خرید حربده

روستای حربده بعنوان یک روستای ویلایی نشین دارای شهرک کاکتوس شهرک تاج محل و سایر شهرک های برند به عنوان یک منطقه ویلایی بسیار شیک می باشد


ویلا مدرن  استخردار محمودآباد کد 4017
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
241 متر
3 خواب
3 حمام

4.550 میلیارد

کد: 4017

نقد و اقساط

ویلا شهرکی محمودآباد کد 5271
محمودآباد
مساحت:
350 متر
3 خواب
3 حمام

8.050 میلیارد

کد: 5271

نقد و اقساط

ویلا شهرکی محمودآباد کد 4511
محمودآباد
مساحت:
250 متر
3 خواب
1 حمام

3.350 میلیارد

کد: 4511

نقد و اقساط

ویلا دوبلکس شهرکی حربده محمودآباد کد 3828
محمودآباد
مساحت:
256 متر
3 خواب
1 حمام

3 میلیارد

کد: 3828

نقد و اقساط

ویلا در محمودآباد کد 5104
محمودآباد
مساحت:
750 متر
3 خواب
2 حمام

8.550 میلیارد

کد: 5104

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد کد 4496
محمودآباد
مساحت:
230 متر
3 خواب
2 حمام

3.550 میلیارد

کد: 4496

نقد و اقساط

ویلا‌ محمودآباد کد ۴۵۰۸
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
230 متر
2 خواب
1 حمام

2 میلیارد

کد: 4508

نقد و اقساط

ویلا  محمودآباد کد 5270
محمودآباد
مساحت:
380 متر
3 خواب
3 حمام

9.050 میلیارد

کد: 5270

نقد و اقساط

شهرک محمودآباد کد 7603
محمودآباد
مساحت:
190 متر
3 خواب
3 حمام

21 میلیارد

کد: 7603

نقدی

زمین محمودآباد کد 3633
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
1,417 متر
خواب
حمام

7.100 میلیارد

کد: 3633

نقدی

خرید ویلا در محمودآباد کد 4925
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
240 متر
3 خواب
3 حمام

4.600 میلیارد

کد: 4925

نقد و اقساط

زمین محمودآباد حربده کد 5613
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

1.160 میلیارد

کد: 5613

نقدی

زمین محمودآباد کد 7060
محمودآباد
مساحت:
174 متر
0 خواب
0 حمام

1 میلیارد

کد: 7060

نقد و اقساط

زمین محمودآباد حربده کد 5653
محمودآباد
مساحت:
500 متر
0 خواب
0 حمام

2.500 میلیارد

کد: 5653

نقدی

ویلا شهرکی محمودآباد کد 4939
محمودآباد
مساحت:
340 متر
3 خواب
3 حمام

8.400 میلیارد

کد: 4939

نقد و اقساط

ویلا حربده محمودآباد کد 5565
محمودآباد
مساحت:
205 متر
3 خواب
1 حمام

3.500 میلیارد

کد: 5565

نقد و اقساط

زمین محمودآبادکد 3132
محمودآباد
مساحت:
314 متر
0 خواب
0 حمام

1.750 میلیارد

کد: 3132

نقدی

زمین محمودآباد کد 4934
محمودآباد
مساحت:
410 متر
0 خواب
0 حمام

توافقی

کد: 4934

نقدی

ویلا محمودآباد کد 292
محمودآباد
مساحت:
217 متر
2 خواب
1 حمام

2.500 میلیارد

کد: 292

نقدی

ویلا محمودآباد کد 4303
محمودآباد
مساحت:
200 متر
4 خواب
2 حمام

3.500 میلیارد

کد: 4304

نقدی

زمین در محمودآباد کد 7337
محمودآباد
مساحت:
230 متر
خواب
حمام

920 تومان

کد: 7337

نقدی

زمین در محموداباد کد 7338
محمودآباد
مساحت:
232 متر
خواب
حمام

1.160 میلیارد

کد: 7338

نقدی

ویلای محمودآباد حربده کد 7503
محمودآباد
مساحت:
300 متر
4 خواب
3 حمام

8 میلیارد

کد: 7503

نقدی

زمین محمودآباد حربده کد7504
محمودآباد
مساحت:
215 متر
0 خواب
0 حمام

645 میلیون

کد: 7504

نقدی

ویلا شهرکی محمودآباد کد 3034
محمودآباد
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

2.800 میلیارد

کد: 3034

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد کد 5129
محمودآباد
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

2.800 میلیارد

کد: 5129

پیش پرداخت

زمین حربده مسکونی محمودآباد کد 3002
محمودآباد
مساحت:
250 متر
خواب
حمام

1.500 میلیارد

کد: 3002

نقدی

ویلا حربده محمودآباد کد 3662
محمودآباد
مساحت:
200 متر
3 خواب
1 حمام

2.500 میلیارد

کد: 3662

نقد و اقساط

ویلا حربده محمودآباد کد ۴۶۴۵
محمودآباد
مساحت:
200 متر
3 خواب
3 حمام

3 میلیارد

کد: 4645

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد کد 4032
محمودآباد
مساحت:
230 متر
3 خواب
3 حمام

5 میلیارد

کد: 4032

نقد و اقساط

پشتیبانی آنلاین 0