خرید درویش آباد

خرید فروش ویلا زمین درویش آباد این دهکده توریستی جز یکی از محله محموداباد مباشد اما روستای درویش اباد چسپیده به شهر سرخرود است درویش اباد ساحل شنی و بینظیری دارد که ظلع غربی ان شهرک بزرگ خانه دریا قرار دارد 80 درصد ساخت ساز درویش اباد ویلا و 20 درصد ان اپارتمانی می باشد در دهکده توریستی درویش اباد بیشتر پلاک ها از 200 متر شروع و تا 4000 هزار متر میرسد گروه کارگزاران املاک یوسفی با بیش از 14 سال سابقه کار و 20 مشاورین متخصص در منطقه و با تسلط کامل بهترین مورد ها رو به شما پیشنهاد میدهد و حتی میتوانید برای مشاوره خرید فروش و برای استعلام قیمت با مشاورهای ما تماس بگیرید


زمین سرخرود درویش آباد کد 5671
سرخرود
مساحت:
135 متر
0 خواب
0 حمام

1.620 میلیارد

کد: 5671

نقدی

آپارتمان سرخرود کد 844
سرخرود
مساحت:
185 متر
2 خواب
1 حمام

8.500 میلیارد

کد: 844

نقدی

آپارتمان ساحلی سرخرود کد 1860
سرخرود
مساحت:
185 متر
2 خواب
2 حمام

9 میلیارد

کد: 1860

نقدی

زمین ساحلی سرخرود درویش آباد کد 4583
سرخرود
مساحت:
560 متر
0 خواب
0 حمام

14 میلیارد

کد: 4583

نقدی

زمین در سرخرود درویش آباد کد 4575
سرخرود
مساحت:
270 متر
0 خواب
0 حمام

9.450 میلیارد

کد: 4575

نقدی

ویلا درویش آباد سرخرود کد 7441
سرخرود
مساحت:
250 متر
4 خواب
4 حمام

6.500 میلیارد

کد: 7441

نقد و اقساط

زمین سرخرود 7339
سرخرود
مساحت:
235 متر
خواب
حمام

2.585 میلیارد

کد: 7339

نقد و اقساط

ویلا درویش آباد سرخرود کد 7502
سرخرود
مساحت:
265 متر
3 خواب
3 حمام

4.500 میلیارد

کد: 7502

نقدی

زمین درویش آباد سرخرود کد 4718
سرخرود
مساحت:
157 متر
0 خواب
0 حمام

1.884 میلیارد

کد: 4718

نقدی

ویلا سرخرود کد 4847
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

2.700 میلیارد

کد: 4847

نقد و اقساط

ویلا ساحلی سرخرود کد 5169
سرخرود
مساحت:
250 متر
3 خواب
2 حمام

3 میلیارد

کد: 5169

نقد و اقساط

ویلا ساحلی سرخرود کد 4885
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

2.700 میلیارد

کد: 4885

نقدی

ویلا سرخرود در درویش آباد کد 5635
سرخرود
مساحت:
153 متر
4 خواب
3 حمام

6.500 میلیارد

کد: 5635

نقدی

زمین درویش آباد سرخرود کد 5311
سرخرود
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

4.200 میلیارد

کد: 5311

نقدی

ویلا ساحلی درویش آباد سرخرود کد 4837
سرخرود
مساحت:
150 متر
3 خواب
3 حمام

5.500 میلیارد

کد: 4837

نقد و اقساط

ویلا سرخرود در درویش آباد کد 3956
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
3 حمام

4.500 میلیارد

کد: 3956

نقد و اقساط

زمین درویش آباد سرخرود کد5276
سرخرود
مساحت:
385 متر
0 خواب
0 حمام

7.700 میلیارد

کد: 5276

نقدی

ویلا سرخرود کد 7484
سرخرود
مساحت:
500 متر
3 خواب
3 حمام

18 میلیارد

کد: 7484

نقدی

عمارت لاکچری استخردار ساحلی سرخرود کد 2542
سرخرود
ویژه
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

12.500 میلیارد

کد: 2542

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد 4169
سرخرود
مساحت:
205 متر
0 خواب
0 حمام

2.870 میلیارد

کد: 4169

نقدی

آپارتمان استخر دار پلاک اول دریا سرخرود کد 4569
سرخرود
مساحت:
4,000 متر
3 خواب
3 حمام

7 میلیارد

کد: 4569

نقدی

زمین درویش آباد سرخرود  کد 1158
سرخرود
مساحت:
240 متر
0 خواب
0 حمام

3.600 میلیارد

کد: 1158

نقدی

خرید زمین در سرخرود کد 4171
سرخرود
مساحت:
245 متر
0 خواب
0 حمام

3.063 میلیارد

کد: 4171

نقدی

زمین درویش آباد سرخرود کد7464
سرخرود
مساحت:
274 متر
0 خواب
0 حمام

2.055 میلیارد

کد: 7464

نقدی

زمین درویش آباد سرخرود کد 4821
سرخرود
مساحت:
236 متر
0 خواب
0 حمام

4 میلیارد

کد: 4821

نقدی

زمین درویش آباد سرخرود  کد 4956
سرخرود
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

7 میلیارد

کد: 4956

نقدی

زمین ساحلی سرخرود کد 4871
سرخرود
مساحت:
250 متر
0 خواب
0 حمام

1.875 میلیارد

کد: 4871

نقدی

زمین ساحلی سرخرود
سرخرود
مساحت:
205 متر
0 خواب
0 حمام

2.870 میلیارد

کد: 7427

نقدی

زمین درویش آباد سرخرود کد 5492
سرخرود
مساحت:
220 متر
0 خواب
0 حمام

3.300 میلیارد

کد: 5492

نقد و اقساط

زمین ساحلی  سرخرود کد 5713
سرخرود
مساحت:
155 متر
0 خواب
0 حمام

1.550 میلیارد

کد: 5713

نقدی

پشتیبانی آنلاین 0