خرید حاجی کلا

حاجی کلا روستایی که در آن شهرک های زیادی ساخته شده و استفاده ویلایی در آن رونق یافته با قیمتهای مناسب و سند تک برگ به کاربری مسکونی با مجوز ساخت مورد خوبی برای سرمایه گذاری و استفاده می باشد


ویلا سرخرود حاجی کلا کد 7586
سرخرود
مساحت:
250 متر
4 خواب
2 حمام

7 میلیارد

کد: 7586

نقدی

ویلا سرخرود حاجی کلا کد 3229
سرخرود
مساحت:
500 متر
5 خواب
2 حمام

7 میلیارد

کد: 3229

نقدی

خرید ویلا سرخرود 2911
سرخرود
مساحت:
750 متر
6 خواب
5 حمام

5.700 میلیارد

کد: 2911

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد 2464
سرخرود
مساحت:
250 متر
0 خواب
0 حمام

1.800 میلیارد

کد: 2464

نقدی

زمین سرخرود حاجی کلا کد 7588
سرخرود
مساحت:
250 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 7588

نقدی

زمین سرخرود کد 4424
سرخرود
مساحت:
215 متر
0 خواب
0 حمام

1.613 میلیارد

کد: 4424

نقدی

ویلا استخردار در سرخرود کد 5687
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
215 متر
3 خواب
3 حمام

6 میلیارد

کد: 5687

نقدی

زمین سرخرود حاجی کلا کد 4673
سرخرود
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

1.820 میلیارد

کد: 4673

نقدی

زمین سرخرود حاجی کلا کد 4423
سرخرود
مساحت:
360 متر
0 خواب
0 حمام

2.880 میلیارد

کد: 4423

نقدی

ویلا سرخرود کد3340
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
1 حمام

3.200 میلیارد

کد: 3340

نقدی

ویلا سرخرود کد 4509
سرخرود
مساحت:
150 متر
2 خواب
1 حمام

1.250 میلیارد

کد: 4509

نقدی

زمین حاجی کلا سرخرود کد 5219
سرخرود
مساحت:
220 متر
0 خواب
0 حمام

3.200 میلیارد

کد: 5219

نقدی

زمین حاجی کلا سرخرود کد 5218
سرخرود
مساحت:
167 متر
0 خواب
0 حمام

توافقی

کد: 5218

نقدی

زمین حاجی کلا سرخرود کد
سرخرود
مساحت:
280 متر
0 خواب
0 حمام

1.120 میلیارد

کد: 7515

نقدی

ویلا سرخرود کد 5684
سرخرود
مساحت:
220 متر
3 خواب
2 حمام

3.500 میلیارد

کد: 5684

نقدی

ویلا حاجی کلا سرخرود کد 7361
سرخرود
مساحت:
122 متر
2 خواب
3 حمام

2.500 میلیارد

کد: 7361

نقدی

ویلا سرخرود کد 5188
سرخرود
مساحت:
125 متر
2 خواب
2 حمام

2.500 میلیارد

کد: 5188

نقد و اقساط

خرید زمین سرخرود کد ۴۹۸۵
سرخرود
مساحت:
1,800 متر
خواب
حمام

5.040 میلیارد

کد: 4985

نقدی

زمین حاجیکلا سرخرود کد 5504
سرخرود
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

1.950 میلیارد

کد: 5504

نقدی

ویلا سرخرود کد 7476
سرخرود
مساحت:
140 متر
2 خواب
1 حمام

2 میلیارد

کد: 7476

نقدی

ویلا سرخرود کد 7477
سرخرود
مساحت:
320 متر
2 خواب
2 حمام

2 میلیارد

کد: 7477

نقدی

ویلا سرخرود کد 7478
سرخرود
مساحت:
220 متر
4 خواب
2 حمام

3.500 میلیارد

کد: 7478

نقدی

ویلا استخردار شهرکی در سرخرود کد ۷۰۲۸
سرخرود
مساحت:
250 متر
3 خواب
3 حمام

4.500 میلیارد

کد: 7028

نقد و اقساط

ویلا دوبلکس مدرن سرخرود کد 2446
سرخرود
مساحت:
203 متر
3 خواب
1 حمام

4.500 میلیارد

کد: 2446

نقد و اقساط

زمین شهرکی سرخرود کد 2793
سرخرود
مساحت:
240 متر
0 خواب
0 حمام

2.880 میلیارد

کد: 2793

نقدی

زمین شهرکی سند دار سرخرود کد ۴۹۲۶
سرخرود
مساحت:
320 متر
خواب
حمام

2.240 میلیارد

کد: 4926

نقدی

زمین سرخرود کد 7397
سرخرود
مساحت:
334 متر
0 خواب
0 حمام

2.200 میلیارد

کد: 7397

نقدی

ویلا سرخرود کد 4767
سرخرود
مساحت:
320 متر
4 خواب
2 حمام

4 میلیارد

کد: 4767

نقد و اقساط

زمین مسکونی با سند سرخرود کد 2467
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
210 متر
خواب
حمام

1.260 میلیارد

کد: 2467

نقدی

زمین در سرخرود کد ۷۰۲۵
سرخرود
مساحت:
200 متر
خواب
حمام

1.300 میلیارد

کد: 7025

نقد و اقساط

پشتیبانی آنلاین 0