خرید دریاسر

منطقه دریاسر دارای شهرک های متنوع با قیمت های مناسب استفاده برای سرمایه گذاری خرید و فروش نزدیک به دریا و مورد استقبال ویلایی نشین ها می باشد


ویلا محمودآباد دریاسر کد958
محمودآباد
مساحت:
300 متر
3 خواب
1 حمام

5.500 میلیارد

کد: 958

نقدی

ویلا محمودآباد کد 4965
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
230 متر
2 خواب
2 حمام

1.400 میلیارد

کد: 4965

نقد و اقساط

زمین تجاری مسکونی محمودآباد کد 4685
محمودآباد
مساحت:
30,000 متر
0 خواب
0 حمام

360 میلیارد

کد: 4685

نقدی

زمین سنددار مسکونی محمودآباد کد 5418
محمودآباد
مساحت:
426 متر
0 خواب
0 حمام

5.120 میلیارد

کد: 5418

نقدی

زمین محمودآباد کد3244
محمودآباد
مساحت:
306 متر
0 خواب
0 حمام

2.200 میلیارد

کد: 3244

نقدی

ویلا دریاسر محمودآباد کد 1539
محمودآباد
مساحت:
220 متر
3 خواب
1 حمام

5 میلیارد

کد: 1539

نقد و اقساط

زمین محمودآباد کد ۳۳۲۰
محمودآباد
مساحت:
540 متر
خواب
حمام

8.100 میلیارد

کد: 3320

نقد و اقساط

زمین محمودآباد کد 399
محمودآباد
مساحت:
5,000 متر
0 خواب
0 حمام

35.050 میلیارد

کد: 399

نقد و اقساط

زمین در محمودآباد کد 7071
محمودآباد
مساحت:
400 متر
0 خواب
0 حمام

2.050 میلیارد

کد: 7071

نقد و اقساط

زمین دریاسر محمود آباد کد 393
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
1,600 متر
خواب
حمام

16 میلیارد

کد: 393

نقد و اقساط

عمارت لوکس محمودآباد کد 1677
محمودآباد
مساحت:
387 متر
3 خواب
1 حمام

6.600 میلیارد

کد: 1677

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد دریاسر کد 3242
محمودآباد
مساحت:
360 متر
3 خواب
1 حمام

5.500 میلیارد

کد: 3242

نقدی

ویلا محمودآباد کد 4344
محمودآباد
مساحت:
300 متر
3 خواب
1 حمام

5.550 میلیارد

کد: 4344

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد دریاسر کد3819
محمودآباد
مساحت:
225 متر
4 خواب
1 حمام

5.100 میلیارد

کد: 3819

نقدی

ویلا محمودآباد کد 1693
محمودآباد
مساحت:
214 متر
3 خواب
1 حمام

4.500 میلیارد

کد: 1693

نقد و اقساط

زمین محمودآباد کد398
محمودآباد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

1.800 میلیارد

کد: 398

نقدی

زمین محمودآباد دریاسر کد 4485
محمودآباد
مساحت:
400 متر
0 خواب
0 حمام

6 میلیارد

کد: 4485

نقدی

زمین سرخرود کلمرز کد7533
محمودآباد
مساحت:
400 متر
0 خواب
0 حمام

2.200 میلیارد

کد: 7533

نقدی

خانه باغ دوطبقه محمودآباد دریاسر کد 7532
محمودآباد
مساحت:
200 متر
3 خواب
3 حمام

3.400 میلیارد

کد: 7532

نقدی

ویلا محمودآباد کد 4541
محمودآباد
مساحت:
248 متر
3 خواب
2 حمام

4 میلیارد

کد: 4541

نقدی

زمین دریاسر محمودآباد کد 4707
محمودآباد
مساحت:
265 متر
0 خواب
0 حمام

1.988 میلیارد

کد: 4707

نقدی

ویلا محمودآباد کد5652
محمودآباد
مساحت:
150 متر
3 خواب
2 حمام

2.700 میلیارد

کد: 5652

نقدی

ویلا در محمودآباد کد 5314
محمودآباد
مساحت:
300 متر
3 خواب
1 حمام

4 میلیارد

کد: 5314

نقد و اقساط

ویلا دریاسر محمودآباد کد 4348
محمودآباد
مساحت:
430 متر
4 خواب
2 حمام

12 میلیارد

کد: 4348

نقدی

ویلا دریاسر محمودآباد کد 4093
محمودآباد
مساحت:
283 متر
3 خواب
1 حمام

4.500 میلیارد

کد: 4093

نقد و اقساط

ویلا دریاسر محمودآباد کد 7480
محمودآباد
مساحت:
200 متر
4 خواب
3 حمام

5.300 میلیارد

کد: 7480

نقدی

ویلا دریاسر محمودآباد کد 7488
محمودآباد
مساحت:
300 متر
3 خواب
3 حمام

7 میلیارد

کد: 7488

نقدی

ویلا سنددار نزدیک به جنگل و دریا محمودآباد کد 5260
محمودآباد
مساحت:
410 متر
4 خواب
2 حمام

7.500 میلیارد

کد: 5260

نقد و اقساط

زمین دریاسر محمودآبادکد 4631
محمودآباد
مساحت:
1,400 متر
0 خواب
0 حمام

14 میلیارد

کد: 4631

نقدی

زمین دریاسر محمودآباد کد 2028
محمودآباد
مساحت:
2,000 متر
0 خواب
0 حمام

40 میلیارد

کد: 2028

نقدی

پشتیبانی آنلاین 0