خرید درویش آباد

خرید فروش ویلا زمین درویش آباد این دهکده توریستی جز یکی از محله محموداباد مباشد اما روستای درویش اباد چسپیده به شهر سرخرود است درویش اباد ساحل شنی و بینظیری دارد که ظلع غربی ان شهرک بزرگ خانه دریا قرار دارد 80 درصد ساخت ساز درویش اباد ویلا و 20 درصد ان اپارتمانی می باشد در دهکده توریستی درویش اباد بیشتر پلاک ها از 200 متر شروع و تا 4000 هزار متر میرسد گروه کارگزاران املاک یوسفی با بیش از 14 سال سابقه کار و 20 مشاورین متخصص در منطقه و با تسلط کامل بهترین مورد ها رو به شما پیشنهاد میدهد و حتی میتوانید برای مشاوره خرید فروش و برای استعلام قیمت با مشاورهای ما تماس بگیرید


زمین سرخرود درویش آباد کد 7563
سرخرود
مساحت:
107 متر
0 خواب
0 حمام

1.284 میلیارد

کد: 7563

نقدی

زمین ساحلی در سرخرود کد 7045
سرخرود
مساحت:
157 متر
0 خواب
0 حمام

1.600 میلیارد

کد: 7045

نقدی

زمین سرخرود درویش آباد کد 7562
سرخرود
مساحت:
151 متر
0 خواب
0 حمام

1.812 میلیارد

کد: 7562

نقدی

زمین ساحلی سرخرود کد 4528
سرخرود
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

2.100 میلیارد

کد: 4528

نقد و اقساط

ویلا سرخرود درویش آباد کد 2738
سرخرود
مساحت:
270 متر
4 خواب
1 حمام

11 میلیارد

کد: 2738

نقدی

زمین سرخرود درویش آباد کد 5464
سرخرود
مساحت:
2,315 متر
0 خواب
0 حمام

92.600 میلیارد

کد: 5464

نقد و اقساط

زمین درویش آباد سرخرود کد 7241
سرخرود
مساحت:
231 متر
0 خواب
0 حمام

3.500 میلیارد

کد: 7241

نقدی

زمین ساحلی درویش آباد سرخرود 3460
سرخرود
مساحت:
211 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 3460

نقد و اقساط

زمین ساحلی سرخرود کد 5285
سرخرود
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

2.850 میلیارد

کد: 5285

اقساط بلندمدت

آپارتمان سرخرود کد 4628
سرخرود
مساحت:
120 متر
2 خواب
2 حمام

کد: 4628

نقد و اقساط

زمین در سرخرود کد 5099
سرخرود
مساحت:
350 متر
0 خواب
0 حمام

4.250 میلیارد

کد: 5099

نقد و اقساط

زمین درویش اباد سرخرود کد 7044
سرخرود
مساحت:
1,280 متر
0 خواب
0 حمام

11 میلیارد

کد: 7044

نقد و اقساط

ویلا ساحلی سرخرود کد 5405
سرخرود
مساحت:
200 متر
4 خواب
2 حمام

9.050 میلیارد

کد: 5405

نقد و اقساط

زمین سرخرود درویش آباد  کد 5420
سرخرود
مساحت:
365 متر
0 خواب
0 حمام

4.400 میلیارد

کد: 5420

نقد و اقساط

ویلا ساحلی در سرخرود کد 7024
سرخرود
مساحت:
95 متر
2 خواب
2 حمام

2.050 میلیارد

کد: 7024

نقد و اقساط

زمین درویش آباد سرخرود کد 7351
سرخرود
مساحت:
150 متر
0 خواب
0 حمام

2.025 میلیارد

کد: 7351

نقدی

ویلا درویش آباد سرخرود کد 7441
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
250 متر
4 خواب
4 حمام

6.500 میلیارد

کد: 7441

نقد و اقساط

آپارتمان ساحلی سرخرود کد 1860
سرخرود
مساحت:
185 متر
2 خواب
2 حمام

9 میلیارد

کد: 1860

نقدی

ویلا سرخرود درویش آباد کد 2821
سرخرود
مساحت:
300 متر
3 خواب
2 حمام

5.600 میلیارد

کد: 2821

نقدی

زمین ساحلی در سرخرود کد 5352
سرخرود
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

2.050 میلیارد

کد: 5352

نقد و اقساط

ویلا سرخرود درویش آباد کد 319
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
1 حمام

10 میلیارد

کد: 319

نقدی

ویلا ساحلي سرخرود کد 5656
سرخرود
مساحت:
200 متر
2 خواب
3 حمام

15.050 میلیارد

کد: 5656

نقد و اقساط

ویلا درویش اباد در سرخرود کد 4658
سرخرود
مساحت:
216 متر
3 خواب
3 حمام

توافقی

کد: 4658

نقد و اقساط

زمین ساحلی سرخرود کد 4527
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
232 متر
0 خواب
0 حمام

1.800 میلیارد

کد: 4527

نقدی

ویلا ساحلی درویش آباد در سرخرود کد 5666
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
3 حمام

7.550 میلیارد

کد: 5666

نقد و اقساط

زمین ساحلی درویش آباد سرخرود کد 5284
سرخرود
مساحت:
303 متر
0 خواب
0 حمام

3.350 میلیارد

کد: 5284

نقد و اقساط

فروش فوری زمین با پروانه مسکونی ساحلی سرخرود کد 5214
سرخرود
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

3.450 میلیارد

کد: 5214

نقد و اقساط

زمین سند دار با پروانه مسکونی سرخرود کد 4955
سرخرود
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

4.450 میلیارد

کد: 4955

نقدی

زمین سرخرود کد 391
سرخرود
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

4.450 میلیارد

کد: 391

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد 7046
سرخرود
مساحت:
144 متر
0 خواب
0 حمام

1.700 میلیارد

کد: 7046

نقدی

قرعه کشی
پشتیبانی آنلاین 0