خرید زنگی کلا شهرستان سرخرود

زنگی کلا جز مناطق سرخرود می باشد که ورودی های آن از سمت جاده آمل به سرخرود می باشد . 80 درصد شغل مردم زنگی کلا کشاورزی است .


ویلاسرخرودزنگی‌کلا
سرخرود
مساحت:
170 متر
2 خواب
1 حمام

1.600 میلیارد

کد: 7715

اقساط بلندمدت

زمین سرخرود زنگی کلا  کد 4985
سرخرود
مساحت:
1,800 متر
0 خواب
0 حمام

8.150 میلیارد

کد: 4985

نقدی

زمین سرخرود زنگی کلا کد 5470
سرخرود
مساحت:
3,000 متر
0 خواب
0 حمام

4.500 میلیارد

کد: 5470

نقد و اقساط

زمین سرخرود زنگی کلا کد 5324
سرخرود
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

1.700 میلیارد

کد: 5324

نقدی

زمین در سرخرود کد 5443
سرخرود
مساحت:
320 متر
0 خواب
0 حمام

1.650 میلیارد

کد: 5443

نقد و اقساط

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0