 میلیارد

کد: 1569

نقد و اقساط

ویلا سرخرود بلوار فانوس کد 7421
سرخرود
مساحت:
125 متر
3 خواب
2 حمام

4.100 میلیارد

کد: 7421

نقدی

ویلا باغ سرخرود افراسرا کد 4980
سرخرود
مساحت:
1,150 متر
2 خواب
1 حمام

3.600 میلیارد

کد: 4980

نقدی

ویلا سرخرود حاجی کلا  کد 7477
سرخرود
مساحت:
320 متر
2 خواب
2 حمام

3.500 میلیارد

کد: 7477

نقدی

ویلا حاجی کلا سرخرود کد 7361
سرخرود
مساحت:
122 متر
2 خواب
3 حمام

4.100 میلیارد

کد: 7361

نقدی

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0